Имат ли нужда децата от най-добър приятел?

Имат ли нужда децата от най-добър приятел?

Най-добрите приятелства са често ценна част от детството. Децата в такива отношения прекарват много време заедно и са склонни да изграждат много близки връзки. Тези връзки осигуряват постоянна социална подкрепа, помагат им да изградят социални умения и предлагат източник на съпричастност, на който много деца разчитат и се радват. Често тези деца имат други приятели, с които също обичат да прекарват време. Докато много деца имат най-добър приятел (или няколко), други деца нямат.

Родителите понякога е възможно да се чудят какво е значението на това да имаш най-добър приятел до живот. Например, може да се притеснявате, че детето ви ограничава социалния си кръг твърде много, като се фокусира стриктно върху един приятел. Или се запитвате дали не му липсва нещо, ако няма такъв. Ако тези приятелства се разпаднат, вероятно се вълнувате как да подкрепите детето си.

В статията се изследва значението на отношенията с най-добрите приятели и възможните ползи или недостатъци от тези отношения и други видове приятелства. Прочетете как да подкрепим развиването на умения за приятелство в различни възрасти и за различни типове деца и какво могат да направят родителите, за да подкрепят детето си в развитието на умения за приятелство.

Какво е най-добър приятел?
Много деца имат най-добър приятел или група от най-близки приятели. Други имат група приятели, но не определят един или повече като „най-добър приятел“. И все някое дете е възможно да стане по-близко с детето ви, реално превръщайки се в най-добър приятел.

Тези връзки могат да продължат с години или да бъдат краткотрайни. Някои деца се разделят с много от най-добрите си приятели през детството, други може да запазят един и същ през целия си живот. Други все още може да нямат много близки приятелства и/или предпочитат да играят сами.

Често най-добрите приятелства се развиват естествено или по причини от практическо естество, особено когато деца със сходни интереси са в непосредствена близост едно до друго. Децата, които прекарват значителна част от времето си заедно, като например седят едно до друго в клас, играят в един и същ спортен отбор, участват в един клуб по интереси или са съдеди, е по-вероятно да формират тези взаимоотношения.

Фактори, благоприятстващи сприятеляването

Майкъл Уайтхед, доктор по философия и лицензиран семеен терапевт, изчислява, че средно повечето деца имат между 7 и 9 приятели. „Това са хора, с които разговарят и се срещат редовно, лице в лице“, казва той. “ Броят и качеството на приятелствата, които детето има, са различни за всяко дете и зависят от редица фактори, като тип на личността, умения за емоционална регулация и просоциално поведение, като приятелско отношение”.

Мисля, че наистина броят приятели, които децата ще имат зависи от детето и нивото на екстровертност и интровертност“, казва Уайтхед.
Изследванията показват също, че родители, които дават пример за положителни социални умения, също помагат на децата да създават и поддържат приятелства.

Защо приятелствата са от значение за децата?
Приятелствата от детството имат значение, защото осигуряват приятелство, подкрепа, социално взаимодействие с връстници и възможност да изследват кои са самите те – извън семейната си единица. „Приятелствата са огромна част от развитието през целия живот“, казва Рената Клабача, семеен терапевт.

“Тъй като всички сме социални същества и сме социално мотивирани, приятелството играе много важна роля в развитието на детето.”

Самочувствие
Изследванията показват, че наличието на стабилна група приятели помага на децата да се чувстват добре. По-конкретно, взаимното най-добро приятелство повишава самооценката и води до положителни чувства към училището и съучениците.

Основни социални умения
В детството и юношеството приятелствата помагат на децата да развият различни умения като решаване на проблеми, разрешаване на конфликти, умения за компромис, за слушане, находчивост, регулиране на емоциите, независимост, формиране на идентичност и създаване на чувство за принадлежност или общност.

Всъщност изследванията показват, че наличието на стабилни детски приятелства е свързано с благополучието, чувството за принадлежност и развитието на здравословни просоциални умения. Освен това, наличието на поне един добър приятел като дете е свързано с по-добро психично здраве като възрастен.

Емоционална интелигентност
Изследванията са установили, че емоционалната интелигентност (способността да се регулират емоциите и приемливото социално поведение) е по-решаваща за успех при възрастните, отколкото IQ резултата. Когато децата имат положителни отношения с връстници, те вероятно ще увеличат своите умения за регулиране на емоциите, умения за разрешаване на конфликти и умения за решаване на проблеми.

Често, когато децата увеличават негативните си взаимоотношения с връстници (като лошо влияние или тормоз), това е защото са социално изолирани или отбягвани от връстници.

Равенство
Освен това приятелството с връстници позволява на децата да изживеят връзка на равни начала, казва Джеймс Юнис, доктор по психология, професор по психология в Католическия университет на Америка във Вашингтон, окръг Колумбия. Това е различна динамика от тази в семейството, където родителите са авторитетни фигури. Приятелството е необходима връзка, различна от отношенията с родителите. Всъщност, връстниците живеят в реципрочен свят, в който всяко дете има равни права и автономия.

„Вижте как малките деца играят игри, в които заедно определят правилата. Приятелството се развива от тази реципрочност, при която връстници се съгласяват да се разбират и да се подкрепят един друг“, казва Юнис.

Дали най-добрите приятели са най-добрите?

И „най-добрите“, и обикновените приятелства са важни и могат да задоволят различни нужди на децата. Изследванията показват, че наличието на силна мрежа от приятелства (и не само наличието на най-добър приятел) в детството е от полза за положителното психологическо приспособяване и благополучие. Освен това, дори да имаш само един или двама приятели, има значителни ползи за социалното и емоционалното развитие на децата.

Децата определено се нуждаят от близки приятели със сходни интереси, с които да споделят чувства или проблеми, да се чувстват свързани. Но играта с деца с различни интереси и на различни възрасти също е толкова важна, тъй като позволява на децата да развият умения за работа в екип и съпричастност, като вземат предвид възрастта, способностите, нивото на интерес на всеки, както и да изградят лидерски умения (ако е най-голямото дете) и да играят добре заедно.

Приемане на различни видове приятелство
Да имаш най-добър приятел има много предимства, но да нямаш най-добър приятел не е непременно лошо. Ползите от това да имаш група приятели са безброй, но най-вече да се чувстваш обичан, свързан, „приет“, особено когато става дума за специфични групи (хора с различна сексуална ориентация, имигранти, малцинства).

Когато обаче едно приятелството приключи, детето може да се почувства опустошено, ядосано, самотно, предадено или отхвърлено, докато скърби за разпадането на тази тясна връзка. Тези чувства на загуба може да са много по-силни, отколкото когато типичното приятелство приключи, особено ако има тормоз.

Ако детето ви има приятелство с лош край, не налагайте своите мисли, чувства или преценка за приятеля на детето. Вместо това изслушайте детето. Изразяването на учвствата, особено за по-малките деца и предлагането на начини да продължат напред, (като събирания с други приятели или участие в нови дейности) може да бъде полезно.
Въпреки това, конфликтът или наранените чувства не се ограничават до най-добрите приятелства и могат да възникнат между децата във различни форми на взаимоотношения.

Основният недостатък на всяка група приятели обикновено е свързан с конфликтите между децата. Това може да се разиграе с един човек или между няколко деца в групата, карайки другите да се чувстват сякаш трябва да заемат страна или да искат да се отделят от групата, за да избегнат конфликта или „драмата”.

„Приятелството е равнопоставена връзка, в която всеки човек уважава другия, защото са изградили нещо заедно.”

Как родителите могат да възпитат умения, свързани с приятелството

Има много начини, по които родителите могат да помогнат на децата да създават и поддържат приятели. Няма причина изрично родителите да се опитват да подпомагат „най-добрите приятелства“. Вместо това родителите могат просто да осигурят възможности на децата си да взаимодействат с връстници.

За предишните поколения, децата може би просто са отивали към парка сами, за да се срещнат или да се сприятелят. Но тъй като повече надзор е норма днес, детските приятелства са по-зависими от участието на родителите. „Преди мразех насърчаването на „срещи за игра“, но това е реалността на повечето детски социални мрежи в днешно време“, казва Уайтхед.

Приятелска подкрепа според възрастта:

Малки деца, деца в предучилищна възраст и в детската градина: „Родителите могат да помогнат на децата да развият добри умения за приятелство, като споделяне или съпричастност“.

Деца на начална училищна възраст: „Родителите могат да помогнат на децата да се ориентират в „битките“ или споровете, като помагат на децата да обмислят различни решения“.
Тийнейджъри: „Родителите могат да помогнат на децата да оценят качеството на приятелствата, като задават въпроси, за да позволят на младежите да обмислят [всички проблеми с приятелството] и НЕ дават мнения за приятеля и тяхното поведение/действия.“

За деца с трудности в социалните умения или други пречки пред развитието на приятели, би било най-добре родителят да преразгледа социалния етикет преди всяка среща. Търсенето на потенциални приятели сред деца, които споделят сходни интереси, като футбол, книги, изкуство, супергерои, брейкденс или нещо друго, което детето ви обича да прави, може да помогне за сближаването на децата.

Ако има изключителни трудности за едно дете да се сприятелява, родителите трябва да включат децата в дейности, от които детето се интересува, където ще бъдат другите деца.

Готварски класове, театрални групи, групи за настолни или видео игри, спорт,посещение на библиотека и клубове по интереси са възможни идеи.
Ако детето страда и изглежда като „аутсайдер“, тогава родителите могат да помогнат на детето да изгради умения за социализация чрез ролеви игри, да намерят група за социални умения или т дейност, която детето обича да свързва с други със сходни интереси.

Въпреки това, родителите трябва да избягват да участват в социалния живот на детето си. Също толкова важно е да се оцени уникалната роля, която приятелството с връстници) предоставя на децата. Понякога родителите се опитват да бъдат и да заместят „най-добрият приятел“ на детето си или се опитват да изградят социална мрежа, която смятат, че ще доведе до дългосрочен успех.

Родителите искат децата им да бъдат щастливи в приятелството си. Така че, може да се притеснявате, ако детето ви няма най-добър приятел или да бъдете също толкова загрижени, ако детето ви прекарва време с един най-добър приятел. Важно е да има добри връзки, а не броят на приятелствата.

Автор: Сара Варбунскирк
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Весела Пенчева
Източник: https://www.verywellfamily.com