Защо детето ми обръща букви и цифри?

Защо детето ми обръща букви и цифри?

Една от най-често срещаните родителски тревоги е, че детето обръща буквите, цифрите, думите или и трите. Много родители изглежда наистина се опасяват, че ако детето пише букви или други знаци наопаки, то страда от дислексия или има други тежки затруднения в ученето. Но обикновено не е така. Много деца минават през период, в който пишат буквите или целите думи огледално. Доколкото това е проблем зависи от честотата, възрастта на детето и степента, в която то обръща буквите.

Кое е нормално?

Децата често носят вкъщи задачи от училище, в които буквите или думите са изписани наопаки. При малките деца това е нормално, но ако продължи да се случва и с напредването на възрастта им, родителите започват да се притесняват. Първото, което е важно да направим, е да съобразим очакванията си с психологическата възраст на детето. Психологическата възраст на детето е съотношението между физическата му възраст и средното интелектуално равнище на децата от същата възрастова група. Психологическата възраст може да не съвпада напълно физическата.

В своята „Работна тетрадка за развиване на очни моторни и визуални умения за възприятие“ Кенет Лейн описва какво може да се очаква по отношение на огледалното изписване на знаци:

„Децата трябва да са достигнали психологическа възраст от 5,5 – 6,5 г., за да преодолеят бъркането на посоките горе и долу (вертикално огледални знаци), и възраст 7,5 г., за ляво-дясно (хоризонтално огледални знаци). В края на втори клас само на учениците с най-слаби резултати по четене и писане се случва да „обръщат буквите“ (Fisher, 1971). На 9-10-годишна възраст се смята, че децата вече възприемат пространственото местоположение на обектите като възрастни и могат да си представят как биха изглеждали отношенията между обекти в пространството, ако са гледани от различен ъгъл. (Wallace, 2001)“

Обръщането на цифрите 6 и 9 или 5 и 2 обикновено се случва около пет-шестгодишна възраст, а обръщането на букви и бъркането например на “Б и Р”, “П” и “Н” би трябвало да се изчисти по естествен път до около 7,5 години. По-големите деца в началното училище би трябвало да разпознават писмените знаци дори гледани от различни ъгли и да знаят в коя посока следва да се изпишат (т.нар. „дирекционалност“). Ако детето пише буквите и цифрите огледално, но не показва други затруднения в ученето, родителите не би трябвало да се тревожат особено. Ако обаче има и други проблеми или обръщането на писмените знаци продължава да се случва твърде често, вероятно следва да се вземат мерки.

Видове обръщане

Децата, които изписват знаците наопаки, обикновено се делят в две групи според това дали обръщането е статично или кинетично. Двете групи имат различни особености. По-долу ще обясним разликите между тях.

Статично обръщане

Статичното обръщане се случва, когато детето не е сигурно коя е правилната посока на изписване буквата или какъв е редът на буквите в думата (проблеми с дирекционалността на изписването). В този случай огледалното изписване няма отношение към движението на ръката при писане. Една от теориите за причините за този вид обръщане е, че за децата ориентацията на даден писмен знак не е от ключово значение. Лейн нарича този феномен „конфликт между двуизмерно и триизмерно“. Децата растат в триизмерен свят. Предметите около тях не се променят, когато се завъртят в обратната посока. Животните, чашките, компютрите, количките си остават животни, чашки, компютри и колички дори и „когато гледат в друга посока“.

В класната стая малките деца се изправят пред двуизмерните писмени знаци, които променят значението си според посоката, в която са изписани – и това ги обърква. Повечето деца ясно виждат разликата, но не си дават сметка за пространствената специфика на всяка отделна буква.

Кинетично обръщане

Кинетичното обръщане се наблюдава, когато детето изписва чертичките с молив върху хартия и често бърка думи, които са огледални на други, например сок и кос; бор и роб или топ и пот. Тук проблемът идва от движенията на ръката при самото изписване.

Една от теориите за причините за кинетичното обръщане при децата се нарича „Теория за граматиката на действията“. Обикновено, когато децата в детската градина и предучилищната се учат да пишат, те следват една постоянна логика по отношение на посоката и последователността на изписването. Тази постоянна логика се нарича „граматика на действията“ и представлява начинът, по който мозъкът обмисля изписването на дадена линия на хартия. Например първите две правила за децата са (1) започва се най-отляво и (2) започва се най-отгоре. Според Теорията за граматиката на действията за някои деца е лесно да изписват буквите, при които тези правила са спазени, но имат проблеми с буквите, които нарушават тези правила – например малка ръкописна буква “Б” е трудно, за разлика от “Р”, 5 е трудно, за разлика от 2.

Проблеми с визуалната преработка

Ако дори и след седемгодишна възраст детето продължава да обръща буквите, то може би има проблем с визуалната преработка на информацията или по-конкретно – проблем с визуалната дискриминация на писмени знаци. При такъв проблем детето не забелязва и не може да отличи характеристиките на конкретния писмен знак или обект – буква, цифра или дума. Понякога проблемът с визуалната дискриминация върви в комплект с други затруднения в ученето. Най-често срещаното затруднение, свързано с писането и четенето, е дислексията, а обръщането на буквите и думите често е част именно от нея. И все пак в повечето случаи не става дума за сериозен проблем.

Какво да правим?

В общия случай децата сами надрастват тези често срещани грешки. И все пак е важно детето да упражнява правилното изписване на буквите, цифрите и думите. Ако то има проблем с някоя конкретна буква, предложете помощта си. Направете тренировката забавна. Накарайте го да пише с пръчка в пясъка, да прави букви от пластилин, да рисува с намазани с боя пръсти. Ако детето продължава често да обръща буквите, цифрите или думите дори и след осемгодишна възраст, е добре да проверите дали няма трудности с някой от физическите елементи на ученето – визуалното възприятие, слуховото възприятие, фината моторика. Според конкретните нужди на детето, могат да се намесят различни професионални терапевти- логопед, детски психолог, ерготерапевт.

Тези материали не могат да предоставят диагноза или лечение за определено заболяване или затруднение. Свържете се с професионалист, който може да оцени състоянието на Вашето дете. Можете да запазите час с терапевтите на Център за детско развитие “Малки чудеса” на телефон 0887 54 54 46 или тук.

Източник:ilslearningcorner.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Мария Змийчарова
Photo credit: Freepik