Ролята на работната памет в растежа на вашето дете

Ролята на работната памет в растежа на вашето дете

Работната памет е особено решаваща за децата, тъй като засяга начина, по който те учат. Тя се използва във всички области – от математиката до разбирането и решаването на проблеми.

Колко е 32+74? Можете ли да произнесете думата “ правопропорционален“? Можете ли да си спомните всички продукти от вашия списък с хранителни стоки?

При изпълнението на задачи като тези по-горе се използва способността на мозъка, известна като работна памет. Но какво точно представлява работната памет?

Казано по-просто, работната памет е способността да се задържа някаква информация за кратък период от време, около 2-3 секунди, за да се използва тази информация за по-нататъшна обработка. Работната памет е тази, която използваме, когато правим нещо, без да е необходимо да се фокусираме активно върху основния ни предмет на дейност в момента.

Работна памет и деца

Работната памет е особено важна за децата, тъй като засяга начина, по който те учат. Тя се използва във всички области – от математиката до разбирането и решаването на проблеми. Децата използват уменията си за работна памет, когато трябва да следват указания от няколко стъпки, да решават наум математически задачи и най-вече – тя им дава възможност да останат фокусирани, когато са на път да се разсеят (което със сигурност се случва често!)

Когато става въпрос за деца, има две области, върху които можем да се съсредоточим:

  • Подобряване на съществуващата работна памет на детето.
  • Разширяване на капацитета на работната памет на детето.

Как да подобрим работната памет

Подобряването се съсредоточава основно върху създаването на среда и използването на стратегии, които управляват натоварването на работната памет.

Поддържайте нещата прости

Разделяйте задачите на по-малки и по-прости стъпки (и се уверете, че детето върви стъпка по стъпка), използвайте прост, ясен, лесен за разбиране език, когато давате инструкции. По този начин децата могат да обработват по-ефективно множество информация в дългосрочен план.

Повтаряйте, повтаряйте, повтаряйте

Когато давате инструкция на дете, накарайте го да ви я повтори, така че да знае какво се очаква от него. Повтаряйте дейностите, докато детето не усвои задачата. Това ще помогне за ефективното използване на работната памет до момента, когато детето се запознае със задачите.

Забавете ход

Ако на детето е възложена трудна задача, забавете темпото, за да му позволите да обработи и завърши задачата в неговото време, вместо да го карате да бърза.

Използване на многосензорен подход

Използването на другите сетива улеснява детето при обработването на информация. Вземете например песента за азбуката. Това е може би най-универсалният пример за използване на този подход, за да се затвърди информацията.

Намалете шума

Премахнете разсейването, за да помогнете на детето да се съсредоточи върху дадената задача. Приберете устройствата и ограничете времето, прекарано пред екрана, за да го накарате да използва работната си памет по-ефективно.

Как да разширим капацитета на работната памет

Малките деца естествено имат по-малък капацитет на работна памет от възрастните. При визуално показване на няколко обекта възрастните си спомнят за 3-4 обекта, докато децата средно си припомнят само половината от тях.

  • Игри

Един от най-ефективните (и определено най-забавният) начини да се работи върху работната памет. Игри с карти и игри на думи, игри като Мемори и УНО помагат на децата в разширяването на работната памет. Накарайте децата да обработват и филтрират информацията и да я припомнят от време на време.

“Саймън казва” – Всяка игра с много инструкции и стъпки е чудесен начин за подобряване на работната памет. Изреждането на ред инструкции, които трябва да се изпълнят в играта “Саймън казва” или даването на набор от пет подредени задачи за преодоляване на препятствия са чудесен инструмент за раздвижване на работната памет.

Както и при всичко останало, не прибързвайте. Останете търпеливи и просто продължавайте.

Източник: indianexpress.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Станислава Жекова
Photo credit: Freepik