Защо е важно децата да общуват с връстниците си

Защо е важно децата да общуват с връстниците си

Някои малчугани нямат абсолютно никакъв проблем да общуват с други деца. Те са мъниците, които се приближават и казват „Искаш ли да играем?“, усмихват се на възрастните и насърчават приятелите си да пеят забавни песнички с тях. Други деца пък сякаш не са толкова развълнувани от възможността да създадат нови приятелства. Всяко дете е различно, но при всички случаи общуването с връстници е много важно в процеса на растеж и развитие на вашите деца. Както на вас вероятно ви харесва да прекарвате време с други родители, така и на тях им е приятно да са около други малчугани. В следващите редове ще разберете защо общуването с връстниците е толкова важно.

Още като съвсем малки децата се учат от хората около тях. Като бебета те се научават да разпознават гласове и да общуват. Откриват нови начини, за да изразяват нуждите и чувствата си, дори без да могат да говорят. Както всички нас и децата се учат от връстниците си. Дори бебетата успяват да комуникират помежду си с най-различни знаци. Това е чудесен стимул за развитието им, защото им позволява да се учат от себеподобни.

Когато порастват, във възрастта между 12 и 36 месеца, децата задобряват в придвижването насам-натам, може би дори в ходенето и тичането. Те също така започват да се изразяват по-добре на език, който е по-лесен за разбиране от възрастните. Речникът им става по-богат. Но когато играят или научават неща с други деца на тяхната възраст, малчуганите придобиват социални умения и се учат как да общуват с връстниците си. Това означава, че усвояват как да споделят информация, знания и дори играчки! Децата, които говорят със свои връстници, започват да разбират колко важна е добрата комуникация. Виждат как реагират връстниците им и все повече обръщат внимание на това как да разговарят с другите. На тази възраст те започват да се упражняват в изкуството на разговора, разбират, че трябва да не само да говорят, но и да слушат.

Вероятно често виждате малки деца, които играят заедно. Може би сте попадали в ситуация, в която детето ви идва при вас след спор със свой връстник. Това е често срещано е и е знак, че децата ви усвояват някои добри уроци в процеса на общуване с връстниците си. Сигурно ще си зададете въпроса „Как е възможно това да е знак за здравословно общуване?“. Когато децата тичат при възрастен след спор с връстниците си, това показва, че се интересуват как да разрешат проблема. Означава, че предпочитат да го поправят, вместо да го игнорират. Затова следващия път, когато мъникът изглежда разстроен от разговора си с друго дете, не забравяйте, че това означава просто, че ще научи още нещо за общуването с връстниците си. Вие самите знаете, че дори възрастните изпадат в подобни ситуации. А в тази ранна възраст, децата все още се учат как да разрешат проблемите с другите деца.

Децата в предучилищна възраст също са в процес на усвояване на правилните подходи към връстниците си. Те все по-добре разбират общуването като цяло. Комуникацията с връстници може дори да им помогне в учебния процес, защото понякога е по-забавно да учат с други деца! Общуването с връстниците стимулира също така физическото развитие и желанието за търсене на информация, както и обогатява речника. Малчуганите напредват с развитието си във всичките тези области и само заради контактите с други деца. Общуването с връстници наистина може да окаже благотворно влияние по много начини и да ускори темповете, с които децата ви се развиват.

Източник: www.ivyprep.org
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Радослава Михайлова
Photo credit: Freepik