8 причини за тормоза между тийнейджърите

8 причини за тормоза между тийнейджърите

Защо децата упражняват тормоз? Важно е да разберем поведението на насилника, за да можем да помогнем, както на него, така и на жертвите. Но преди това, възрастните трябва да преминат отвъд обичайните предположения като например, че децата стават хулигани, просто защото са самотни или им липсва самочувствие.

Проучвания показват, че причините за тормоза могат да варират от липса на контрол върху реакциите и проблеми с гнева, до желание за отмъщение и вписване в определена група.

Разбирането на причините, които карат децата да упражняват тормоз над други деца, може да ни насочи към правилния начин да се повлияе над това поведение.

Власт

Тийновете, които са контролиращи и властни като поведение, са склонни към упражняване на тормоз над останалите. Една от причините е вероятно, че те не чувстват никакъв контрол над собствения си живот, което прави демонстрирането на сила във взаимоотношенията с останалите по-привлекателно.

Тези деца може да предпочитат да общуват с другите само по своите собствени правила. Ако това не се случи, те прибягват до тормоз. Тийнейджъри, участващи в релационна агресия (често наричана и поведение на „злобното момиче“), също може да се стремят към власт.

Въпреки преобладаващата представа за „злобното момиче“, момичетата не са единствените, които тормозят като използват клюки, унижение, социален натиск, игнориране и други непреки социални тактики, за да постигат социално господство. Всъщност изследванията показват, че момчетата са също толкова склонни да участват в релационна агресия, колкото и момичетата.

Деца, които спортуват активно или са физически силни (или деца с други преимущества) могат да прибегнат до тормоз поради надмощието, което имат над по-слабите или по-малките ученици. Също така някои спортисти се тормозят един друг в опит да премахнат или уязвят конкуренцията.

Популярност

Понякога тормозът може да бъде проява на социален статус. Децата, които са популярни, често се подиграват на деца, които са по-малко популярни като използват релационна агресия. Популярността също така може да накара децата да разпространяват слухове и клюки или да участват в засрамване и игнориране на другите.

Междувременно децата, които се опитват да се изкачат по социалната стълбица в училище или да придобият някаква социална власт, започват да упражняват тормоз, за да привлекат внимание или да уязвят социалния статус на друго дете.

Отмъщение

Някои от тийнейджърите, които са били тормозени в миналото, търсят отмъщение. Тези деца често са били наричани „жертви на тормоз“ и чувстват, че действията им са оправдани, защото и над тях е било упражнявано насилие.

По този начин те изпитват чувство на облекчение след преживяното. Понякога тези деца избират да тормозят някой по-слаб или уязвим от тях, но се случва да се насочат и към този, който е упражнил агресия към тях в миналото.

Проблеми вкъщи

Децата, които живеят в агресивна среда, е по-вероятно да станат насилници заради вече моделираното агресивно поведение. Деца на родители, които им позволяват всичко или не се интересуват достатъчно от тях, също могат да прибегнат до тормоз. Той им дава чувство за сила и контрол, които иначе липсват в собствения им живот. А децата с ниско самочувствие може да бъдат насилници, за да прикрият ниската си самооценка.

Тормозът между братя и сестри също може да доведе до тормоз и в училище. Подигравките от по-голям брат или сестра създават усещане за безсилие. По-малкото дете копира това поведение в училище, за да си възвърне чувството за сила.

Удоволствие

Децата, които скучаят и търсят забавление, понякога стигат до упражняване на тормоз, за да добавят малко вълнение и драма в живота си. Лошото им поведение е също и начин за привличане на внимание, когато те не го получават от родителите си.

Междувременно децата, на които им липсва емпатия, често обичат да нараняват чувствата на другите хора. Те не само се стремят към усещането за надмощие, което получават от тормоза над другите, но също така и намират обидните „шеги“ за смешни.

Предразсъдъци

Не е рядкост тийнейджърите да тормозят връстници, които са различни по някакъв начин. Често жертви са деца, които имат специални нужди или хранителни алергии. В други случаи децата са тормозени заради тяхната раса, религия, полова идентичност или сексуална ориентация.

Влияние от компанията, в която се движат

Понякога децата тормозят другите, за да се впишат в определена компания, дори ако това означава да направят нещо в разрез със собствените си разбирания и преценка. Често тези деца са по-загрижени дали ще се впишат и ще бъдат приети, отколкото за последствията от действията си.

Друг път децата просто изпълняват заповедите на групата, в която се движат. Страхът от отхвърляне или страхът да не станат следващата цел, са също причини за упражняване на тормоз.

Как да помогнем

Ако детето ви е тормозено, потърсете помощ. Свържете се с училището (ако се случва в училище) и училищния психолог, ако е необходимо. Изслушвайте детето си и му кажете, че сте на негова страна. Подчертайте, че вината не е в него. Направете план, за да го предпазите.

Ако детето ви тормози други деца, намесете се веднага и опитайте да изясните на какво се дължи това. Не забравяйте, че детето трябва да поеме отговорност за действията си, както и да помисли какво го е накарало да упражнява тормоз над други деца.

Разбирането на причините за тормоза помага както на жертвите, така и на родителите и на децата, които го упражняват, да разберат по-добре защо се случва и как могат да го спрат. Тормозът рядко наистина е свързан с човека, към който е насочен, макар това въобще да не е оправдание за подобни действия. Поведението често е отражение на борбите, през които преминава детето, което тормози.

Източник: www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Виктория Лилянова
Photo credit: Freepik