Няколко забавни факта за логопедите

Няколко забавни факта за логопедите

1. Логопедите не се занимават само с артикулационни нарушения и заекване, те подкрепят деца и възрастни в преодоляването на обучителни трудности, усвояването на социални умения, преодоляване на трудности в гълтането, дъвкателните умения, подобряване на фините движения на пръстите и ръцете…(и това са само част от нещата!)

2. Логопедите могат да работят както с новородени бебета, така и с много възрастни хора.

3. Ние, логопедите, обичаме да играем със сапунени мехури точно толкова, колкото и децата.

4. Бихме дали (на драго сърце!) цяло състояние за различни игри и играчки, както и за материали, с които да изобретим свои.

5. Знаем малко повече от другите за хигиената на гласа, което ни кара да пием вода по-често от останалите, за да подържаме гласните си връзки добре хидратирани.

6. Можем да проявим изключителна изобретателност, дори когато детето в кабинета намери всички десет занимания, които сме му подготвили за “скучни”.

7. Понякога се втренчваме в движенията на устните, зъбите и езика на случаен събеседник, в търсене на нещо “нередно”.

8. 97% от логопедите са жени.

9. Най-хубавата част от работата ни е, че, докато я вършим, създаваме “малки” и “големи” приятелства.

10. Имаме най-страхотната работа на света!

Little Girl Child Speech Therapist

Източник: http://www.childsplayspeechpathology.com.au/13-fun-facts-about-speechies/