Причини, заради които е възможно децата да четат бавно

Причини, заради които е възможно децата да четат бавно

Има много причини, поради които е възможно децата да четат бавно. Децата може да имат много развито въображение или пък специфични затруднения в някои аспекти в четенето. Ако едно дете има трудности с четенето, това не означава, че не е умно.

Четенето е процес, който изисква много умения. Когато децата изпитват затруднения с четенето или четат бавно, но се справят добре в други области, причините могат да бъдат много и разнообразни. Важно е да се отбележи, че ако едно дете изпитва затруднения, това не означава, че не е интелигентно, колкото останалите. Във всеки случай тези деца имат нужда от допълнително внимание и помощ, за да усвоят умението.

 

Ето няколко причини, поради които децата изпитват затруднения:

 

 1. Детето изпробва нови начини за четене
  Когато децата усвоят основите на четенето, те насочват усилията си към разбиране на това, което са прочели. Някои деца четат по-бавно, защото по време на четенето се опитват да осмислят текста, както и да използват различни стратегии за четене и разбиране, които учителите са им преподали.
 2. Детето влага повече време в мислене върху това, което чете
  Някои деца четат по-бавно, защото влагат повече време в осмислянето на прочетеното. Любопитните деца и тези с богато въображение понякога четат по-бавно от останалите. Възможно е обаче те да вникват в прочетеното много по-добре от по-бързите читатели.
 3. Прави много грешки по време на четене
  Понякога децата четат бавно, защото правят много грешки при четене на отделните думи. Така че, когато осъзнаят, че са прочели грешно думата – те се връщат назад и прочитат изречението отново. Това отнема време и оказва влияние върху разбирането на текста.
 4. Четат текстове, които са прекалено трудни за тях
  Четенето на трудни и сложни текстове, несъответстващи на възрастта, оказват силно влияние върху скоростта и способността за четене. Децата имат нужда от подходящи текстове, отговарящи на тяхното индивидуално ниво. Малките читатели, които изпитват затруднения, може да се чувстват неудобно и да се притесняват, ако трябва да четат прекалено трудни текстове. Необходимо е да знаят, че всеки има силни страни, но и всеки изпитва трудности в някоя област – никой не е перфектен във всичко.
 5. Притесняват се от четенето
  Притеснението, което изпитва детето, когато не се справя достатъчно добре, може да доведе до по-бавно четене. Обикновено тези деца проверяват на ум няколко пъти дадена дума, преди да я произнесат на глас, за да са сигурни, че наистина я четат правилно. Необходимо е детето да придобие увереност, че няма нищо страшно в това да сбърка – всеки греши, но е важно да продължи да опитва. Насърчавайте детето дори да греши. Не се фокусирайте върху грешките и трудностите, а върху моментите, в които се справя добре. В началото би било добре да не карате детето да чете на глас пред много хора, тъй като това би повлияло негативно на самооценката му.
 6. Изпитват затруднения да останат концентрирани
  Проблеми с вниманието могат да бъдат сред основните причини за бавното четене. Лесното разсейване от различни звуци или това, което се случва около децата, или дори от техните собствени мисли, прави четенето особено трудно. Често се налагат да препрочитат дадена дума или изречение, защото са се разсеяли. Осигурете тихо и спокойно пространство за четене, в което разсейващите фактори са сведени до минимум.
 7. Проблем с работната памет и запаметяването на думи, които са току що прочетени
  Има различни видове памет (краткосрочна, дългосрочна, работна памет и пр.). Децата използват т.нар. работна памет докато четат. Благодарение на нея запомнят думите, така че, докато стигнат до края на изречението, да си спомнят началото му и да разберат смисъла на прочетеното. Някои деца изпитват затруднения с работната памет, което често налага да препрочитат изреченията.
 8. Езикови нарушения
  Някои деца имат затруднения да разбират и вникват в езика. Това може да доведе до затруднения с четенето. Често се налага да препрочитат и да спрат, за да осмислят текста.
  Това, че някои деца четат по-бавно от връстниците си, не означава, че няма да станат страстни читатели. Те може да имат нужда от допълнителна подкрепа, за да преодолеят трудностите си, но техните умения със сигурност могат да бъдат значително подобрени във времето.


Ако имате притеснения относно уменията за четене на детето си, поговорете с учителите
. Разберете дали те са забелязали същите неща като вас и обсъдете възможните стратегии за подпомагане и насърчаване на детето.

 

Основни изводи

 

 • Децата трябва да четат текстове, които съответстват на индивидуалните им възможности и ниво на четене.
 • Бавното четене не означава, че детето няма да заобича четенето, това зависи изцяло от отношението на възрастните към неговите трудности, успехи и неуспехи.
 • Установяване на конкретните причини за трудности при Вашето дете ще Ви помогне да разберете от каква допълнителна подкрепа има нужда то.