Защо преписването от дъската е толкова трудно за някои деца?

Защо преписването от дъската е толкова трудно за някои деца?

Оплаква ли се детето ви, че преписването от дъската му е трудно? Прибира ли се вкъщи с недовършени записки с много грешки или липсващи задания? Може би учителят на вашето дете редовно заявява, че инструкциите, сроковете или уроците са били написани ясно на дъската, а детето ви твърди, че е пропуснало важна информация?

Като родител или учител може да е трудно да повярвате, че детето наистина изпитва затруднения с преписването от дъската, особено ако това дете има проблеми със зрението, но носи очила или е било преместено по-близо до дъската, за да вижда по-добре. Можете да отдадете поведението на детето на небрежност, мързел или оправдание. Въпреки това, някои функционални проблеми със зрението, които често остават недиагностицирани, могат да направят преписването от дъската изключително предизвикателно за някои ученици.

Нарушенията на зрението, които пречат на способността на детето лесно да преписва от дъската в училище включват:

Нарушено обработване на образите, възприети през очите:

Уменията за бинокулярно зрение включват способността на двете очи да работят заедно в екип. При наличиние на нарушение в нормалното двуочно зрение, образите, които се получават от двете очи, не могат да бъдат обединени в мозъка в единен образ, което води до раздвояване на образа при гледане с двете очи, като и двата образа са с еднакво качество, докато при затваряне на което и да е от очите и гледане с другото раздвояването на зрителния образ липсва.

В този случай детето може да успее да фиксира зрителната карта при типичен очен преглед и да я види ясно, тъй като често зрението на двете очи се тества изолирано. Преместването на очите заедно, за да погледне нагоре към дъската, надолу към бюрото и след това обратно, без да изгуби фокуса, би трябвало да е лесно. Но децата с проблеми със синхронизирането на работата на двете очи ще изпитат зрителна умора и бързо ще се отегчат при опит за преписване от дъската.

Акомодативна дисфункция:

Слабата акомодативна способност се отнася до затруднения с визуалния фокус и по-точно със способността на окото да се приспособява за виждане на предмети, намиращи се на различно разстояние от него. При типичен тест на зрението детето може да има ясно зрение 20/20, но теста обикновено не изисква детето да поддържа фокуса за продължителен период от време или бързо да измества фокуса отдалеч наблизо и обратно.

Ученикът може да вижда дъската и листа си ясно, но поглеждането нагоре и надолу, напред и назад, от дъската към листа, може да е моментът,в който се появява трудността. Ако фокусният механизъм в зрителната система на детето е слаб или не е напълно развит, периодът на приспособяване, докато то поглежда от една точка към друга, ще бъде по-бавен от средното, което може да бъде предизвикателно и да създаде затруднения.

Окуломоторен дефицит:

Ако ученикът има дефицит на окуломоторни умения, известни още като проблем с проследяването с очите, той ще се напрегне да контролира точно и ефективно движенията на очите си. Докато при хора със здрави зрителни системи очите се движат плавно, при хора с лоши окуломоторни умения очите ще скачат или ще прескачат текста. Това състояние е свързано със засягане или неправилно функциониране на окуломоторния зрителен нерв, което води до ограничена подвижност на очната ябълка в съответната посока.

Преписването от дъската е трудно за учениците с проблеми с проследяването на очите, тъй като всеки път, когато погледнат към дъската или обратно към листа, те трябва да се борят да насочат очите си отново в желаната посока. Те са склонни да често да губят мястото докъдето са стигнали и да изостават или да правят грешки.

Проблеми с визуалната обработка:

Ако ученикът има затруднена зрителна памет, дефицитът в зрителната система му пречи да запази в съзнанието си информацията, която тъкмо е прочел. Ако тъкмо е прочел един ред текст от дъската, е напълно възможно да не успее да я запомни за достатъчно дълго време, за да я запише на листа. Това може да е изключително затруднение за някои деца. Ако ученикът има проблем със зрителната преработка и памет, той ще има проблеми със запомнянето на правилната последователност от думи или букви в току-що видения ред. Дете, което се бори с нарушени визуално-пространствени умения и умения за визуална дискриминация, може да подрежда букви или думи, които вижда отзад напред, докато преписва текст от дъската, така че може да забележите обръщане на букви и да заподозрете дислексия.

Децата с нарушения на зрението, свързани с ученето, сега страдат повече от всякога, тъй като днешните класни стаи често изискват учениците да прекарват часове всеки ден, взаимодействащи с дъски и екрани. В обикновено училище можете да намерите бели дъски, големи прожекционни екрани, както и различни интерактивни дъски. Детето може да прекара значителна част от деня, напрягайки се да гледа дъските, а след това листа на бюрото пред него и след това обратно към дъската. Ако този ученик има функционален проблем със зрението, преписването от дъската ще попречи на изучаването на урока или поддържането на темпото на съучениците.

Проблемите с преписването от дъската могат да допринесат за бавен напредък, ниски оценки и разочарование. Когато детето не е в състояние да учи и да участва ефективно в учебния процес заедно със своите съученици, може да възникнат проблеми със самочувствието или поведението на детето.

Много учители, обучаващи специалисти, професионални терапевти и други образователни специалисти, не са обучени да откриват функционални проблеми със зрението. Повечето свързани с ученето проблеми със зрението дори остават незабелязани.

Източник: http://www.visuallearningcenter.com/

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Моника Цонева