Маргарита Габровска за ранната детска интервенция

Маргарита Габровска за ранната детска интервенция

Днес нашият специалист Маргарита Габровска разказва повече за ранната детска интервенция

Маргарита, какво всъщност представлява ранната детска интервенция?

Ранната детска интервенция представлява спектър от услуги и подкрепа, насочени към деца във възрастта 0-3 г. (в някои държави – 0-7 г.) с трудности в развитието или увреждания и техните семейства. В основата на философията на ранната детска интервенция стои разбирането, че колкото по-рано детето и неговото семейство бъдат подкрепени, толкова по-успешно ще бъдат преодоляни трудностите, пред които са изправени. Приблизително 75% от мозъчното развитие на човек се случва в първите три години от живота му, това е и причината този период да се смята за изключително ключов, особено когато става дума за ситуация, изискваща преодоляване на трудност в развитието или минимизиране на последиците от дадено увреждане върху качеството на живот и способностите на детето.

Какъв тип подкрепа и услуги включва тя?

  • консултиране на семейства по въпроси на ранното детско развитие;
  • даване на насоки за подкрепа на развитието на детето у дома и организиране на средата;
  • качествена оценка на развитието на детето с фокус върху силните му страни и начините за развитието им в ежедневни ситуации;
  • изготвяне на индивидуален план за семейството, съдържащ дейности, подкрепящи развитието на детето.

За кого е подходяща?

  • за деца от раждането до третата година, при които са отчетени предпоставки за наличие на трудности в развитието или увреждане;
  • за деца с неврологични, генетични, когнитивни и сензорни увреждания;
  • за деца, при които в даден момент от ранното детство се наблюдава затруднение в някоя от сферите на развитие;
  • за деца в предучилищна възраст, при които се отчитат трудности в усвояване на умения за училищна готовност, трудности в усвояването на социални умения и самостоятелност.

С какво ранната детска интервенция е по-различна от класическата терапевтична подкрепа?

Ранната детска интервенция предполага изключително активно коопериране между родителите и терапевтите. Семейството е мислено като най-добрия специалист за детето си, тъй като го познава най-добре и прекарва най-много време с него, именно този ресурс използва и ранната интервенция. При нея не говорим толкова за директна работа на терапевта с детето, както се случва в класическия случай. Подходът на ранната детска интервенция предполага родителите да бъдат обучени и овластени в това да подкрепят детето си, развивайки неговите умения в ежедневни ситуации. Децата учат много по-успешно чрез дейности, в които виждат непосредствен смисъл, каквито се срещат във всекидневието и значително по-трудно, особено в ранна възраст, пренасят “кабинетния” опит в живота си извън терапевтичния център.

Как протича една консултация?

Със семействата се провежда разговор относно аспектите от развитието на детето, които ги тревожат най-силно, обсъждат се конкретни ежедневни ситуации, подредбата на дома и други теми, засягащи всекидневието на семейството. Следващата стъпка е наблюдение и качествена оценка на уменията на детето с фокус върху силните му страни, интереси и тяхната подкрепа с цел стимулиране на цялостното му развитие. Следва изготвяне на индивидуален план, който се обсъжда и разписва съвместно със семейството, тъй като родителите са основните действащи лица в него, терапевтът по-скоро проследява, насочва и консултира процеса, подкрепяйки връзката между родителите и детето.

Какво представлява индивидуалният план за подкрепа на детето у дома?

Планът е с изключително практическа насоченост, най-често засяга дейности, адресиращи области на развитие, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, както и планиране на следващите срещи за проследяване на напредъка и включване на нови или допълнителни дейности. Моделирането на средата в дома често има решаващо значение за напредъка на детето и като така, също е предмет на плана.
С каква честота се осъществяват консултациите по ранна детска интервенция?
Това е строго индивидуално и зависи от конкретната ситуация на детето и семейството. В някои случаи осъществяването на среща веднъж месечно е достатъчно, в други случаи се налага по-интензивна подкрепа в началото, която с течение на времето се разрежда.

За теб работата в Център за детско развитие “Малки чудеса” е?

Всекидневие, изпълнено с вълнуващи срещи и ценно знание за другия.