Защо е важна играта между родители и деца?

Защо е важна играта между родители и деца?

В първия момент може да не открием връзката между образованието и играта с детето, но ако помислим за всички компоненти на това взаимодействие, ще си дадем сметка, че тя създава основа за експериментиране с движение, музика, пеене, говор и въображение. Извършвайки няколко забавни и прости дейности с детето всеки ден, не само създаваме основа на сигурни и открити взаимоотношения, но и помагаме на детето да развие своя речник, да се научи да обработва информация и да следва и дава инструкции, да приоритизира и прави избори. Този ценен опит, придобит през преживявания с най-значимите за детето хора, оказва влияние и върху независимостта и увереността му при постъпване в детска градина, училище, както и върху начина, по който изгражда взаимоотношения с околните през целия си живот.

Повечето деца развиват естествено желание и ентусиазъм за този тип споделени занимания. През първата година от живота си бебетата обичат и жадуват за социално взаимодействие, особено с родителите си. Играта между родители и деца е особено важна за децата с трудности в развитието, тъй като чрез нея те се подготвят за общуването с околните, имат възможност да проиграват различни ежедневни ситуации и да добиват по-голяма самостоятелност и увереност.

Колкото повече имаме възможност да наблюдаваме детето в социални ситуации, толкова по-добре можем да установим дали предпочита игра с играчки, свързана с повече уединение и по-малко взаимодействие с околните или напротив – предпочита и търси контакт с други деца и възрастни. Подобни наблюдения са важна находка за родителите, тъй като им дават възможност да подкрепят детето, за което взаимодействията с околните са затруднени и му носят тревожност.

Като родители е важно да се запитаме: „От какво се интересува повече моето дете – от хора или от играчки?“. Ако детето ви се бори с напрежение от социалните взаимодействия, то играта му с вас става още по-важна. Вие сте неговото „безопасно място”, това, което му позволява да узнае стойността на хората вместо тази на нещата, да се научи да се доверява и да подхожда свободно към общуването с другите.

Целта на играта между родители и деца в ранна възраст е да развие “глад” у детето за общуване с околните, да го накара да пожелае да споделя преживявания, да търси и отдава внимание на хората и взаимодействието с тях, а не на предметите.

А вие отделихте ли време за игра с детето си днес?