Татяна Митова за логопедичната терапия

Татяна Митова за логопедичната терапия

Здравей Таня, от кога практикуваш като логопед?

Практикуващ логопед съм от 11 години.

Кажи ни накратко какво представлява логопедичната терапия?

Логопедичната терапия е насочена към всеки, който има затруднения свързани с комуникацията. Това включва изключително широк спектър от нарушения като заекване, артикулационни нарушения, липса на реч или забавяне в речевото развитие, затруднения, свързани с четенето, писането и математическите операции, нарушения в хранителните механизми, нарушения на речта настъпили в следствие на травми и тн.

За каква възраст е подходяща логопедичната терапия? Кога най-рано родителите могат да потърсят консултация?

Логопедичната терапия е подходяща за всяка възраст. В първия момент, в който родителя има притеснение може да потърси съвет от специалист. За консултации идват, както родители на едногодишни деца, така и възрастни хора, които имат нужда от помощ.

Какви са признаците, които трябва да подскажат на родителя, че детето му има нужда от консултация с логопед?

Все още съществува мнението, че преди 3 годишна възраст не е нужно да се търси логопедична помощ. Това обаче е доста грешно разбиране. Колкото по-рано се установи проблемът и започне терапията, толкова по-успешна ще е тя. Консултация може и трябва да бъде направена щом родителя усети, че има проблем. Ако дете на 18м. не се опитва да изговаря елементарни, макар и неправилно артикулирани, думи, ако не се опитва да имитира ( На въпрос „Как говори кучето?“ да отговаря с „Бау-бау“)., ако не проявява любопитство към заобикалящия го свят и не изпълнява елементарни инструкции от типа „Донеси топката!“, „Дай куклата!“ и т.н трябва да се направи консултация. Ако дете в началото на втората си година не се опитва да комуникира вербално с близките си, да свързва две думи в просто изречение тип „Кака спи.“/ „Дай топка“ и тн. Ако дете на 3г. не говори по начин, който да е разбираем не само за близкото обкръжение, но и за околните- потърсете логопед! Няма нищо естествено в това дете на 3 години все още да не може да говори. Така че, не чакайте!

С какво може да помогне логопедът и при какви случаи?

Най-общо казано логопедът може да помогне във всички случаи, когато има затруднения в комуникацията-устна и писмена.

Какви са основните ползи от логопедичната терапия?

Логопедът може да помогне с диагностика и терапия на различните видове нарушения. Той също така насочва родителите, така че те самите да могат да са в помощ на детето си у дома.

Какви резултати могат да очакват родителите?

Важно е да се отбележи, че резултатите зависят от много фактори. От индивидуалното състояние, от това на какъв етап е започнала терапията, а също така дали това, което логопедът дава като насоки се изпълнява и у дома. Ако терапевт, родители и дете работят като екип резултатите винаги са по-добри.

Разкажи ни с няколко думи как протича едно занятие с теб?

Весело! При работата с деца постигането на всяка цел се случва чрез използването на играта, като водеща дейност в тази възраст. Така че часовете ни заедно са изпълнени с много позитивни моменти, дори когато трябва да се справим с по-сериозни трудности. Важно е децата да се чувстват сигурни и спокойни със своя терапевт и това е нещото към, което се стремя във всяка сесия.

Какво може да прави родителят у дома, заедно с детето, за да подпомогне развитието на говора?

Първо и основно е да общуват пълноценно с децата си. Да говорят с тях, да играят с тях, да им показват и разказват за заобикалящия ги свят. Четенето на приказки, пеенето на песни, игрите, седнали заедно на земята спомагат за развитието на детето повече от всичко друго.

За теб работата в Център за детско развитие “Малки чудеса” е?

Удоволствието да се чувстваш част от нещо важно и значимо.