Фокус и самоконтрол – 3 стъпки за помощ на децата в усъвършенстването им

Фокус и самоконтрол – 3 стъпки за помощ на децата в усъвършенстването им

Още от ранна детска възраст започва ученето на това как да задържаме фокуса и самоконтрола си.

Всички малки деца трябва да се научат на самоконтрол и как да се фокусират. Понякога има деца, които може да имат нужда от повече помощ за усвояването на тези умения, за да се справят по-добре в класната стая и вкъщи. Никога не е прекалено рано да се започне дори в ранна детска възраст. Като родители, терапевти и учители, понякога се потапяме в „разрешаването“ на един проблем, вместо да отделим време да определим кои са техниките, които са вече работещи в тази насока.

3 стъпки за подпомагане на децата да подобрят самоконтрола си и способността да се фокусират

В следващите редове може да видите кои са трите стъпки за подобряване на самоконтрола и фокуса на децата

Стъпка 1: Разберете какво интригува детето

За начало отделете време, за да определите какво помага на детето да поддържа самоконтрола и фокуса си. В училище и вкъщи много внимателно наблюдавайте кога детето успява да остане фокусирано и да прояви самоконтрол.

Стъпка 2: Надграждайте силните страни на детето

Използвайте наученото от стъпка 1, за да помогнете на детето да се успокои и фокусира. Например, възможно е бебето да контролира емоциите си по-добре, когато е повито. Може би детето проявява самоконтрол, когато се намира в тиха среда. Физическата активност преди академичните уроци може да помогне на някои деца да останат фокусирани. Някои деца поддържат по-добър самоконтрол, когато могат да изразят емоциите си.

Използвайте стратегиите, за да създадете среда, която улеснява поддържането на самоконтрол на детето. Ако учителят, родителят, терапевтът или детето само може да разбере какво точно му помага да остане под контрол и фокусирано, тогава то е способно само да поеме инициативата и да управлява самоконтрола си. Когато детето успее, оценете усилията му с ясна и кратка положителна подкрепа.

Стъпка 3: Упражнявайте уменията през целия ден
Децата се нуждаят от възможности и време да упражняват фокуса и самоконтрола си. Твърде много време, прекарано пред екрана, изисква нулев самоконтрол. Бъдете сигурни, че осигурявате ежедневни възможности за децата, като например практика в „чакането“ или редуване в играенето на игри, спазване на указанията в 2 стъпки, свободна игра.

Осигурете конкретни примери, за да научите децата как да използват самоконтрола в ежедневната им рутина. Помогнете на детето да изпълнява тези стратегии през целия ден, за да може да остане под контрол и фокусирано.

Като цяло целта е да се използват техниките, които детето вече трябва да е усвоило, за да подобри саморегулацията си и способността да се фокусира в рамките на целия ден.

Източник: https://www.yourtherapysource.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Маргарита Статева