Как детският темперамент влияе върху двигателните умения

Как детският темперамент влияе върху двигателните умения

Възрастта и участието в организирани спортове също оказват влияние върху двигателните умения.

Ново изследване, проведено сред деца на възраст между 3 и 7 г., сочи, че двигателните умения се развиват по-добре, когато детето е по-голямо и участва в организирани спортове.

Проучването дава информация и за това колко важен е темпераментът за двигателните умения. Изследването свързва белези като активността и задържането на вниманието с двигателните умения, което е нов резултат, тъй като към момента не се знае много за връзката между двигателните умения и темперамента през ранното детство.

Двигателните умения се делят на локомоторни, равновесни и умения за боравене с топка, като всички елементи са включени в ежедневни занимания като тичане, катерене, хвърляне и дърпане. Добрите двигателни умения дават възможност на децата да участват в игри, обичайни за различни възрасти и етапи от развитието, като криеница, гоненица и игри с топка.

„Макар, че двигателните умения се развиват с възрастта, развитието на уменията трябва да се стимулира съзнателно“, казва Дона Неймисто, докторант във Факултета по спорт и здраве в Университета Ювяскюля.

„Двигателните умения не се развиват без практика, т.е. уменията трябва да бъдат развивани чрез повторение. Те се развиват чудесно, когато детето се движи по множество различни начини. Нашето проучване даде доказателства за това, че участието в организирани спортове е полезно, тъй като създава възможност за упражняването и повтарянето на основни движения.“

Под „темперамент“ при децата, изследването разбира техните биологични и индивидуални характеристики, като биологичната реакция към заобикалящата ги среда. Знае се, че темпераментът не се променя особено с времето. Към момента няма много изследвания, свързващи двигателните умения при малките деца и техния темперамент (подобни изследвания са правени основно върху по-големи възрастови групи).

„Децата с по-жив темперамент, както и децата, които не се отказват, когато се изправят пред някаква трудност, са по-мотивирани и упорити, когато усвояват и упражняват двигателни умения. Затова и изводите от нашето изследване не бяха изненадващи. Децата с деен темперамент реагират по-бързо. Следователно те имат повече възможности да напредват, извършвайки повече повторения. Неусетно това дете натрупва повече възможности да упражнява двигателните си умения.“

Друг фактор, особено важен за придобиването на нови умения, е способността за задържане на вниманието.

 

„За да придобие ново умение, човек трябва да умее да се концентрира и задържа внимание, дори когато това умение изглежда трудно в началото“, коментира още Неймисто.

Както темпераментът, така и задържането на вниманието са важни при развитието на двигателните умения. Ето защо, родителите и преподавателите трябва да са запознати с тези индивидуални фактори, ако искат да поощрят и подпомогнат развитието на двигателните умения у децата.

„Не е необходимо, например, едно активно дете да бъде поощрявано да бъде по-активно“, обяснява Нейместо. „Но ако детето има жив темперамент, родителят може да му помогне да поддържа вниманието си, въпреки възможните разсейващи фактори в заобикалящата го среда.“

Изследването използва международно възприети стандарти при оценяването на двигателните умения. Първият измерва двигателните умения и уменията за игра с топка, а вторият – равновесието и координацията при децата. Тъй като използваните средства измерват различни аспекти на двигателно развитие, изследването открива и разлики във факторите, свързани с двигателните умения.

„Развитието на равновесието и координацията е по-добро при деца с по-регулирана емоционалност“, казва Нейместо. „От друга страна, локомоторните умения са по-добре развити при деца на по-високообразовани родители, докато уменията за игра с топка са по-развити при деца, които имат свободен достъп до спортни съоръжения наблизо.“

Изследването „Ловки деца“, проведено от Университета Ювяскюля между 2015 и 2017 г. изследва 945 деца и техните семейства от 37 детски центъра във Финландия. Информацията за темперамента и участието на децата в организирани спортове се базира на въпросници, попълнени от родителите.

Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Маргарита Тенева
Източник: https://www.sciencedaily.com