Децата от еднодетни семейства са по-предразположени към затлъстяване, отколкото децата, които имат братя или сестри

Децата от еднодетни семейства са по-предразположени към затлъстяване, отколкото децата, които имат братя или сестри

Наскоро публикувано от Елзевиър проучване на Journal of Nutrition Education and Behavior разкри, че децата от еднодетните семейства имат по-малко здравословни навици по отношение на храненето и избора на напитки. Общият индекс на здравословно хранене за 2010 (Healthy Eating Index 2010 score) показва по-ниски стойности в цели три от общо 12 измерени области. Освен това, средните стойности на индекса в тези три области са занижени не само през работни дни, но и по време на уикенда, което е доказателство както за индивидуални, така и за групови различия в навиците на хранене сред тези хора.

“Нутриционистите – специалисти по хранене – трябва да вземат предвид влиянието на семейството и братята и сестрите, за да дадат най-подходящите съвети и насоки на семейства с малки деца.”, казва водещият автор доктор Челси Л. Крахт. Д-р Крахт завършва докторското си изследване, заедно с д-р Сюзан Сисон в Оклахомския унивеситет за наука на здравето, град Оклахома, САЩ. “Важно е с всякакви усилия да се помогне на децата и семействата им да придобият здравословни навици да бъдат поощрявани.”

Информацията бе предоставена благодарение на няколко майки и на водените от тях бележки за това каква храна приемат децата им в продължение на три дни – два работни и един почивен. Учителите им също е трябвало да записват каква храна консумират децата по време на училищните занимания. Освен това, майките попълнили анкета за семейните хранителни навици и физическа активност, което спомогнало да се добие представа за ежедневното им, поведението им на хранене и избор на напитки.

Учените откриват, че е по-вероятно майките на единствени деца да принадлежат към категорията на затлъстелите. И нещо повече, процентно е установено, че индексът на телесна маса (ИТМ) на майката, както и обиколката на талията й са много по-тясно обвързани с детето, когато то е единствено. Майчиният ИТМ не допринася значително за цялостните навици на хранене, но донякъде има вина за празните калории.

Проучването се отнася само за връзката майка – дете и за това тук не може да се говори за влиянието от бащина страна. Резултатите обаче са независими по отношение на материалния и социален статус.

Изследването показа също така, че времето, прекарано извън дома – в училище например – не оказва влияние върху хранителните навици. Това доказва, че различията между участниците в анкетата се коренят именно в дома и семейната среда – това включва и колко често семейството се храни пред телевизора или консумира подсладени напитки.

“Навиците за здравословно хранене се установяват чрез промени на ниво дом и семейство, а не сред връстниците или приятелите, които се числят към външната среда.” – твърди д-р Крахт.

Д-р Крахт и нейните колеги продължават търсенето си, обръщайки внимание най-вече на семейната среда и определените механизми по които тя повлиява хранителните навици и степента на физическа активност на децата, както и други фактори, водещи към затлъстяване

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Йоана Кичева
Източник: https://www.sciencedaily.com