Как се определят ниските нива на интелигентност?

Как се определят ниските нива на интелигентност?

От Кендра Чери, проверена от Ейми Морин, LCSW , 3 януари 2020

Въпреки че може да чуваш често да се говори за високи и ниски коефициенти на интелигентност (IQ), повечето хора не са съвсем сигурни какво значат тези обозначения. IQ e съкращение за „коефициент на интелигентност”, който е мярка за човешката интелигентност и умствените способности, извлечени от стандартизиран тест. Тестовете за интелигентност включват въпроси, замислени да измерват диапазон от различни умствени способности и интелектуален потенциал. Тези въпроси се фокусират върху неща като пространствено ориентиране, аналитично мислене, краткосрочна памет и математически умения. Тези тестове не са предназначени да измерват какво човек е научил, а по-скоро какво е способен да направи.

Ниските нива на интелигентност могат да бъдат свързани с липси в умствените способности, които могат да повлияят на сфери от живота, включително представянето в училище или на работното място. Ниският коефициент на интелигентност може също да повлияе на способността на индивида да живее и функционира самостоятелно.

Какво е нисък коефициент на интелигентност?
Резултат на тест за интелигентност от 70 точки и надолу е смятан за нисък резултат. На повечето стандартизирани тестове, средният успех е фиксиран на 100 точки. Всичко над 140 точки е смятано за високо ниво на интелигентност или дори гениално такова. Приблизително 68% от всички хора отбелязват резултат между 85 и 115 точки, в диапазона на около 15 точки над средното.Така че, какво означава да бъдеш със 70 или по-малко точки? В миналото, резултат под 70 точки бил считан за критерий за умствена изостаналост, интелектуално увреждане, характеризирано от значителни познавателни затруднения.

Днес, все пак, IQ точките не са използвани самостоятелно за диагноза на интелектуални увреждания. Вместо това, критерият за подобна диагноза включва:

  • IQ от 70 или по-ниско
  • Доказателство, че тези когнитивни ограничения са съществували преди 18-годишна възраст
  • Сериозни ограничения всфери като учене и разсъждение
  • Остри ограничения в сфери на адаптация, като комуникацията и умения да помагаш сам на себе си

Интелектуалното увреждане е най-често срещаният вид заболяване при развитието и се наблюдава при около 0.05% до 1.55% от всички хора:

Add a heading

История на ниското IQ
IQ точките са точки, произхождащи от стандартизиран тест, създаден, за да измерва интелигентност. IQ тестовете формално се появяват в ранните години на 20 век, с начало – тестът на Симон-Бинет, който по-късно бил преработен и станал известен като тестът на Станфорд-Бинет. Бинет разработил своя тест, за да помогне на френското правителство да идентифицира учениците със затруднения в обучението, които се нуждаели от допълнителна помощ в училище.IQ тестовете са доказано много популярни всферата на психологията и сред широката общественост, но остава тема за дебат това какво точно измерват IQ тестовете и колко са точни.

По-стари концепции за ниското IQ, обичайно се фокусират само на когнитивните способности. Въпреки това, по-модерните подходи също придават важност на това колко добре индивидът функционира ментално и в сферите на ежедневния живот.Индивиди с IQ резултат под 70 точки могат да бъдат диагностицирани с умствено увреждане, ако освен това имат и проблеми в някоя от адаптивните области. Примери за такова адаптивно поведение са способността да се грижиш за себе си и способността да разговаряш и взаимодействаш с други хора.Терминът „умствено изостанал” преди е бил използван, за да се опишат индивиди, диагностицирани с ниско IQ, но този термин сега се възприема като обида и е заменен на много места с термина „смущаване в умственото развитие” или „умствено увреждане”.

Често срещани причини за умствено увреждане

Най-често срещаните причини за умствено увреждане включват:

  • Генетични състояния като Синдром на Даун
  • Наранявания като удар на главата или болести като менингит и епилетптични пристъпи
  • Родилни проблеми като липса на достатъчно кислород при раждане
  • Проблеми по време на бременността, които влияят на развитието на мозъка, като например употреба на алкохол или наркотици.

Ефекти на ниското IQ
Ниска познавателна способност може да означава много предизвикателства в много сфери на живота. Проучвания твърдят, че ниското IQ е свързано с повишен риск от обучителни и професионални неуспехи. Заради тази връзка е важно идентифициране на възможни проблеми, колкото се може по-скоро, за да се осигури ефективна превенция и намеса.

Тестването на интелигентността понякога се използва при подбор на персонал за работа. IQ точки под 70 могат да показват присъствието на някакъв вид интелектуално увреждане и могат да бъдат съпроводени с трудности във функционирането, включващи учене, грижа за себе си и самостоятелно живеене.

IQ тестването е често предлагано в образователни, здравни и психологически центрове, за да се установи умственото увреждане при децата. Много IQ тестове са достъпни онлайн, но много от тях са неофициални и не трябва да се използват за диагностика.Според Американската педиатрична академия, около 85% от децата с интелектуално увреждане получават резултат между 55 и 70 точки.

Думи от сайта
IQ точките са просто един начин да бъдат измерени умствените способности. Докато доктор или психиатър ще вземат предвид IQ точките при диагностицирането на умствено увреждане, те също ще вземат предвид и други фактори, включващи умения за адаптиране и цялостно функциониране. Докато знанието за нивото ти на интелигентност може да ти помогне по-добре да разбереш своите собствени нужди, коефициентът на интелигентност сам по себе си не предопределя успех в живота.

Източник: https://www.verywellmind.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Виктория Ценова