Изображения показват разликите в мозъците на хората с аутизъм

Изображения показват разликите в мозъците на хората с аутизъм

Хората в аутистичния спектър имат по-ниски нива на протеин, регулиращ количеството серотонин в мозъка, докладва статия от шведския институт Каролинска, публикувана в журнал Молекулярна психиатрия. За целта на изследването авторите са използвали мозъчна образна диагностика на молекулярно ниво, за да сравнят хора с и без аутизъм: резултатите дават надежда за откриването на лекарство, което може да облекчи симптомите.

Разстройствата от аутистичния спектър се проявяват в детството и представляват невропсихиатрични състояния, характеризирани от ограничена комуникация и социално поведение, както и повтарящо се поведение.

„За съжаление знанията относно физиологията на аутистичния мозък са ограничени и до момента няма лекарства, способни да облекчат основните симптоми на хората от спектъра, които имат нужда от тях“,

казва първият автор на статията Макс Андерсон, докторант във Факултета по клинична невронаука на институт Каролинска.

Важен невротрансмитер
Системата на серотонина се смята за възможна следа, която касае разликите в мозъчните функции на хората от спектъра. Серотонинът е важен невротрансмитер, който регулира голям набор от физиологични, емоционални и когнитивни процеси. Също така, играе важна роля в растежа на развиващия се мозък.
Предишни изследвания докладват, че много хора от спектъра имат повишени нива на серотонин в кръвта. По-ограничени изследвания, използващи мозъчна образна диагностика, показват по-ниски нива на серотонинов транспортер 5-HTT – протеин, който регулира количеството серотонин в мозъка, но тези резултати остават непотвърдени.

В това ново изследване авторите използват техниката ПЕТ (позитронно-емисионна томография), за да изучават разликите в нивата на 5-НТТ при 15 индивиди от аутистичния спектър (11 мъже и 4 жени) и 15 индивиди, които не са от спектъра и съставляват контролната група. Изследването показва, че лицата от спектъра имат по-ниска концентрация на серотонинов транспортер в мозъчната кора и няколко други области в мозъка, включително продълговатия мозък, който осъществява връзката между главния мозък, малкия мозък, гръбначния мозък и периферната нервна система.

Също така е открита корелация между резултатите на участниците в социално когнитивни тестове за умения, обикновено ограничени при диагноза от аутистичния спектър, и нивата на 5-НТТ в определени части на мозъка.


Съществени разлики

„Нашите резултати показват, че има съществени разлики, и потвърждават, че серотонинът в мозъка играе съществена роля в разстройствата от аутистичния спектър. С подобряването на разбирането на аутистичната физиология се надявам един ден да можем да облекчим симптомите, причиняващи страдание и различни увреждания“,

казва Андерсон.

Преди да се подложат на ПЕТ сканиране, на участниците в изследването биват инжектирани малки количества радиоактивен индикатор. Индикаторът се свързва с протеина в мозъка, който бива изследван. Чрез системата на ПЕТ учените могат да установят приблизителното количество и разпределение на свързващото вещество чрез измерване на радиацията, която индикаторът излъчва в различните части на мозъка.

Източник и снимка: https://neurosciencenews.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Вероника Стоилова