Грубата моторика и писането на ръка

Грубата моторика и писането на ръка

Знаете ли, че е необходимо грубата моторика и писането на ръка да “вървят ръка за ръка”?

Грубата моторика, участваща в ръкописа, е насочена главно към постуралния контрол (контрол над позата на тялото), необходим при писането. Ефикасното контролиране на големите мускулни групи на врата, раменете и торса е нужно, за да се запази стабилност, която да позволи на пръстите и ръцете да се движат и така да извършат писмената задача.

С развитието на децата контролът и устойчивостта се усъвършенстват, започвайки от торса, напредвайки към лакътя, китката и най-накрая към ръката. При нормалния растеж фината моторика се развива вследствие на грубата. Например едно бебе първо ще се научи да удря, да посяга към своята играчка и чак след това да я управлява.

Децата трябва да развият своите проксимални мускули (мускули, разположени близо до центъра на тялото) на торса и раменния пояс, за да могат да използват дисталните си мускули (мускули, които са по-отдалечени от центъра на тялото) при пръстите и ръцете. Именно проксималните мускули у децата се оформят в резултат на грубите двигателни движения като протягане, лежане по корем, търкаляне, колянен стоеж, пълзене, стоене и вървене.

Необходимо е също децата да развият умението си да планират и изпълняват движения, свързани с грубите двигателни умения. При задачи с писане това двигателно планиране изисква мускулните групи да работят заедно с подходящата сила, време и действие за постигане на приемлив резултат (т.е. четлив ръкопис).

Например мозъкът, за да се осъществи писането с молив, трябва да планира и приложи умението в правилната последователност. Започвайки с гръдните мускули, трапецовидните и ромбовидните мускули се задействат с подходящата сила и време, за да стабилизират рамото и така пръстите и ръката ефективно да придвижват молива върху хартията. Децата с нарушени двигателни умения имат по-нечетлив почерк в сравнение с връстниците си.

Съгласуването между окото и ръката изисква зрителната система да координира информацията, получена от окото, за да контролира и напътства ръцете при изпълнението на дадена задача.

Намалени груби моторни умения и ефектите върху писането на ръка

Както вече се спомена, проксималните мускули изпълняват функцията на стабилизатор при изпълнението на писмени задачи. Децата със слаб постурален мускулен тонус биха могли да изпитват затруднения да поддържат контракции в проксималната мускулатура.

Изследванията сочат, че мускулите, които действат предимно като стабилизатори, проявяват по-малка променливост от мускулите, които работят динамично. Когато проксималните мускули укрепват правилно, е доказано, че намалената променливост на дисталните мускули се свързва с по-бързото писане на ръка.

Образуването на букви изисква множество етапи. Колкото повече стъпки са необходими за извършването на дадено действие, толкова по-високо е нивото на моторно планиране. Изследвания свидетелстват, че почеркът на деца с понижени умения за моторно планиране е по-нечетлив от този на връстниците им.

Когато зрителната система не изпраща правилните сигнали към торса, раменете и ръцете относно това, на къде трябва да се движат, човек не е способен да извърши координирани моторни движения. Установено е, че намалените способности за координация между окото и ръката предвещават занижено качество на почерка.

Груби моторни движения за ръкописни умения

Грубите моторни движения, които подобряват постуралния контрол и силата на проксималните мускули, са полезни, що се отнася до развитието на ръкописните умения. Сред препоръчителните дейности са:

 • Висене – упражнявайте monkey bars, набирания или люлеене на клоните на дърво с цел увеличаване на силата в мускулите на раменния пояс.
 • Катерене – изкачване на стълбите и въжетата на детските площадки за игра.
 • Бутане и дърпане – дърпане на тежък предмет или бутане дете на люлката. Тези движения помагат на рамото да се научи как да се коактивира, произвеждайки нужната сила и стабилност.
 • Дейности с тежести на ръцете – разходки на животни, ходене с ръчна количка, пълзене, позицията “plank”, както и лицеви опори на стена спомагат за увеличаването на мускулната сила и подобряват коактивацията на раменните и постуралните мускули.
 • Йога пози – осигуряват мускулна сила и постурален контрол.
 • Мащабни проекти, свързани с изкуството – закачете хартия върху стената или използвайте статив. Така децата могат да се протягат нагоре, вляво и вдясно, докато рисуват.

Моторните умения за планиране могат да се упражнят с помощта на следните груби моторни движения:

 • Писане във въздуха – напишете буквите, използвайки ръката си, като описвате всяка стъпка от процеса.
 • Трасе с препятствия – писането на ръка изисква умението да се създаде моторен план за извършване на множество стъпки точно като преминаването през трасе с препятствия. Включете дейности от предишния списък. Например пълзене върху скейтборд, лежане по корем и издърпване по права линия напред, както и ходене на ръце (като втори човек държи краката във въздуха) до финалната права.
 • Формиране на букви чрез тялото – децата могат да се упражняват да създават букви с помощта на телата си, за да подобрят отпечатъка в паметта относно образуването на букви. Дейности като “Action Alphabet” са полезни за тази цел.
 • Действия за координация – подскоци с разтваряне на ръцете и краката (jumping jacks), скачане на въже, игри с пляскане на ръцете – всички те налагат обширни двигателни умения за планиране, както и координационни умения.

Дейности за подобряване на координацията между окото и ръката, насочени към подобряване писането на ръка, включват всички видове умения с топка – подхвърляне, хващане и стрелба с топка, целящи да упражнят насочването на ръцете в правилната посока.

Промени, които да спомогнат грубите моторни умения и ръкописа:

1. На първо място, децата трябва да са застанали правилно при писане:

 • краката трябва да имат стабилна основа за подпора;
 • бедрата, колената и глезените трябва да са свити на 90 градуса;
 • бюрото трябва да е разположено с 2.5-5 см. по-високо от позицията на лактите.

2. За справяне с преумората на проксималните мускули при писане пробвайте да смените позицията. Вероятно завършвайки писмената работа легнали на земята или използвайки наклонена дъска, би могло да помогне. Стремете се да разбиете заданието на по-малки части, за да предотвратите преумора.

3. Регулярно взимане на почивки, за да се разтегнат мускулите на рамото, врата и гърба.

Най-доброто предложение е от време на време да оставяте молива, за кратка почивка от рутинното писане на ръка и да раздвижите децата!

Източник:https://www.yourtherapysource.com

Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Ева Йорданова