Проучване върху психичното здраве при бащи на преждевременно родени бебета

Проучване върху психичното здраве при бащи на преждевременно родени бебета

Да станеш татко и да се подготвиш за бащинство може да бъде плашещо за тези родители, чиито бебета са се появили много по-рано от очакваното. Това събитие може да бъде източник на допълнителна тревога и очаквания към бащите. Неотдавнашно съвместно проучване на Turner Institute for Brain and Mental Health към Monash University, изследва психичното здраве на бащите на бебета, родени преждевременно, и въздействието на това събитие върху ранното им родителско поведение.

Проследявайки преживяванията на 100 бащи на бебета, родени преди 30 г.с., проучването установява, че почти един от всеки от пет бащи е имал силни депресивни симптоми, а приблизително половината от всички бащи са имали умерена тревожност, която се запазва през първата година от живота на бебето им.

Проучването установява и че опитът от по-тежки симптоми, свързани с влошаване на психичното здраве, има слаб ефект върху родителското поведение на бащите във времето, когато бебетата им са на 12 месеца.

Водено от Грейс Макмахон от Института Търнър и осъществено в Centre for Research Excellence in Newborn Medicine при Murdoch Children’s Research Institute, изследването се интересува от преживяванията на бащите по отношение на техните симптоми на депресия и тревожност – скоро след раждането на бебето, около очакваната дата на поява на бебето, а след това отново на три, шест и 12 месеца след очакваната дата на поява на бебето. Когато бебетата са на 1 година, бащите са заснети по време на игра с тях, за да бъдат разгледани и изследвани редица родителски поведения.

Макмахон посочва, че бащите на бебета, родени много рано, са рядко изследвана група, но проучването на техните преживявания е от изключително значение за осмислянето на потенциалния стрес, който се преживява от тях в контекста на загрижеността за здравето на бебето и управлението на семейните и работните отговорности, както и значението на бащите за благополучието и развитието на бебетата.

„Високият процент на бащите, които споделят за трайни психични затруднения в това проучване, е тревожна находка и сочи за необходимостта от включване на бащите в текущ скрининг на психичното здраве и оказване на подкрепа в случай на твърде преждевременна поява на техните деца.“

, казва г-жа Макмахон.

„Докато констатацията ни за минималното въздействие на симптомите на депресия и тревожност върху поведението в периода на ранното родителство на бащите е окуражаваща новина за бащите, страдащи от затруднения в психичното здраве, ние вярваме, че тези взаимоотношения са сложни и са необходими допълнителни изследвания за по-добро разбиране на преживяванията на бащите след много преждевременна поява на децата.”.

Източник:Journal of Paediatric Psychology
Дата на публикуване: 9.06.2020