Как учителят може да помогне на ученик, който заеква

Как учителят може да помогне на ученик, който заеква

Има стратегии за преподаване, които могат да помогнат на ученика да говори по-гладко. Тези стратегии:

 • не са лек за заекване (неравен говор)
 • но са промени, които можете да направите в речта, поведението или в класната стая, които могат да помогнат на ученика по време на затруднения

Говорете по-бавно

За учениците с неравен говор може да е от полза чуването на по-бавна реч в класната стая. Говорете по-бавно вие, вместо да казвате на ученика да забави. Дете, на което е казвано често да забави говора си, може да се разочарова или да реши да говори по-малко.

Забавянето на скоростта на говорене може да помогне на заекващ ученик, защото:

 • ако говорите по-бавно, това показва на детето, че няма проблем да си отдели време
 • по-бавната реч може да бъде успокояваща и релаксираща (особено ако детето е развълнувано, уплашено, ядосано или разстроено)
 • по-бавното говорене може да намали чувството за конкуренция по време на разговор

Тази стратегия може да не работи, за да забавите говора на детето, но може да забележите, че то е по-приказливо и се изразява по-добре.

Как да забавите?

За да забавите речта си:

 • използвайте по-бавен, спокоен темп на реч, като леко разтягате гласните в думите (напр. „Ииискаме бииисквиииткаа“).
 • правете пауза между фрази, изречения и идеи (напр. „Отидох до магазина…и купих мляко…и малко хляб”).

Повече време за изчакване

Как отделяте повече време за изчакване?

Изчакайте около 2 секунди, след като детето спре да говори, преди да започнете да говорите. Можете да използвате езика на тялото, да кимате с глава и да се усмихвате или да използвате звуци като „мм-хм“, за да покажете, че се интересувате и слушате.

Как времето за изчакване помага на заекващ ученик?

Времето за изчакване може да помогне на заекващо дете, тъй като:

 • гарантира, че детето е приключило да говори, така че да не го прекъсвате
 • дава пример, че е добре детето да отдели време, за да изрази мислите си с думи
 • намалява конкуренцията за време за говорене и помага за по-спокойна комуникация

Гледайте и слушайте

Гледайте ученика, когато той или тя говори, като слушате с интерес. Опитайте се да бъдете лице в лице с детето. Когато детето има неравен говор, успокойте го, като кажете, че слушате или имате време да слушате. Винаги поддържайте положително изражение на лицето си.

Повторете или перифразирайте

Повторете или използвайте различни думи (перифразиране), за да уверите ученика, че разбирате какво е казал той или тя.

Насърчавайте редуването

Редуването намалява конкуренцията за говорене в класната стая. Насърчавайте учениците да се редуват по време на дискусии в класната стая или по време на разговори помежду си.

Коригирайте изискванията за говорене, когато речта на ученика е неравна

Повечето деца имат гладки и неравни дни. Децата може да заекват повече, когато са уморени, болни или стресирани. Когато детето има тежък ден, намалете количеството, което той или тя трябва да говори или чете на глас.

Помислете дали да не задавате по-малко въпроси или въпроси, на които може да се отговори с няколко думи. В гладки дни дайте на детето повече шансове да говори.

Не правете класната стая припряна и забързана

Опитайте се да забавите темпото на класната стая. Не бързайте с детето. Времевият натиск затруднява гладкото говорене.

Приемете проблема със заекването на ученика

Ако ученикът е наясно или е притеснен от заекването, уверете го, че разбирате. Помогнете на детето да изрази чувствата си относно заекването. Можете да кажете неща като:

„Това беше трудна дума за казване“

„Наистина се постара за тази дума“

„Понякога и аз се запъвам в думите си“

Когато говорите за заекване, използвайте думи като:

 • неравен говор
 • заваляне на думи
 • запъване

Помогнете на ученика да стане по-уверен

Вашият ученик може да е разтревожен или уплашен да прави презентации и устни доклади, да чете на глас или да отговаря на въпроси. Помогнете на детето да се чувства по-комфортно, като го насърчите да:

 • практикува устни презентации, чете на глас или отговаря на въпроси в по-лесни ситуации (например пред вас или двама приятели) преди по-трудни ситуации (например пред малка група ученици или целия клас)
 • може да отговори на въпрос, когато изяви желание за това. Детето може да се тревожи за заекването, докато чака своя ред да говори. Колкото по-дълго трябва да чака, за да говори, толкова по-тревожно може да стане. То може да предпочете да бъде първото, което е наред. Говорете с ученика какво е най-удобно за него или нея, когато чака ред за споделяне в клас.

Не казвайте на ученика да забави темпото или да си поеме дъх и да започне отново

Бъдете модел на по-бавна реч и използвайте повече време за изчакване, вместо да казвате да забави или поеме дъх и да започне отново. Детето може да се разочарова от такива прекъсвания, когато се опитва да общува.

Опитайте се да приемете заекването на ученика

Детето често знае кога хората се чувстват неудобно с него. Когато се чувства по-удобно и прието, то може да започне да говори повече.

Не реагирайте негативно, когато ученик заекне

Когато детето заекне, НЕ:

 • наказвайте
 • показвайте гняв
 • обвинявайте детето или клатете глава, казвайки неща като „ти си знаеш по-добре“
 • показвайте, че сте нетърпеливи (например довършвате изречения, прекъсвате, въздишате или си тръгвате)

Справете се с дразненето

Дете, което заеква, често се дразни. Справяйте се с раздразнението тактично. Организирайте дейности, за да помогнете на другите ученици да научат, че всяко дете има своите силни и слаби страни и никой не е съвършен. По време на тези беседи помолете учениците да говорят за своите силни и слаби страни един с друг.Детето, което заеква, може да използва този шанс, за да говори за своето заекване. Не говорете за заекване в класната стая, освен ако нямате разрешение от заекващото дете и неговите родители (ако е необходимо).

Къде да получите помощ

За повече информация можете да се обърнете към специалист по речева патология. В България има и Сдружение за инициативи по заекването.

Източник:myhealth.alberta.ca
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Любка Димитрова
Photo credit: Freepik