Рискът от развитие на ADHD може да бъде по-малък, ако децата растат в зелена среда

Рискът от развитие на ADHD може да бъде по-малък, ако децата растат в зелена среда

Резюме: Децата, израснали в жилищни райони, заобиколени от зелени площи, са по-малко склонни да бъдат диагностицирани с ADHD, отколкото тези, които са отгледани в райони без достъп до природа.


Екип от изследователи от университета в Орхус е проучил как зелените площи около жилището влияят върху риска от развитие на ADHD (Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието) на при децата и юношите.

„Нашите открития показват, че децата, които са били изложени на по-малко зелена среда в своя жилищен район, в ранна детска възраст (0-5 г.), имат повишен риск от развитие на ADHD, в сравнение с деца, които са били заобиколени от много зелени площи“ – казва Malene Thygesen, която е един от изследователите.

ADHD е една от най-често срещаните диагнози сред децата и засяга функционирането им по различни начини. Причината, поради която някои деца развиват ADHD, все още не е напълно известна. ADHD може да е наследствено, но други фактори, свързани с околната и социалната среда, също биха могли да окажат влияние..

Пълно проучване

Едно проучване не дава достатъчно основание да се заключи, че съществува връзка между достъпа до зелена среда и риска от развитие на ADHD при децата, тъй като това изисква допълнителни наблюдения. Но резултатите на Malene Thygesen и изследванията на екипа са сходни с тези на предишни подобни изследователски проекти, като са взети предвид и много други фактори, които също могат да играят роля в развитието на ADHD.

„В проучването взехме предвид фактори като пол, възраст, година на раждане на детето, наследственост, социално-икономически статус на родителите и др. Нашето проучване е значимо, защото включва много хора и защото информацията е много подробна. Например ние използваме данни, базирани на клинични диагнози на ADHD, направени от специалисти по детска психиатрия и детско развитие“, казва Malene Thygesen.

Перспективи за по-нататъшни изследвания

Изследователската статия, написана въз основа на това проучване, може да бъде намерена в списанието Environmental Health Perspectives и може да вдъхнови изследователите да продължат да изучават връзката между достъпа до зелени площи и риска децата да развият ADHD или други състояния.

Методология

Изследването използва данни за адресите на над 800 000 души, родени от 1992 г. до 2007 г., както и информация за клинични диагнози ADHD от петгодишна възраст до 2016 г. Освен това изследователите използват специфично измерване на това колко екологична е околната среда около едно домакинство – така нареченият нормализиран диференциален вегетационен индекс. Това измерване поставя адреса в средата на квадратен участък с 210 метра от всяка страна и на тази база изчислява колко зелена е околната зона.


Източник:https://neurosciencenews.com

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Венелина Дракалийска

Редактор: Женя Драгнева