Как да помогнем на децата с увреден слух да придобият социални умения

Как да помогнем на децата с увреден слух да придобият социални умения

Глухите деца и тези, които имат увреден слух, не чуват всички или определени звуци, заради неспособността на ухото им да ги разпознава. Някои заменят словесното общуване с жестове, с четене по устни, с изображения или с текст. Част от деца с увреден слух носят помощни средства като слухови апарати или имат кохлеарен имплант, който им помага да чуват. Така че преподаването на социални умения на деца с увреден слух понякога трябва да бъде направено по по-структуриран начин.

Причините за увреждане на слуха и за глухота включват генетична предразположеност, заболявания, медикаменти и дори травми на ухото.

Родителите на деца, които са глухи или с увреден слух, имат редица възможности, що се отнася до образованието, в зависимост дали детето има други физически или обучителни потребности. То може да се нуждае от училище с пансион, предназначено за глухи деца. Може и да е в училище, което осигурява специално образование посредством специална класна стая, или пък може да учи в обикновен клас с минимални изисквания за специално образование или за настаняване. Във всички тези случаи е важно да се обърне внимание на социалните умения на детето, за да се насърчи то да е уверено, да има самочувствие и да се сприятелява с връстниците си. Те са важни за всеки човек, независимо дали има увреждане.

На децата с увреден слух често им е трудно да развият подходящи социални умения заради липсата или затрудненото словесно общуване.

Проучвания показват, че някои учениците с увреден слух, които учат в обикновен клас, изпитват затруднения в общуването и отношенията си с връстниците, ако класният ръководител или училището не са въвели някакви промени. Хората без развити социални умения може да се почувстват отритнати от връстниците си. За да се реши поне наполовина този проблем, хората трябва да се научат как да общуват с приятел с увреден слух. Помолете слухов-речев терапевт или един от родителите да посети училището и да предложи начини за общуване, които те използват. Като осигурите възможности за открит разговор и въпроси, връстниците по-лесно ще приемат детето с увреден слух и ще положат усилия да общуват с него.

Подходящите социални умения са решаващи за успеха в обществото и повишават качеството на живот.

Важно е да се помага на детето с увреден слух, за да има достъп до методи, които ще му помогнат да общува с чуващите си връстници. Нужно е да се научи да чете по устните и да използва жестове, но освен това се налага и да умее да разговаря с хората, за да може да споделя мислите и идеите си. Все по-голямото разпространение на технологиите много улеснява нещата в сравнение със старите методи. Приложенията, които изчитат текст или записват гласови съобщения като текст, достъпни на смарт устройствата, улесняват децата, така че и те да участват в социалния живот. Но е важно тези методи да бъдат използвани и насърчавани, за да може детето с увреден слух да извлече максимално ползата от тях.

Интегрирането на ученици в обикновена класна стая става все по-популярно. Но въвеждането на програма за социални умения не е единственият начин да се интегрират децата с увреден слух. Други методи, които биха помогнали със социалните умения, е да се определят групи според хобитата и интересите на децата. Груповата речева терапия и малките класове, където броят на учениците не е голям и не е толкова натоварващо, също са добър начин за преподаване и упражняване на социални умения.

Има много различни методи, чрез които децата с увреден слух да упражняват социалните си умения, за да могат да общуват по-добре с връстниците си. Свободните игри с чуващи деца на площадката, целенасочени групи за социални умения или извънкласни групи дават много възможности, но всичко това се случва с първоначален план за подкрепа от родителите и учителите.


Източник: https://ser4kids.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Калина Момчева-Стоева