Мозъчният механизъм на любопитството е разгадан

Мозъчният механизъм на любопитството е разгадан

Проучване идентифицира какъв е мозъчният механизъм, който отговаря за любопитството и поведението, свързано с интерес и търсене на непознатото.

Любопитството е мотивиращият подтик да изследваме и проучваме неизвестното и да правим нови открития. Любопитството е основополагащо и присъщо за оцеляването ни, също както глада.

Доскоро мозъчните механизми, стоящи в основата на любопитството и търсенето на приключения, бяха неизвестни. Въпреки това, учени от “Нидерландския инситут по невробиология” разкриха нов мозъчен механизъм, ключов по отношение на любопитството и търсенето на новости. Резултатите бяха публикувани в научния журнал Science. Любопитството, гладът и настървението, породено от апетита, са в основата на три различни целенасочени типа поведение: търсене на новости, глад и лов. При животните всеки тип поведение е изграден от сходни действия. Сходството при тези действия е причината трудно да разграничим кое е свързано с търсенето на предизвикателства, с глада или с ловуването при животните.

 

Лесно решение

 

“Въпреки че имаме добре развити техники за изучаване на цикъла на мишия мозък, съществуват много противоречиви и различни резултати в областта на мотивационното поведение. Поради тази причина избрахме едно просто решение да проведем нашето проучване: като вземем под внимание свободата на мишката да избере какво иска.”, казва Александър Хаймел, ръководител на група в “Нидерландския инситут по невробиология”.

При изучване на мишките в експериментални условия с нови и познати обекти и социални взаимодействия, учените разкриват мозъчен цикъл, характерен за определни клетки и отговорен за любопитството и поведенeто, свързано с търсене на приключения.

Ученият Мехран Ахмадлу обяснява: “С увеличаване на мозъчната активност в мозъчния регион, наречен Zona Incerta , взаимодействето с нови обекти от същия вид се увеличава в сравнение с познатите обекти и храна. Когато деактивираме клетките в този регион, дълбочината и продължителността на проучването намаляват”. Освен това учените откиват, че определени неврони са били по-активни по време на дълбокото проучване, отколкото по време на по -повърхностното проучване.

 

Механизъм на любопитството

 

Използвайки няколко иновативни подхода, бе открит комплекс от множество мозъчни региони, които превръщат любопитството в дейстивие при мишки.

“За първи път този комплекс бива описан. Сега може да започнем да разбираме, например, как любопитството понякога надвива над инстинкта за сигурност, и защо някои индивиди са по-любопитни от други. Все още има много неща, за които сме любопитни.” – казва Хеймел.

Все още остава неизвестно как любопитсвтото води до изследователска дейност при някои хора. Друго скорошно проучване демонстрира, че Zona Incerta играе роля при пораждане на любопитство при мамуни. Хаймел споделя още:

“Ние все още знаем малко за тази област при хората, тъй като е разположена дълбоко в мозъка и е трудно да се измери активността посредством мозъчен скенер”.

Разработването на нови методи за изучаване на тези процеси може да доведе до повече ясното в бъдеще.

Източник: https://neurosciencenews.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Ирина Иванова