Знаехте ли, че дислексията е една от най-разпространените причини за затруднения в четенето при ученици от началното училище?

Знаехте ли, че дислексията е една от най-разпространените причини за затруднения в четенето при ученици от началното училище?

Доктор Грег Пиенаар е директор в Bridge Assisted Learning School и притежава докторат по психология. Неговата работа се фокусира основно върху деца, които ходят на училище, като провежда частна терапия или игрова терапия. Той продължава да дава значителен принос за учене със специални нужди подкрепа , чрез своите статии в образователни и психологически списания и вестници.

Невро- разнообразието включва множество възможни обучителни и мисловни отклонения като тревожност, ADHD, диспраксия и дори аутизъм.

Oще един важен аспект в невро-разнообразието, което въздейства върху живота на децата е дислексията, която може да влияе на човек в продължение на неговия или нейния живот.

Дислексията е специфично обучително отклонение, което е невробиологично по произход. Тя се характеризира със затруднения при точно и/или свободно разпознаване на думи и слаби способности за правопис и дешифриране.

Някои характерни черти са следните:

  • затруднения c фонологично възприемане;
  • затруднения c бързо изброяване на имена;
  • затруднения с работната памет;
  • затруднения със скоростта на възприемане.

Съществуват много погрешни схващания относно дислексията. Някои от най-разпространените са:

Мит: Невъзможно е умни хора да имат дислексия или други обучителни затруднения

Факт: Дислексия и интелигентност НЕ СА свързани. Много хора с дислексия са много будни и креативни и са постигнали невероятни неща като възрастни.

Мит: Дислексията е рядка

Факт: Изследване показа, че дислексията засяга от 10 до 17% от населението. При някои хора е възможно да има по-меки форми, други я преживяват по-задълбочено. Дислексията е една от най-разпространените причини за затруднения в четенето при ученици от началното училище.

Мит: Дислексията може да се израсте

Факт: Дислексията е бариера за цял живот и продължава и в зряла възраст. Въпреки че много хора с дислексия се научават да четат правилно, възможно е да продължават да четат съзнателно, а не интуитивно.

Мит: Дислексията не може да бъде диагностирана до трети клас

Факт: Достатъчно подготвени и квалифицирани хора могат да разпознаят предпоставки за развитието на дислексията на предучилищно ниво. Гласови затруднения и затруднения при произнасяне на думи са добри предупредителни знаци за дислексия. Възможно е да се установи по-точна диагноза, когато детето се затрудни да учи да чете, да спелува и да пише. Колкото по-рано се постави диагнозата, толкова по-бързо детето може да получи помощ.

Мит: Дислексията няма генетично основание

Факт: Това е генетично неврологично затруднение с ясно възприемане на фонеми и умения за тяхното обработване (способността да се възприемат и манипулират звуковете на речта). Комбинация от проучване на случаи на дислексия в семейството и симптоми на проблеми с говоримия език може да помогне да се разпознае уязвимостта на едно дете дори преди да е започнало да учи официално.

Мит: Всяко дете, което бърка букви или цифри, има дислексия

Факт: Смята се, че е нормално децата да бъркат букви и цифри до известна степен, и всъщност това е доста разпространено. Обаче, ако продължава повече от две години, докато детето се учи да пише, това става червен флаг за дислексия.

Мит: Децата с дислексия просто са мързеливи. Трябва да се стараят повече.

Факт: Липсата на информираност за това разстройство сред преподаватели и родители често води до заклеймяването на детето като «мързеливо». Обикновено деца с тези проблеми предпочитат да не се опитват да изпълнят задача, отколкото да не успеят.

Помислете за Алберт Айнщайн

Хората са смятали, че той вероятно няма да успее в живота. Имал е речеви затруднения, затруднения при приспособяване към строго учене и дори е бил изключен от училище.
Неговите учители са съдили погрешно за неговия потенциал, заявявайки пред света, че той няма да успее. Обаче той е останал страстен и любознателен. Това беше силата, която го е направила един от най-влиятелните учени в света.

Следователно подхранвайте талантите на своето дете, помагайте им да развиват интереси, сдобивайте се със средства за учене и оставайте мотивирани. Дисклексията не е нова, но нашето разбиране и подкрепа ще направят огромна промяна!


Източник: https://www.news24.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Виола Родионова