Изследване определя идеалния режим на децата преди сън

Изследване определя идеалния режим на децата преди сън

Обобщение: Изследователи посочват 6 ключови процедури, чието въвеждане ще оптимизира рутината преди лягане на вашето дете.
Източник: Манчестърски университет

Проучване на психолози от Манчестърския университет за пръв път научно определя от какво трябва да се състои добрия режим на лягане при децата на възраст между 2 и 8 години.

Дефиницията, съгласувана от 59 британски експерти, публикувана в Plos One – едно от водещите научни списания в света – дава полезни насоки на родителите, които търсят най-добрия режим за децата си преди лягане.

Финансирано от Съвета за медицински изследвания, проучването посочва 6 ключови области:

  • Миене на зъбите преди сън.
  • Спазване на времето на лягане.
  • Четене на книжки преди сън.
  • Да се избягва употребата на храни или напитки непосредствено преди лягане.
  • Да не се използват електронни устройства в леглото.
  • Успокояващи дейности преди сън с детето, включително къпане, взимане на душ и разговори.

Изследването също така разработва два отделни метода за оценяване на режима: единият се фокусира върху отделните навици, а другият върху съвкупността от действия в 7 дневен период.

Родителят трябва да се стреми да постигне над 50 точки, за да постигне ефикасна програма, твърди Д-р Джордж Кицарас, който води проучването.
Същата мерна система се използва и за друго „динамично оценяване“, където в зависимост от броя на вечерите, в които родителите успяват да изпълнят всички обичайни дейности, те получават различен, претеглен резултат, умножен по 1.0.

Д-р Кицарас казва: “Режимът преди лягане се състои от важни семейни дейности и има значително отражение върху общото благосъстояние, развитие и здраве на детето. В този дебат участват разнообразни организации като Book Trust към BBC и NHS (Национална здравна служба) – но досега не е бил постигнат реален научен консенсус по въпроса, който да се представи пред родителите, а родителите продължават да получават противоречиви сигнали и съобщения.

Тази липса на ясно общо съгласувано определение ограничава способността на здравните специалисти ефективно да комуникират със семействата какви са най-добрите практики. Дефиницията, която се дава взима предвид стреса и трудностите, които родителите изпитват преди да сложат децата да си легнат и същевременно включва най-добрите практики и съвети. За пръв път изследване дава тези експертни и научно обосновани насоки.”

Психолози, зъболекари, специалисти по обществено здравеопазване, както и други експерти в областта на образованието, социалните услуги и изследването на съня, взимат участие в т.нар. Делфи метод, за постигане на консенсус чрез събиране на мнения в няколко кръга въпроси.

Единадесет експерти взимат участие в първата група, последвани от 25 във втори кръг, 20 в трети и 13 в четвърти.
Изследването също така разработва два отделни метода за оценяване на режима преди сън: единият се фокусира върху отделните навици, а другият върху съвкупността от действия в 7 дневен период.

Д-р Кицарас добавя:

“Всички дейности около рутината преди лягане имат значение за детското развитие и благосъстояние. От всички навици преди сън, нашите експерти считат, че най-важно е миенето на зъбите всяка вечер.

Съществува силна зависимост между незадоволителните навици за устна хигиена и наличието на кариеси при деца и възрастни. При децата, кариесите още от ранна детска възраст може да причинят по-чести проблеми със зъбите по-късно, а в някои случаи, неизлекуваните детски кариеси може да доведат до вадене на зъби под обща анестезия, а това би причинило допълнителни проблеми за децата и родителите.

От друга страна, миенето или вземането на душ всяка вечер преди лягане може да е съвсем обичайна практика за повечето семейства, но нашите експерти смятат, че то е част от по-всеобхватна област на взаимодействие между децата и родителите, а не самостоятелна дейност, върху която трябва да се фокусират. Не се съмнявам, че дебатът ще продължи и резултатите от проучването ни даже ще бъдат усъвършенствани, защото все повече хора се включват в него.”

Дефиниране и оценяване на режима преди лягане в семейства с малки деца; Делфи метод за достигане на по-широк консенсус

Въведение
Режимът преди лягане е една от най-честите семейни практики. Тази рутина оказва въздействие върху общото състояние, развитие и здраве на децата. Въпреки огромната значимост обаче липсват доказателства и единодушие по въпроса от какво трябва да се състоят оптималните практики преди сън. Настоящото проучване цели постигането на консенсус между експертите относно определяне на най-подходящите навици преди лягане и да предложи начин за оценката им.

Методика
Между февруари и март 2020 е приложен четири степенен Делфи метод, в който участват 59 експерти от различни области на науката, здравеопазването и социалните грижи. Процедурата стартира с експертна дискусионна група и след това продължава с 3 официални кръга, по време на които се усъвършенстват различни елементи от дефиницията и начините за оценка на рутинните дейности преди сън. След края на процедурата предложените методи за измерване на дейностите от режима на лягане са проверени на базата на съществуващи данни.

Резултати
В края на четири степенния Делфи метод и с постигнато ниво на общо съгласие от 70%, се достига до дефиниране на приемливите обичайни практики преди лягане, подходящи за семейства с деца между 2 и 8 годишна възраст. Освен това са предложени два подхода за оценяване на рутинните процедури, един статичен (еднократен) и един динамичен (за период от 7 вечери). Изчислена е Бланд-Алтман графика на различията и тя визуално доказва, че между резултатите, постигнати чрез двата подхода на оценка съществува съгласуваност и могат да се използват взаимозаменяемо.

Дискусия
Както дефиницията, така и предложените дейности от режима преди лягане са важна първа стъпка към определяне на значим за здравето и развитието на децата поведенчески фактор.

Източник на данните: University of Manchester
Източник на статията: Neuroscience News
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Милена Балтова