Бебетата разбират, когато ги имитирате и това им харесва

Бебетата разбират, когато ги имитирате и това им харесва

На 6 месечна възраст бебетата могат да разпознаят кога възрастният ги имитира и това ги прави по-общителни, според ново проучване на Шведския университет „Лънд“. Бебетата по-често са склонни да търсят общуване с този, който ги имитира и да се увличат в подобни игри.

В проучването, изследовател се срещна с шестмесечни бебета в домовете им и играе с тях по четири различни начина. Изследователят или: имитира всичко, което бебетата правят като огледало, или като обратно огледало, имитира само телесните действия на бебетата, като запазва неподвижно лице, или отговаря с различно действие, когато бебетата направи някакво движение. Това се нарича условен отговор. Отнася се за начинът, по който родителите биха реагирали на бебето си, когато то направи нещо или има някакви нужди.

Изследователите установили, че бебетата се заглеждат повече, усмихват се по-дълго и се опитват да се приближават по-често до възрастния, по време на огледалното отразяване на действията им.

 

„Имитирането на малки бебета изглежда е ефективен начин да се привлечете интереса им и да се свържете с тях. Майките бяха доста изненадани, когато видяха бебетата си с радост да участват в игри за имитация с непознат, но също така впечатлени от поведението на бебетата “, казва Габриела-Алина Сосюк, изследовател от университета в Лунд и главен автор на изследването.

По време на имитацията имаше и много тестово поведение. Например, ако бебето удари масата и изследователят имитира това действие, след това бебето ударяше няколко пъти, докато внимателно наблюдаваше отговорите на изследователя. Дори ако изследователя не показва никакви емоции докато имитира, бебетата сякаш продължават да разбират, че са имитирани и да отговарят с тестово поведение.

„Това беше доста интересно. Когато някой активно тества човека, който му подражава, обикновено това се разглежда като индикация, че имитираният индивид е наясно, че има съответствие между собственото им поведение и поведението на другия.“

Учените отдавна предполагат, че чрез честа имитация бебетата се учат на културните норми и взаимодействия, или че споделените действия са придружени от споделени чувства и намерения. Но емпиричните доказателства в подкрепа на подобни теории в голяма степен липсват.

„Показвайки, че шестмесечните бебета разпознават кога ги имитират и че имитацията има положителен ефект върху взаимодействието, ние започваме да попълваме тази празнина. Тепърва ще установяваме кога точно имитацията започва да има такива ефекти и каква роля всъщност играе за бебетата “, заключава Сосюк.

Разпознаване на имитация и нейните социални ефекти при 6-месечни бебета

 

Натрупаният опит от имитацията се определя като движеща сила за развитието на социалното познание на бебетата. Но доказателствата за появата на разпознаването й и ефектите от нея в ранна възраст са оскъдни. За да се справим с тази липса на емпирични доказателства, в проучване сравнихме отговорите на 6-месечни бебета, изложени на огледална имитация и на контролна група, която не е бил имитирана. За да проучим свързващите механизми за разпознаване на имитация, бебетата също бяха подложени на имитиране на движенията на тялото с потиснато емоционално подражание. Установихме, че при бебетата, при които се тества поведението, критерият за разпознаване на имитация е на по-високо ниво и се наблюдават по-високи резултати в сравнение с контролната група.

Освен това, когато се имитират, бебетата проявяват по-високи нива на внимание, по-усмихнати са и в близост до възрастния, който им подръжава, в сравнение с контролната група. Потискането на подражаването на емоциите допринася за тези резултати, което води до социална реакция. Резултатите показват, че имитацията поражда желание за повече общуване при 6-месечни бебета и че бебетата на тази възраст показват доказателства за високо ниво на разпознаване на имитация. От своя страна, това може да е показател за чувствителността на бебетата към намеренията на другите, насочени към тях.

Източник:neurosciencenews.com/Снимка:masandpas.com