Познавате ли различните стилове на учене?

Познавате ли различните стилове на учене?

От Кендра Чери
Статията е преминала медицинска рецензия от д-р Арън Джансън, 27 ноември 2019

Концепцията за различните „стилове на учене“ в психологията и образованието цели да идентифицира как хората учат най-успешно. Според модела VARK, основните типове възприятие при учащите са четири – визуално (Visual), слухово (Auditory), писмено (Reading/Writing), или сетивно/ кинестетично (Kinesthetic).

Идеята, че учениците възприемат информацията най-добре, когато методите на преподаване и учебните занимания отговарят на техния стил на учене, силни страни и предпочитания, набира популярност през 70-те и 80-те години на ХХ в. Въпреки това, повечето данни сочат, че индивидуалните предпочитания при учене влияят в съвсем малка степен или почти никак на реалните резултати от обучението.

Въпреки че съществуващите проучвания показват, че съобразяването на преподавателските методи с различните стилове на учене не оказва влияние върху образователните резултати, концепцията за „стил на учене“ остава изключително популярна.

Моделът VARK
Съществуват много различни начини да се класифицират различните стилове на учене, но VARK моделът на Нийл Флеминг е един от най-популярните. През 1987 г. Нийл Флеминг предлага тест, чиято цел е да помогне на учениците и учащите да опознаят по-добре собствените си индивидуални предпочитания при учене.

Според модела VARK, учащите се делят според това как предпочитат да учат:

 • Визуално (картинки, филми, диаграми)
 • Слухово (музика, дискусии, лекции)
 • Четене и Писане (съставяне на конспекти и списъци, четене на учебници, водене на записки в клас)
 • Кинестетично/сетивно (чрез движения, експерименти, практически занимания)

Как уча аз?
За да определим кой е нашият стил на учене, Флеминг е разработил тест за самооценка, който поставя човек в поредица ситуации, в които трябва да реагираме според варианта, който най-точно отговаря на личните ни предпочитания при учене.

Пример
Представете си, че се учите да усвоите нова физическа дейност, например каране на колело или определен танц. По кой начин бихте усвоили новото умение най-лесно?

 • Като гледате снимки на хора, които го правят (визуално учене)
 • Като слушате специалист да бяснява как се прави (слухово учене)
 • Като прочетете как се прави в книга или учебник (писмено учене)
 • Като гледате как някой друг го прави, а след това пробвате сами (кинестетично/сетивно учене)

Визуално учене
Някои хора учат най-добре визуално. За тях е най-полезно информацията да се представя графично – чрез таблици, диаграми, илюстрации, помощни материали или видеа.Хората, които учат визуално, предпочитат информацията да е представена графично, а не в писмен вид.

Дали вие сте от този тип? Отговорете на следните въпроси:

 • Изкуството, красотата и естетиката важни ли са за вас?
 • За да запомните дадена информация, помага ли ви, ако си я представите визуално?
 • Трябва ли да видите дадена информация, за да я запомните?
 • Обръщате ли голямо внимание на езика на тялото?

Ако отговаряте на повечето въпроси с „да“, има голяма вероятност вашият стил на учене да е визуалният. За вас би било от полза, когато усвоявате нова информация, да използвате различни таблици и изображения.

Слухово учене
Някои хора учат най-добре чрез слушане. Те помнят много от нещата, които им се казват, а когато учат, особено удачни за усвояване на информацията са лекциите.

Дали вашият стил на учене е слуховият? Отговорете на следните въпроси:

 • Измисляте ли си песнички, за да си помогнете да запомните нещо?
 • Четенето на глас помага ли ви да запомняте информация по-успешно?
 • Предпочитате ли да слушате лекции, отколкото да четете от учебник?
 • Бихте ли предпочели да слушате аудио запис на лекциите си или подкаст по дадена тема, отколкото да четете записките си от часа?

Ако отговаряте на повечето въпроси с „да“, вероятно вашият стил на учене е слуховият. Когато учите нови неща, вероятно ще са ви от полза аудиокниги и подкастове.

Стил Четене и Писане
Някои хора предпочитат да приемат информацията под формата на текст. Дали това важи и за вас? Прочетете следните въпроси и помислете дали важат и за вас.

 • Обичате ли да правите списъци, да четете дефиниции, да създавате презентации?
 • Смятате ли, че четенето на учебници е страхотен начин да научите нова информация?
 • Водите ли си много записки, когато сте в час/лекция или когато четете от учебника?
 • Предпочитате ли учителите да използват презентации и печатни помощни материали?

Ако отговаряте на повечето въпроси с „да“, вие най-вероятно клоните към писмения стил на учене. Когато учите нова информация, записването ѝ вероятно ще ви е от полза, за да я запомните.

Кинестетично/Сетивно учене
За някои хора е най-лесно да учат кинестетично – или сетивно – а практическите упражнения са особено важни.

Дали това важи и за вас? Отговорете на следните въпроси, за да разберете:

 • Добри ли сте в приложните дейности – рисуване, готвене, ремонтиране, спорт, дърводелство?
 • Обичате ли да се занимавате със задачи, при които работите пряко с предмети и материали?
 • Налага ли ви се практически да упражните нещо, за да го научите?
 • Трудно ли ви е да седите на едно място дълго време?

Ако отговаряте на повечето въпроси с „да“, най-вероятно вашият стил на учене е кинестетичният/сетивният. Когато искате да усвоите ново умение, най-подходящият начин би бил да посещавате практически занимания.

Критики
Валидността на модела VARK, както и на други теории за „стилове на учене“ неведнъж е подлагана на сериозни критики. Според някои критици поставянето на подобни „етикети“ на учениците в действителност може да бъде пречка за обучението им.

Един мащабен поглед върху моделите на различните стилове учене показва, че инструментите за оценка на индивидуалните стилове на учене, са под въпрос.

Въпреки тези критики моделът VARK си остава много популярен сред учащи и преподаватели. Някои студенти наистина усещат, че силно клонят към един определен стил на учене. Други може да открият, че собствените им предпочитания за начин на учене са някъде по средата, като например, че визуалното и слуховото възприятие са еднакво привлекателни и успешни за тях.

Защо това е важно
За мнозина откриването на индивидуалните предпочитания при учене може да се окаже от голяма полза. Ако знаете, че предпочитате да усвоявате информацията визуално, употребата на различни визуални стратегии в ученето в комбинация с останалите методи може да ви помогне да запомняте новата информация по-добре, а и да направите ученето по-приятно.

Ако нито един от изброените стилове на учене не е вашият или ако сменяте предпочитания стил според ситуацията или типа информация, която усвоявате, вероятно вашият стил е така наречения „мултимодален стил на учене“.

Например, може да разчитате повече на четенето и писането, ако сте в час, който изисква много четене и записки, като например история на психологията. А в час по рисуване пък, да залагате повече на визуалното и сетивно учене, докато възприемате картинна информация и усвоявате нови техники за рисуване.

Източник: https://www.verywellmind.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Мария Змийчарова
Редактор: Милена Божинова