6 важни стъпки за предотвратяване на рисково поведение в тийнейджърска възраст

6 важни стъпки за предотвратяване на рисково поведение в тийнейджърска възраст

Юношеството е период на промени, изпълнен с рискове и възможности. Когато тийнейджърите преминават от детството към по-зряла възраст, те са податливи на потенциално вредни поведения, които могат да повлияят неблагоприятно на тяхното здраве и живот. Но според проучвания рисковото поведение в юношеството може да бъде предотвратено.

Какво е рисково поведение?

Рисковото поведение е действие с поне един несигурен резултат, което може да изложи индивида или околните на риск от вреда.

Примери за често срещано рисково поведение:

 • Опасно сексуално поведение
 • Нездравословни режими на хранене
 • Продажба на наркотици
 • Използване на оръжие
 • Незаконни дейности като кражба или вандализъм
 • Пушене или вейпинг
 • Употреба на марихуана или кокаин
 • Прекомерно пиене
 • Отсъствие от училище
 • Напускане на училище
 • Опасно шофиране
 • Непоставяне на предпазен колан, когато е необходимо
 • Неносене на каска, когато е необходимо

Статистика на рисковото поведение при юноши

Ето някои статистически данни относно високорисковото поведение на тийнейджърите в Съединените щати (проучване от 2001 г.):

 • В гимназията 33% от учениците са пушили през последния месец, а 75% от тях започват преди 19-годишна възраст
 • Над 50% от тийнейджърите имат полов акт за първи път в гимназията, а почти 10% забременяват в гимназията
 • 80% от гимназистите са консумирали алкохолни напитки, а 63% от абитуриентите са били пияни
 • Разпространението на тютюнопушенето сред младите хора се е увеличило с 33% от 1991 до 1997 г.
 • Употребата на марихуана сред тийнейджърите се е удвоила от 1991 до 1997 г.

Въпреки тези тревожни статистически данни, процентът на убийства от страна на младежи е намалял с 40% в периода от 1993 до 1997 г., а тийнейджърските раждания са намалели с 20% от 1991 до 1998 г.

Причини за рисково поведение сред подрастващите

Преди петдесет години повечето случаи на заболеваемост и смъртност при подрастващите са се дължали на естествени причини. В днешно време предотвратими поведения като шофиране, злоупотреба със субстанции и сексуалност са сред най-честите причини за смърт и заболяване при юношите.

В продължение на десетилетия психолози и учени са търсили причините за тези рискови поведения.

Ето някои от теориите, които са били предлагани през годините:

 • За да демонстрират своя зрял статус
 • Търсене на по-силни усещания през този период
 • Предразположението се влияе от социални фактори и фактори на околната среда, като семейство, връстници, училище, общност и култура​
 • Поведение „Няма нищо за губене“
 • По-слаб контрол на импулси
 • По-голяма податливост на влиянието на връстниците
 • Липса на саморегулация

Към момента нито една причина или предложена теория не е идентифицирана като основен “виновник” за безразсъдното поведение на тийнейджърите.

Учените, вместо да търсят причините, са открили, че определени елементи са рискови фактори. С всеки допълнителен рисков фактор вероятността от безразсъдна дейност при тийнейджърите се удвоява.

Рисковите фактори включват:

 • Семейна дисфункция
 • Употреба на наркотици от приятели, агресивно поведение и опити за самоубийство
 • Липса на приятели с просоциално поведение
 • Обществено приемане на рисковото поведение при подрастващите
 • Агресивно поведение
 • Депресия
 • Малтретиране в детството

Как да предотвратим рисково поведение на тийнейджърите

Като цяло, колкото по-рано започне рисковото поведение, толкова по-голям е рискът от негативни последици.

Младите хора, които участват в рисково за здравето поведение в ранната си възраст, като сексуална активност и употреба на наркотици, често страдат от по-лошо здраве в по-късна възраст, по-ниско ниво на образование и по-ниска икономическа производителност като възрастни. Тяхното рисково поведение може да продължи до края на юношеството и в ранната зряла възраст, което да повлияе за рисковото поведение в зряла възраст.

Ето защо е изключително важно родителите да се намесят възможно най-рано.

Добра връзка родител-дете

Авторитетният родителски стил и добрите отношения родител-дете са защитни фактори срещу рисковото поведение на подрастващите.

Добрите родителски практики показват значително, трайно и защитно влияние върху развитието на подрастващите.

По-специално, добрата връзка родител-дете възпира участието във високорисково поведение​.

Децата са по-отворени към родителски съвети, когато родителите са в добри взаимоотношения с тях. Освен това е по-вероятно да възприемат ценностите на родителите си и да се противопоставят на лоши решения.

Наблюдавайте, без да сте натрапчиви

Когато родителите следят средата на подрастващите си деца, това е друг силен защитен фактор. Многократно е установено, че подобно отношение има огромно влияние върху намаляването на рисковите решения на децата им​.

Юношеството е белязано от драматично увеличаване на времето, прекарано с връстници. Нормите в групата на връстниците или излагането на техните семейства могат да повлияят силно на негативното поведение на тийнейджърите, търсенето на усещания, поемането на рискове и конформизма.

Наблюдението е ефективен начин за противодействие на негативното влияние на връстниците. Родителите обаче могат да предотвратят рисково поведение само ако имат добри отношения с децата си и получават информация и следят, без да се натрапват.

Ако вместо това родителите следят поведението на тийнейджърите чрез принуждаване, психологически контрол или други инвазивни техники, детето е по-вероятно да проявява рисково поведение с по-лоши последствия.

Давайте свобода с насочване

Изглежда противоречиво, но младежите в тийнейджърска и предтийнейджърска възраст е по-малко вероятно да се поемат опасни рискове, когато имат повече свобода.

Това не означава пълна свобода да правят каквото си искат. Самостоятелността е упражнение за самоуправление, саморегулиращо поведение и независимост, с родителско ръководство и ограничения.

Изследванията показват, че тийнейджърите, които получават подкрепа за самостоятелност от родителите, са по-малко склонни да проявяват рисково поведение​.

Дайте ясни граници и причини

От само себе си се разбира, че родителите обсъждат приемливото поведение и поставят ясни граници, за да предотвратят поемането на вредни рискове. По-важното обаче е, че родителите трябва да обяснят причините за границите си.

Липсата на саморегулация или самоограничение са едни от основните причини, поради които тийнейджърите поемат рискове. През тийнейджърските години когнитивно-контролната система в префронталната кора все още се развива. В резултат на това мозъкът на тийнейджърите е по-малко способен да се ангажира с когнитивен контрол на импулсивното поведение на ниво възрастен – „отгоре надолу“. Социалното възприятие обаче претърпява бързи промени.

Обсъждането на причините за ограниченията с децата в тийнейджърска и предтийнейджърска възраст може да им помогне да осъзнаят и развият процеса на вземане на решения, който е в основата на техния избор на поведение.

Говорете за рисковото поведение

Освен наблюдение, родителите могат да предотвратят девиантно поведение, като общуват открито и обучават децата си. Децата в тийнейджърска и предтийнейджърска възраст, които са образовани за рисковете, свързани с безразсъдното поведение, обикновено имат по-малко проблеми.

Говорете с тях за плюсовете и минусите на подобно поведение. Помогнете им да преценят рисковете в различни ситуации. Обсъдете вредното въздействие върху физическото или психическото здраве, когато нещата се объркат.

Тийновете, които получават информация за секса от родителите си, са склонни да бъдат по-малко повлияни от връстниците си, когато става въпрос за сексуално поведение. Но при липса на образование и комуникация от стряна на родителите, децата в тийнейджърска и предтийнейджърска възраст могат да се обърнат към своите връстници за информация и да бъдат значително повлияни от тях​.

Информацията може да се предостави и от здравни професионалисти или преподаватели. Инициативи от този тип имат силен ефект върху намаляването на участието на тийнейджърите в опасно поведение​.

Търсете лечение при травматично събитие

Важно е тийнейджърите, които са претърпели травматично събитие, като насилие, да получат грижи за психичното си здраве.

Едно от последствията на насилието над деца е, че малтретираните младежи вероятно ще осъществят първия си полов акт по взаимно съгласие в по-млада възраст. По-вероятно е поведение като връзки за една нощ да се случва при пренебрегвани, сексуално малтретирани и физически малтретирани младежи. Бременността в тийнейджърска възраст е по-често срещана сред жертвите от женски пол​.

След травматични събития тийнейджърите трябва да бъдат наблюдавани за проблеми с психичното здраве или консултирани от специалист по психично здраве, дори ако изглежда, че сякаш са добре.

Финални мисли за рисковото поведение

Желанието за търсене и откриване е отличителен белег на юношеството. Поемането на рискове, макар и понякога опасно, е най-често желано, а не инцидент.

Можем да насърчим тийновете да поемат здравословни рискове, като безопасно придобиване на самостоятелност, изпробване на нови спортове, научаване на нови умения и участие в дейности за изграждане на увереност.

Източник: www.parentingforbrain.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Мария Георгиева
Photo credit: Freepik