Видове психотерапия

Видове психотерапия

Психотерапията или „терапията чрез разговор“ е важна форма на грижа за психичното здраве. Тя се състои от многобройни подходи за интервенция, които подпомагат поведението, психическото и понякога дори физическото състояние, което се отразява върху психичното благосъстояние.

В повечето случаи „терапията чрез разговор“ се провежда под формата на срещи между клиент и професионалист по психично здраве, който би могъл да бъде психолог, психиатър, психотерапевт или друг сертифициран специалист. По време на тези срещи обикновено се използват редица техники и подходи, за да се подобри качеството на живот на клиента.

Типове терапия

За да постигнат крайната цел за подобряването на психологическото, емоционалното и социалното благосъстояние на клиента, терапевтите могат да избират различни формати при провеждане на своите сесии. Тези формати включват:

Индивидуална терапия
Тези сесии се провеждат на „четири очи“ и при тях терапевтът и клиентът проследяват и дискутират всичко, което има отношение към психичното благосъстояние на клиента.

Групова терапия
Тази форма на терапия включва един или повече терапевти, които провеждат сесия между двама до петнадесет души. Тези групи обикновено се насочват към специфичен проблем, който е характерен за членовете на групата, но могат да се фокусират и върху по-общи емоционални проблеми. Груповата терапия не само предлага подкрепа, но също така дава възможност на всеки участник да усвои стратегии за управление на проблемите, предложени както от терапевтите, така и от останалите членове на групата. За да се подпомогне справянето с проблема, при тази форма на терапия обикновено се оформя група за взаимопомощ между членовете ѝ.

Брачна терапия
Терапията за двойки им помага да разрешават конфликти в отношенията си по здравословен начин. Тази форма на терапия също съдейства за подобряване общуването във връзката, както и за подпомагане на други области в отношенията, които може би имат нужда от подобряване.

Семейна терапия
С тази терапия се насърчават здравословните взаимодействия в семейството. Тази форма на терапия може да бъде полезна и за семейства, които са претърпели големи житейски промени, като загуба на близък човек, или в които член на семейството се нуждае от допълнителни грижи заради заболяване. Тази терапия насърчава разбирателството и добрата комуникация в семейството.

Терапевтични техники

Един от пет възрастни в САЩ живее с психично заболяване. Ето защо са необходими специфични видове терапии, за да се адресират към конкретните проблеми. Използваният подход зависи от състоянието, което се лекува, както и от експертизата на специалиста по психично здраве. Американската психологическа асоциация класифицира тези походи в пет общи категории:

Психодинамична терапия
Този подход се използва, за да помогне клиентите да разберат повече за себе си, като изследват неосъзнатия смисъл на действията си. Психодинамичната терапия често използва терапевтичните взаимоотношения като начин да бъдат изследвани и променени „проблемни“ разсъждения, чувства или поведение.

Поведенческа терапия (Бихейвиористична терапия)
Този тип терапия прилага редица техники, които помагат за идентифициране и промяна на негативното или саморазрушителното поведение на клиента. Тази терапия е с фокус върху проблемите и се концентрира върху това как поведението се променя вследствие на обучение в нови модели за поведение и промени в обстоятелствата, свързани с проблемното поведение.

Когнитивна терапия
Този вид терапия набляга върху изследването на мисловните модели на клиента.Когнитивната терапия залага на това да се променят негативните и дисфункционалните модели на мислене и по този начин да се предотвратят негативните и дисфункционални модели на поведение.

Чрез модифициране на тези мисли, клиентът може да промени по здравословен начин чувствата и действията си. Често когнитивната терапия се комбинира с бихейвиористичния подход в когнитивно-поведенческата терапия.

Хуманистична терапия
В основата на хуманистичната терапия лежи идеята, че хората имат способността да достигнат пълния си потенциал чрез правилна грижа и подкрепа. Тази форма на терапия се фокусира върху търсенето на смисъла в живота и е подход, който по-скоро би се използвал за някого, търсещ самореализация.

Интегративна терапия
Тъй като терапевтите главно се интересуват да постигнат най-добри резултати за своите клиенти, те понякога обединяват различни подходи в психотерапията. Това обикновено се прави, за да се създаде персонализирана техника за справяне с каквато и трудност да среща клиентът. Интегративната или „еклектичната“ терапия използва необходимите елементи от различни терапевтични техники и ги комбинира в цялостен подход към клиента.

С какво психотерапията може да помогне

Съчетана с подходящо медикаментозно лечение или прилагана самостоятелно, психотерапията често се препоръчва като ефективен начин за справяне или облекчаване на симптоми на психични разстройства като:

 • Депресия
 • Тревожност
 • Хранителни разстройства
 • Проблеми със съня
 • Биполярно разстройство.

Психотерапията може също така да подпомогне личностното и емоционалното развитие, както и да подобри справянето в определени ситуации, връзки и дори повдигане на самочувствието.

Ползите от психотерапията

Психотерапията често е сочена като ефективен метод на терапия поради редица причини. Някои от тях са следните:

 • Установено е, че психотерапията е също толкова ефективна, колкото медикаментозното лечение на специфични типове депресия и тревожност.
 • Отвъд психичните заболявания, психотерапията помага на клиентите да гледат на света положително и да го определят като по-малко враждебен.
 • Терапията е ефективен начин за подобряване на междуличностните отношения със семейството, връстниците, колегите и др.
 • Този метод на терапия учи клиентите да приемат по-добре себе си. Той използва техники, необходими за осъзнаване, приемане, любов и грижа за себе си.
 • Ходенето на терапия би могло да научи човек да изразява по здравословен начин трудни за него емоции.

Ефективност на психотерапията

Независимо дали се използва за справяне с психични разстройства или като метод за подобряване качеството на живот, психотерапията се определя като ефективна по следните причини:

 • Тази терапия понижава симптомите на психични разстройства като тревожност и депресия.
 • Когато терапията се прилага при тези разстройства, тя обикновено води до дългосрочни ползи, продължаващи след приключване на сесиите.
 • Терапията като опция за справяне с психични разстройства обикновено предлага по-добра защита срещу рецидивиране в сравнение с медикаментозно лечение при определени условия.
 • Установено е също, че терапията е ефективен начин за справяне с някои симптоми и притеснително поведение при уязвими групи като бременните жени и деца. Терапията е особено важна алтернатива при обстоятелства, при които може да има опасения за безопасността от употребата на лекарства.


Неща, които да имате предвид

Вашето психично здраве е важна част от благополучието ви на всеки етап от живота ви. Ето защо терапията е препоръчителен вариант за подобряване на психологическото ви състояние от детството чак до напреднала възраст. Има обаче конкретни случаи, когато включването ви в терапевтичен процес става особено важно в името на благосъстоянието ви. Те включват:

 • Постоянно се чувствате безпомощни или тъжни
 • Прекомерна употреба на алкохол или проява на друго опасно поведение
 • Трудно се концентрирате върху работата си или ежедневните си дейности
 • Трябва да се справите със събитие като смърт в семейството, раздяла или развод
 • Страдате от продължително безсъние или необичайна нужда от сън през целия ден
 • Предизвикателствата силно ви напрягат, независимо от подкрепата на приятели и семейство
 • При децата е разумно да посещават терапия, ако имат модели на поведение или реакции, които им пречат в училище или в отношенията със семейство или връстниците.

Как да започнете?

Ако ползите от терапията биха допринесли за подобряване на сегашните ви обстоятелства или за справянето с някакви предизвикателства, пред които сте изправени, има няколко неща, които трябва да знаете за пътуването, което предстои да започнете:

Къде да намерите терапевт
Избирането на терапевт, който правилно да се грижи за психичното ви здраве, е една от най-важните стъпки, които ще направите в процеса на самоусъвършенстване. Може да е необходимо проучване, търпение и упоритост за намирането на правилния терапевт. Може да започнете от личния си лекар. Университетските или медицинските центрове по психиатрия или психология също могат да са ви от полза. В момента има и много онлайн опции, но е важно да се уверите в акредитацията на специалиста и да се доверите на интуицията си.

Какво да очаквате на първата среща
След като набележите вероятните кандидати за вашия избор на терапевт, предварителният разговор може да ви даде представа за тяхната квалификация, типа терапия, който ще приложат, и колко лесно се установява доверие и комфорт помежду ви. Ако забележите, че ви е трудно да се отпуснете с кандидата, винаги може да изберете друг, който е по-подходящ.

Въпроси, които да зададете на терапевта
Докато говорите с евентуалния ви бъдещ терапевт, има няколко въпроса, които може да зададете, за да се уверите, че техните методи съвпадат с вашите представи. А именно:

 • Каква е тяхната квалификация?
 • Има ли някои специфични терапевтични техники, които използват?
 • Имат ли опит с работата със състояние, подобно на вашето?
 • Какви са целите на терапията ви?
 • Колко дълго очакват да продължи терапията ви?
 • По какъв начин ще отбелязват прогреса по време на терапията ви?
 • Как ще се адресира евентуално ваше неудовлетворение от хода на терапия?
 • Ще ви препоръчат ли медикаментозно лечение?

Други въпроси също могат да бъдат задавани, но тези ще ви помогнат да видите цялостната картина на бъдещата ви терапия.

Също трябва да знаете, че освен срещите на живо, има възможности като телефонни обаждания, интернет и мобилни екипи, които да помогнат в лечението на психичното ви здраве. Те са особено полезни на места, където специалистите по психично здраве са малко или липсват.

Въпреки това, трябва да знаете, че при някои хора тази форма на терапия може да не е толкова ефективна, колкото биха били сесиите на живо.

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Петя Петкова-Пенчева
Редактор: Маргарита Аспарухова-Кандиларова
Източник:https://www.verywellmind.com