Електронните играчки намаляват качеството и количеството на речта при малките деца

Електронните играчки намаляват качеството и количеството на речта при малките деца

Електронните играчки, които светят, пеят и издават други звуци се отразяват с намаляване на количеството и качеството на речта при децата, в сравнение с игрите с книги или традиционни играчки като дървен пъзел, игри с редене на различни форми или гумени блокчета, според статия публикувана онлайн от JAMA Pediatrics.

Реалността за много семейства с малки деца е, че възможното време за игри на родителите с техните деца е ограничено поради финансови, работни или други семейни фактори. Затова е важно качеството на това ограничено време да се оптимизира.

Ана В. Соса, доктор на науките в Университета Северна Аризона, Флагстаф, и нейните колеги са провели контролиран експеримент, включващ 26 двойки от родители с деца на възраст между 10 и 16 месеца. Учените не са наблюдавали директно игрите на тези двойки, тъй като те са се провеждали в домовете на участниците. Използвано е аудио-оборудване, което да записва звука. Участниците са получили три комплекта с играчки: електронни играчки (лаптоп за деца, говореща ферма и бебешки телефон); традиционни играчки (дървен пъзел, играчки за сортиране на форми и гумени блокчета с картинки) и пет книжки с теми за домашни животни, форми и цветове.

По време на играта с електронни играчки са използвани по-малко думи от възрастните, по-малко разговори с подаване на думи, по-малко родителски отговори и по-малко специфични термини свързани със заниманията, отколкото по време на игрите с традиционни играчки или с книги. Според резултатите децата също са издавали по-малко звуци и думи докато играят с електронните играчки, отколкото по време на игрите с книги.

Резултатите още показват, че родителите използват по-малко думи и по-малко специфични термини по време на играта с традиционни играчки, отколкото по време на игри с книги със своите деца.

Авторите отбелязват, че резултатите показват най-големите и най-чести разлики между електронните играчки и книгите, следвани от електронните играчки и традиционните играчки.
Това изследване има важни ограничения, включващи малкия размер на извадката, както и приликата на участниците като раса / етнос и социално-икономически статус.

„Тези резултати дават база за ограничаването на покупките на електронни играчки, които се рекламират като образователни и често са доста скъпи. Те могат да се добавят към голямата група от свидетелства, подкрепяща потенциалните ползи от четенето на книги с много малки деца. Резултатите допълнително развиват това, демонстрирайки, че играта с традиционни играчки може да увеличи комуникативността почти толкова, колкото се постига по време на четене на книжки… Все пак, ако акцентът е върху активностите, които целят богата комуникация между деца и възрастни, то както традиционните играчки, така и четенето на книги могат да се изтъкнат като обогатяващи езика дейности, докато играта с електронни играчки има обратен ефект“ заключва проучването.

Да задържим вниманието на децата
Електронните играчки, които издават звуци или светлини са изключително ефективни в задържането на детското внимание, активирайки техния рефлекс за ориентация. Този първичен рефлекс принуждава ума да се фокусира върху нови визуални или слухови стимули. Проучването, направено от Соса по този въпрос на JAMA Pediatrics предполага, че те могат да правят и повече от това да командват вниманието на децата – те изглежда намаляват вербалната комуникация между родители и деца. Защо това има значение?

Разговорите по време на игра имат по-голямо значение от това да научат децата на езика.Те полагат основите на уменията за ограмотяване, развиват уменията за ролеви игри, дават на родителите поглед върху нивото на развитие на тяхното дете и неговите затруднения и развиват социални умения като редуване и приемане на чуждо лидерство.

Вербалната комуникация разбира се е само част от цялата картина. В това проучване липсва усещане за това как невербалната комуникация, която също е важен източник на социални и емоционални умения, варира според вида на играчката“, пише Джени С. Радески, доктор по Медицина в Медицинската Школа на Университета в Мичиган, Анна Арбор и Димитри А. Кристакис, доктор по Медицина в детската болница в Сиатъл и асоцииран редактор в JAMA Pediatrics в свързана статия.

Всяко дигитално подобрение трябва да служи с ясната цел да ангажира детето не само с играта или приложението, но също така да прехвърля тази ангажираност към другите и светът около тях, за да придаде смисъл и да обобщи това, което са научили.

Дигиталните приложения имат огромен потенциал да ангажират децата в игра, особено тези с по-чувствителен сетивен праг, но е важно детето да не зацикля в тази игра или приложение, попадайки в примката ѝ и изключвайки се от околния свят. Звънчетата и звуците могат да продават играчките, но също така те биха могли да намаляват тяхната стойност“, обобщават те.

Играта с електронни играчки се отразява с намалено количество и качество на речта в сравнение с играта с книги и традиционни играчки.За да се поощри ранното говорно развитие, играта с електронни играчки трябва да се ограничава. Традиционните играчки могат да бъдат ценна алтернатива във времето за игри между родители и деца, ако четенето на книги не е предпочитана дейност.

Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Елена Иванова
Източник: https://neurosciencenews.com