Тайната към по-добро поведение? Без никакви наказания

Тайната към по-добро поведение? Без никакви наказания

Ако сте изтощени и нямате повече идеи как да коригирате трудното поведение на детето си, не сте сами. Научих, че възпитаването на деца със Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието(ADHD) често означава изпробване на няколко ключови стратегии със страхотен обрат – наказанието, всъщност, изобщо не е част от тях!

Като психотерапевт, специализиращ в ADHD и свързаните с него състояния, работя с родители, които са разстроени и се чувстват объркани как да помогнат най-добре на своите невронетипични деца с поведенчески затруднения. Това е нещо, което лесно разбирам, като също толкова разстроена майка на три пораснали деца, дошли на този свят с не съвсем невротипичен коктейл от забавление.Рядко беше просто или очевидно как най-добре да възпитавам и дисциплинирам децата си. Понякога те се държаха предизвикателно. Игнорираха ме. Избухваха. Лъжеха. Често бяха вербално, а понякога и физически, агресивни. Изглеждаше, че никакво наказание не работеше. Звучи ли познато?

Години по-късно, когато завършвах магистър по психология на консултиране, разбрах нещо, което напълно промени начина, по който подхождах към родителството: ADHD всъщност не е поведенческо разстройство! Това е неврологична особеност. Трудното поведение на децата ми не се случваше по избор. Това осъзнаване ми позволи да намеря и да проявя истинско състрадание към децата си – същинският обрат.

Ако сте изтощени и нямате повече идеи как да коригирате трудното поведение на детето си, не сте сами. Подобряването на поведението на деца с ADHD често означава изпробване на няколко ключови стратегии с един страхотен обрат – наказание, всъщност, изобщо не се включва!

5 стъпки за справяне с трудното поведение при ADHD

Стъпка 1: Приемете, че ADHD е физиологичен проблем.
Не можете да започнете да коригирате трудното поведение на детето си, докато не признаете тази истина.

Децата с ADHD до голяма степен се борят с изпълнителното функциониране – мозъчните умения, от които всички се нуждаем, за да функционираме в ежедневието си. Те включват способност за устойчиво внимание, за организиране и планиране, припомняне на информация и контролиране на емоциите, наред с други умения. Префронталната кора на мозъка – където се пресичат вниманието, емоциите и поведението – също е замесена в ADHD.

Децата с ADHD също изостават с около три години от своите невротипични връстници по отношение на развитието на мозъка, което означава, че те често трябва да функционират на по-високи нива, отколкото мозъкът им може да се справи.

Именно тези обстоятелства водят до трудно поведение, което често е извън контрола на детето. Нещо повече, тези поведения ще се появяват, независимо колко добре е запознато детето с последствията. По-суровите наказания няма да окажат влияние.

Наказването на дете с ADHD за трудно поведение е неефективно и контрапродуктивно, тъй като детето няма привилегията да умее да регулира емоциите и поведението си, както би направило едно невротипично дете.

Наказанието води само до чувство за вина и срам за това, което не могат да контролират. Вината и срамът могат да се превърнат в изнервяне, неподчинение и емоционални изблици – и те често са налице.

Истинското значение на думата „дисциплина“ е да учи, а не да наказва. Обучението помага да се оформи поведението положително, така че трудното, влошаващо поведение да е по-малък проблем.
И така, как да променим проблемното поведение и да обучим на по-добро без наказание?

Стъпка 2: Бъдете детектив, не съдия.
Всяко поведение служи за определена цел. Проблемното поведение е представително за неудовлетворена нужда и в случая на ADHD може да се дължи на импулсивност.

Вместо да се държите като съдия и да налагате наказание на детето си след възникване на проблемно поведение, по-добре е да си сложите детективската шапка и да се опитате да откриете корена или причината за поведението. Определянето на неудовлетворената потребност зад трудното поведение на вашето дете ще ви даде възможност да задоволите нуждата и ще намали шансовете проблемното поведение да се повтори.

Проблемното поведение може да се раздели общо казано на две категории:

 • Хронично поведение, което се случва по едно и също време и в една и съща ситуация (напр. отказ да си легне или събуди; гневни изблици след спирането на видеоигрите);
 • Импулсивно поведение (напр. вашето дете удря своя брат или сестра или има гневен изблик изневиделица).

Следващият път, когато възникне проблемно поведение, обърнете внимание на всички заобикалящи го фактори и контекст. Ще откриете, че най-трудното поведение на вашето дете може да бъде проследено до тези често срещани причини:

 • Не знаят как да започнат задачата и може да не знаят как да поискат помощ;
 • Не разбират задачата и крайната ѝ цел. Ако кажете на детето си да почисти стаята си, то може да не знае как изглежда „чистото“;
 • Задачата е твърде трудна. Например, ако детето ви не желае да прави домашна работа, може да се окаже, че работата представлява голямо предизвикателство, или че има твърде много неща, които трябва да организира;
 • Нуждаят се от преходен период. ADHD се свързва с неяснота за времето. Да казвате на детето си, че му остават пет минути, преди да спрете видеоиграта, е безполезно. Ще трябва да им „покажете“ как изглеждат петте минути, за да могат наистина да разберат;
 • Затрупани са с твърде много инструкции и лесно могат да забравят многоетапни задачи. Нуждаят се големите задачи да бъдат „накъсани“ на части;
 • Не могат да контролират своята импулсивност;
 • Срамуват се от поведението си (особено ако са излъгали).

Избягвайте да приемате, че проблемното поведение се дължи на това, че детето ви е мързеливо, предизвикващо или просто иска „да създаде проблеми“. Никой, дори вашето дете, не се събужда с намерението да има лош ден.

Стъпка 3: Подгответе детето си.
След като наистина сте обмислили причините зад проблемното поведение, ще трябва да подготвите детето си да замени лошото поведение с по-добро или поне да намали тежестта му. Подготовка означава:

 • Спокоен момент: Много по-лесно е да преустроите проблемното поведение, когато детето ви е спокойно и няма напрежение;
 • Искайте добро поведение: Задавайте на детето си отворени въпроси, за да ги насочите към по-добро поведение. Ако например те са с нарушаващо поведение по време на вечеря, спокойно ги помолете да ви припомнят семейните правила (Хвърляме ли храна? Прекъсваме ли се един друг?);
 • Обяснение от вашето дете: Докато детето ви отговаря на насочващите ви въпроси, това ще засили информацията в мозъка, позволявайки му да бъде по-наясно със ситуацията;
 • Похвала: Забележете усилията на вашето дете за по-добро поведение и направете всичко възможно да игнорирате проблемно поведение (стига да не е опасно). Вашето одобрение и ентусиазъм могат да бъдат чудесен стимул за вашето дете.

Стъпка 4: Подгответе себе си.
Не е лесно да запазите хладнокръвие, докато детето ви проявява трудно поведение. В същото време, ако им покажем, че сме раздразнени, разочаровани и небалансирани, ние им моделираме това поведение.

Като родители, ние сме склонни да пропускаме да подготвим себе си, за да сме сигурни, че сме в най-доброто си състояние да се справим с трудни, стресови ситуации. За да бъдем детективи за добро поведение и да премахнем неотзивчивите представи за родителството, трябва да сме уравновесени и напълно присъстващи. Ние също трябва да се подготвим:

 • Направете пауза, преди да реагирате, и практикувайте често съзнателност;
 • Презареждайте се често и се грижете за себе си;
 • Оценете ситуациите, в които проблемното поведение на вашето дете възниква пред вас;
 • Продължете със следващите стъпки.

Стъпка 5: Преначертайте вашето родителство.
След като подготвите детето си и себе си, сте готови да преначертаете какво всъщност представлява отглеждането и възпитаването на вашето дете:

 • Отнасяйте се към вашето дете с безусловно, положително предположение, че то иска да се държи и справя добре;
 • Мислете непослушанието като външно. Запомнете, че поведението не е тяхна вина – причинено е от особеност в мозъка;
 • Приемане на грешки. Научете се да разглеждате лошото поведение като грешка. Осигурете дома си като безопасно място за допускане на тези грешки, така че те да могат да бъдат използвани като възможности за учене, за да подготвите детето си за това какво да очаква следващия път;
 • Хвалете детето си често. Децата с ADHD ежедневно парират много негативизъм и критики. Едва ли някога ще спрем да забелязваме усилията им да се впишат в невротипичния свят – защото това е поведение, което очакваме и обикновено не възнаграждаваме. Честото хвалене на детето ви, дори и за малките неща, ще бъде много полезно.

Повторно преначертаване в действие
Как можем да използваме тези родителски принципи за справяне с често срещани ситуации у дома?

Проблемно поведение #1: Детето ми не иска да си пише домашното

Подгответе детето си;

 • Проверете дали имат всичко необходимо за заданието и дали разбират какво се очаква от тях;
 • Разделете домашното на по-малки части и осигурете почивки;
 • Говорете с учителите за намаляване на домашните;

Подгответе себе си;

Повторно начертайте;

 • Отношение: Предположете, че детето ви иска да си свърши домашната работа;
 • Изразете: Знайте, че ADHD и други фактори го правят така, че задачата да е проблемът, а не вашето дете;
 • Приемане на грешки: Ако детето ви не завърши домашното, дори ако сте го подготвили напълно, приемете този ход на събитията и продължете. Учете се от него и работете заедно с детето си върху това, което може да работи по-добре следващия път. Знайте, че това не е краят на света. (Нещата рядко са);
 • Похвала: Дори ако детето ви не е завършило задачата, осъзнайте колко време е прекарало в работата по задачата.

Проблемно поведение #2: Детето ми отказва да спре да играе видео игри

Подгответе детето си;

 • Уверете се, че то има ясни указания кога трябва да спре да играе;
 • Изградете преходен период;
 • Използвайте таймер или друг визуален помощник, за да помогнете на детето си да види хода на времето;

Подгответе се;

 • Разберете как работят видео игрите. Помислете дали детето ви да не спре след опит за сегмент или ниво, а не на определено време;

Повторно преначертайте;

 • Отношение: Вашето дете не иска да не ви се подчинява – те просто наистина се наслаждават на видеоиграта;
 • Изразете: Вашето дете може да има проблеми със спирането поради прилив на допамин, който получава по време на играта;
 • Приемане на грешки: Ако са спрели да играят доста, след като сте ги помолили, попитайте ги какво се е случило и какво може да се направи следващия път, за да се улесни преходът от играта.
 • Похвала: Дори и да не са спрели в уговореното време, отбележете дали са били по-близо до точката на спиране от миналия път; ако избухването им не продължи толкова дълго и т.н.

Отглеждането на дете с ADHD често включва пълна преоценка и преработка на всичко, което смятате, че знаете за дисциплината. Докато следвате стъпките, не забравяйте, че ще отнеме време да се справите с проблемното поведение и че ще има грешки по пътя. Подгответе се възможно най-добре, но не се страхувайте да признаете грешките си и да се извините на детето си и на себе си. В същото време дръжте проблемните поведения и ситуации в перспектива – разхвърляната стая или липсващата домашна работа не са краят на света. В крайна сметка най-важно е да създадете щастлива, безопасна и подкрепяща среда за вашето дете.

Източник: https://www.additudemag.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Мария Христова
Редактор: Люкия Трифонос