За музикотерапията

За музикотерапията

Музиката е едно от най-мощните средства за себеизразяване. Чрез нея ние общуваме, като използваме друг език – езика на нашите емоции.

Детската фантазия е онази движеща сила, която отключва способността за творчество у нашите деца.

За да може музиката да се възприема пълноценно още от ранна възраст, е необходимо децата да се научат да общуват чрез нея, така както се учат да четат и пишат. Децата се превръщат в слушатели, изпълнители и творци. Когато детето пее, свири, танцува, слуша музика заедно с другите деца, придобива умения за социална ангажираност. То изявява себе си като част от едно цяло.

Децата проявяват креативност и спонтанност в обособеното творческо пространство – Сцената – защитеното място от реалността, където имат възможността да изразят това, което чувстват.

Силата на музикалните инструменти се крие в това, че те предизвикват любопитство.

Чрез употребата на музикалните инструменти, които детето подбира само, то достига до напълно свободни импровизации, илюстриращи изпитваните моментни емоции.

Използвайки предварително подбрано и записано музикално произведение, се работи върху конкретна тема или проблем, насочвайки емоциите и изяснявайки представите на децата в това да търсят и разрешат дадения конфликт.

Боравейки с някои от елементите в музиката: динамика, ритъм, темпо, мелодия, хармония, въвеждаме децата в света на музикалното изкуство с лекота.

Нашите активности:

  • Ритмични упражнения – усилват чувството за ритъм, развиват концентрацията;
  • Игри с различни ударни музикални инструменти – засилват благоприятното въздействие на усещането за работа в екип;
  • Подобряване на речевите умения, пъргавост на речта – способност да се облече мисълта в слово;
  • Вокална работа – възможност за себеизразяване и засилване на вярата в собствените сили, овладяване на гласовите данни;
  • Изпълнение на ритмичен съпровод, съчетан с движение – развиване на по-добра координация на тялото;
  • Създаване на навик да се слуша музика, разкриване на красотата на различните стилове и жанрове в това изкуство.

Музикотерапиятастимулира двигателната активност, като:

  • Спомага движението, обхвата на движението, координацията, контрола на мускулите, сила, гъвкавост, бързина, координация око – ръка;
  • Подобрява общото ниво на издръжливост (мускулна сила, мускулен тонус, дъх, капацитет на дъха).
  • Навлизайки в творческия процес, стимулираме трудолюбието в дадената област, която е предизвикала нашия интерес, както и склонността ни към игра.
  • Музикотерапевтичните сесии могат да бъдат провеждани под две форми: индивидуална и групова, в зависимост от предпочитанията на родителите или по преценка на музикотерапевта.

В Център за детско развитие „Малки чудеса“ можете да запазите час за музикотерапия на телефон: 0887545446 при нашата прекрасна музикотерапевтка Петя Кръстева.