Организиране на класната стая за ефективна учебна среда

Организиране на класната стая за ефективна учебна среда

Подредбата на класната стая е важен елемент от средата за обучение. Тя е от съществена важност и по отношение на организирането на класната, защото подпомага и преподаването, и ученето. Физическата атмосфера в класната стая може да предотврати поведенчески проблеми, както и да подобри усвояването на знания. Изграждането на учебната среда е съществено за учителите и учениците. Физическото пространство а може да повлияе на поведението и на учителите, и на учениците. За да създадете приветлива, безопасна, подкрепяща атмосфера, можете да организирате класната стая, дори и подредбата на чиновете. Дали денят ще е приятен, или нетолкова, може да определи именно подкрепящата учебна среда.

Подредбата на вашата класна стая е физическата основа, на която учениците ви ще се обучават. Това означава, че всеки квадратен сантиметър трябва да може да се използва за дейнсоти, подкрепящи ученето. Трябва да имате предвид цялата пространствена структура – къде ще седят учениците и как ще се движат из стаята. Трябва да се обмисли цялостната атмосфера, както и да имате предвид академичните, социални и емоционални нужди на учениците. Пространството и подредба на класната стая трябва да е съобразена с физическите нужди на всички ученици.

В допълнение, класната стая, трябва да се обмисли цялостната атмосфера в помещението: какво да сложите на стените, какви материали ще използвате в учебния процес, както и как и къде ще се провеждат различните занимания. За да създадете добре структурирана класна стая, трябва да имате предвид различните елементи на учебния процес.

Предимства на добре подредената класна стая
Според проучване на Университета в Салфорд, добрият дизайн на класната стая може да подобри представянето на учениците с до 16%. Това означава, че подредбата на класната стая може да има значително влияние върху представянето на учениците ви. Затова е от съществена важност да обмислите в дълбочина всички аспекти на дизайна на класната стая. Добре обмислена пространствена подредба на класната стая е важна и по следните причини:

 • Учениците се учат да уважават границите. Пример: има зони „само за учители“; граници има и при пространството около ученическия чин.
 • Организацията на учебните пособия позволява на учениците да ги връщат бързо на място, което предотвратява неприемливо поведение.
 • Добрата подредба на помещението осигурява предсказуемост. Тя е основна за учениците, защото се справят по-добре в учебна среда, в която се чувстват комфортно.
 • Учениците ще научат кое поведение е приемливо и очаквано в определените части на класната стая. Например, когато са в библиотечната зона на стаята, трябва да пазят тишина. А когато са в къта за игра, могат да говорят.
 • Учениците ще се научат да очакват какви дейности ще се провеждат в различните зони на класната стая. Това им помага да са осъзнати по отношение на поведението си в различните зони, в които се намират.

Подредба на класната стая
Преди да се захванете с подредбата на класната стая, обмислете и си задайте следните въпроси:

 • Как да подредя чиновете? Чиновете трябва да са подредени в редици или на малки групи и да са с лице към предната част на стаята, ако учителят води заниманията. Ако заниманията са с фокус върху учениците , чиновете трябва да са на групи или в полукръг, за да се улесни обсъждането по време на процеса.
 • Някой от учениците ми има ли специални медицински нужди? Алергия към храна, физически увреждания и инвалидна количка и т.н.
 • С какви мебели разполагам? Чинове, маси, етажерки за книги, рафтове и т.н.
 • От каква информация се нуждаят учениците ми? Трябва да знаят датата, задачата, процедурите в класната стая и т.н.
 • Какво ще вдъхновява учениците ми всеки ден? Цитати, плакати, спечелени награди от класа, герои от ежедневието и т.н.
 • Какви образователни предмети са им нужни? Азбука на стената, ресурси за грамотност, определени плакати, табла и т.н.
 • Обмислям ли класна стая с гъвкавост по отношение на сядането? Чинове, на които не се сяда, а се стои прав, фитнес топки, барбарони за сядане и т.н.

Отговорите на тези въпроси ще ви насочат да създадете ефективна учебна среда за учениците си. В зависимост от наличните мебели, ще трябва така да подредите класната стая, че всеки ученик да има свое собствено кътче, (или лично място за учене, какъвто е чинът). Освен това трябва да има място за обучение на цялата група, зона само за учителя, както и преходна зона, където учениците да изчакват започването на ново занимание или урок. Добре е поне да имате добре подредено пространство, за да могат учениците да се движат лесно и удобно, без да се блъскат един в друг.

Основни зони
Както вече споменахме, има няколко зони, които трябва да имате в класната си стая: лично място, групово място, учителски работен кът и преходна зона. Сега ще погледнем отблизо как да подредите всяка от тези зони.

Специална зона за учителя
Учителите също имат нужда от място, което да нарекат свое. Пространството трябва да е на такова място, че да имате лесен достъп до компютъра си, както и да е достъпно за учениците, за да могат да идват при вас. В идеалния случай пространството ще е близо до прозорец, като бюрото или масата ще са поставени настрани, в ъгъла на стаята. Така естествената светлина от прозореца ще ви помага да виждате. Няма да сте на място, през което минават учениците, но в същото време ще идват лесно при вас, а и ще можете да „сканирате“ цялата класна стая от стола си.

Лично пространство
Всеки ученик също се нуждае от пространство, което да нарече свое. Независимо дали е отделен чин, или пространство на по-голямо бюро, те имат нужда от място, което да е тяхно лично пространство. Това е място, на което ученикът може да изпълнява своите индивидуални задачи, или да отиде в междучасието или между отделните занимания.

Трябва да се вземат предвид два фактора, когато решавате къде ще бъде специалното лично място на ученика: има ли ученикът поведенчески проблеми и колко голяма е класната стая. Когато вземете предвид тези фактори, сте напълно готови да определите къде ще се намира за всеки ученик.

Преходна зона
Преходната зона може да е конкретно място, като килима, на който учениците изчакват следващото занимание. Как изглежда това пространство и къде е разположено, зависи от нуждите на учениците ви и тяхната възраст. Без значение къде е, учениците ви трябва да знаят къде да бъдат през тези преходни периоди.

Накратко, спецификите на класната стая са свързани с това какво учат учениците. Проучванията показват, че добре структурираната и подредена класна стая е благоприятна за тях. Най-важното, ако разберете, че учениците ви не харесват дизайна на класната стая, трябва да обмислите да я преподредите.

Автор: Джанел Кокс
Източник: https://www.teachhub.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Радослава Михайлова