Етапи на развитие на рисуването при деца: 0-6 години

Етапи на развитие на рисуването при деца: 0-6 години

Представяме ви кратък преглед на увлекателните етапи на рисуването в детското развитие и защо е важно да насърчавате малките деца да рисуват.

Рисуването е естествен процес за всички деца. От ранна детска възраст децата започват да експериментират с пособия за рисуване и да правят знаци върху листа и растейки, тези знаци започват да придобиват смисъл.

Рисуването в крайна сметка се превръща в начин на децата да изразяват разбирането си за света и всички неща, които са важни за тях.

Как да научим едно дете да рисува

През ранните години e важно да се съсредоточите върху процеса на творческо рисуване, а не върху произведението.

Няма нужда да учите децата да рисуват по шаблонен начин. Най-добрият метод да ги научите, е да им дадете материали и пособия за рисуване и да ги оставите да се изразяват свободно.

Докато растат и се развиват, рисунките им ще станат по-подробни и ще отразяват света около тях.

Избягвайте изкушението да предоставяте модели за копиране на децата и ограничете използването на книжки за оцветяване. Те служат само за отнемане на естественото творчество.

Има много ползи от рисуването, докато децата са малки и в предучилищна възраст. То:

 • изгражда добри двигателни умения в детето
 • развива координация ръка-око
 • развива творчески израз чрез свободно рисуване
 • е основата на уменията за предварително писане
 • изгражда обхвата на вниманието на детето
 • развива когнитивно разбиране на понятията

Проследяването на картини или „преподаването“ на дете да рисува чрез следване на модели не са естествени и подходящи за възрастта начини за развитие на творчеството.

Етапи на рисуването

По-надолу са изброени характеристиките на основните етапи на развитие на детските рисунки. Те не са установени, тъй като децата се развиват със свое собствено темпо, но минават през едни и същи етапи, които са обусловени от нивото им на разбиране.

12 месеца: Произволни знаци и драсканици

Първият етап на рисуване е за проучване и развитие на двигателната координация.

На около 15 до 18 месеца бебетата започват да правят неконтролирани драсканици, които не представляват нищо.

Форми

В началото бебетата правят случайни знаци и скоро започват да се образуват:

 • драсканици
 • вертикални и хоризонтални линии
 • чертежи на линии

Разбиране

При бебетата рисуването помага за научаване на връзката между причината и следствието, както и на способността им да правят нещата да се случват.

Рисуването при децата на тази възраст е свързано с радостта от движенията и ефектите от тях и няма връзка със създаването и изобразяването на света им.

Тези драсканици дават възможност на децата да научат за свойствата на предмети и материали като моливи, химикалки, боя, пастели и хартия.

Захват

От около 15-месечна възраст малките деца обикновено са в състояние да хванат молива с цялата си ръка (наречена палмарнo хващане).

2 Години: Контролирани драсканици

Този етап е известен като контролирано драскане.

Характеризира се с точки и с драсканици, извършени със спонтанни кръгови движения или с движения “нагоре-надолу”.

Подобни драсканици могат да бъдат намерени във всички детски рисунки на тази възраст и формите в тях са необходими за развиване на умения за рисуване и писане по-късно.

Форми

Малките деца започват да правят рисунки, които включват:

 • хоризонтални и вертикални линии
 • множество линии и спирали
 • грубо нарисувани кръгове
 • фигури, които приличат на букви Т и V.

Захват

Двегодишните се учат да държат молив добре, използвайки палеца си и първите два пръста (наречено статичен захват).

Те обикновено използват предпочитаната от тях ръка.

Разбиране

На тази възраст малките деца започват да откриват връзката между движенията, които правят и драскулките, които се образуват върху хартията. Те започват да повтарят движенията умишлено.

До края на втората година тези рисунки еволюират в прости диаграми.

3 години: Основни фигури

По време на този етап децата започват да използват основни форми в рисунките си, тъй като двигателните умения и координацията ръка-око се подобряват.

Форми

Рисунките на тази възраст включват следните форми, комбинирани по различни начини:

 • кръгове и квадратчета
 • кръстове
 • точки
 • фигури, които приличат на букви Т, V и Х.

Рисунка на човек

Първата рисунка на човек обикновено се появява около 3 или 4-годишна възраст.

Тези „попова лъжичка“ хора са нарисувани само с глава и обикновено краката са директно прикрепени към главата.

Захват

3-годишното дете държи молива близо до върха, между първите два пръста и палеца.

То използва предпочитаната ръка и има добър контрол.

На тази възраст можете да помогнете на детето си да развие добро статично хващане, като използвате триъгълни пастели или моливи.

Разбиране

На тази възраст децата са в състояние да ви кажат какво представляват драсканиците им, въпреки че може да не сте в състояние да видите това, което описват.

Те обикновено назовават картината си, докато я рисуват или след като е завършена, но не започват рисунка с ясен план за това, което ще нарисуват.

Използването на цвят на този етап е нереалистично и те често предпочитат да използват само един цвят.

4 години: Модели и „Попова лъжичка“ хора

Към 4-годишна възраст започват да се появяват моделите в детските рисунки. Детето прави модел и го интерпретира като представяне на нещо, давайки му етикет.

Форми

Рисунките им включват:

 • квадрати, кръгове и правоъгълници
 • опити за триъгълници и диаманти, въпреки че може да не са в състояние да ги формират все още
 • кръстове
 • писма (преструване на писане)

Чертеж на човек

Рисунката на 4-годишното дете се развива и от рисунка на глава с крака, в нея се появяват подробности като очи – тъй като контактът с очите е важен за децата.

Децата рисуват не това, което виждат, а това, което знаят и ще добавят подробности, които стават важни за тях.

Появяват се елементи като ръце, пръсти и торс.

Рисуване на други изображения

Към 4 и половина децата започват да съчетават две или повече форми заедно, за да нарисуват основни изображения, като например правоъгълник и кръг, за да образуват шапка. Те често научават това от възрастните.

Първите форми, които децата правят последователно, обикновено изобразяват хора, но по-късно се включват основни изображения, като къща или слънце.

Захват

На този етап те държат молива с добър контрол.

Разбиране

Рисуването придобива повече смисъл и намерение. Децата обикновено решават какво ще нарисуват, преди да започнат.

Те умишлено се опитват да комбинират форми и линии заедно и техните рисунки започват да изглеждат като изображенията, които описват.

5 години: Картини и портрети

5-годишните започват да показват много творчество в рисунките си.

Форми

Рисунките им ще включват:

 • основни фигури
 • триъгълници и диаманти
 • произволни букви (за имитиране на писане)

Чертеж на човек

Появява се портрет на човек, с много детайли като коса, ръце и пръсти, крака и тяло.

Рисуване на други изображения

Те рисуват изображения като животни, къщи, превозни средства, дървета, растения, цветя и дъги.

Те са в състояние да включват детайли – като рисуване на къща с врата, прозорци, покрив и комин.

Захват

До 5-годишна възраст децата би трябвало да развият добър контрол, когато държат молив, пастели или четка за рисуване.

Разбиране

Децата сега рисуват спонтанно и започват да показват собствената си среда, интереси и преживявания в рисунките си. Рисуват това, което познават.

Тяхното представяне на хора, животни и къщи се променя постоянно.

Те назовават картината си преди да започнат да рисуват.

Те могат да оцветяват в рамките на линиите, но използваните цветове може все още да са нереалистични.

В този момент хората и предметите все може да плуват във въздуха, тъй като децата още развиват пространственото си възприятие.

Те обикновено се поставят в средата на рисунката поради егоцентричния си характер (виждайки себе си като център на света).

6 години: Рисунките изразяват интереси и опит

До 6 или 7 години децата създават свой собствен стил на рисуване, който обикновено може да бъде разпознат от възрастните.

Форми

Когато станат на 7 години, децата ще могат да правят сполучливи кръгове, квадрати, правоъгълници, триъгълници и диаманти в рисунките си.

Чертеж на човек

На тази възраст детето обикновено се спира на определен начин на изобразяване на човек и има тенденция да рисува всички хора със същата форма.

Например, то ще нарисува цялото семейство с еднаква структура на тялото, но ще направи членовете на семейството с различни размери и ще покаже половете с коса и дрехи.

Рисуване на други изображения

Рисунките представят всякакви животни и неща, обикновено тези, които ги интересуват най-много.

Те са склонни да рисуват животни с лица, подобни на човешки.

Разбиране

На този етап децата показват по-високото си ниво на познание чрез рисуване на хора, животни и предмети на изходно ниво, като например на земята или тревата.

Те също така показват възприятие като рисуват, например, дървета по-високи от къщата или цветя, които са малки.

Начинът, по който виждат света се отразява рисунките им. Те оставят настрани маловажни неща и уголемяват нещата, които са важни за тях.

Те могат да нарисуват малка врата на къщата, която е достатъчно голяма за тях самите, или много високи прозорци, тъй като не могат да стигнат до тях.

Те също могат да покажат движение в рисунките си, като изобразяват предмети, които летят или рисуват краката на животно по-широко, ако бяга.

Използването на цвят става доста реалистично.

Надяваме се, че ви е било интересно да четете за етапите на развитие на рисуването при малки деца и сте вдъхновени да насърчите децата си към свободно рисуване и творческо изразяване.

Източник: https://empoweredparents.co
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Станислава Жекова

Photo credit: Freepik