Говорете, четете и пейте заедно всеки ден

Говорете, четете и пейте заедно всеки ден

Среда, богата на комуникация е тази, в която децата са заобградени от разговори, пеене и четене и разполагат с много възможности чрез ежедневни дейности да говорят с другите и да бъдат ангажирани в непрекъснато общуване. Такъв тип среда е важен за ранното обучение на децата и може да окаже силно влияние върху изграждане на първите умения по говорене, четене и математика, както и върху социално-емоционалното развитие.

Изследванията показват, че някои малки деца растат в домашна среда с повече разговори, ранни обучителни програми и училищни навици, в сравнение с други. Разликата в броя използвани думи и проведените разговори с децата, се нарича речев дефицит.

По-долу са дадени съвети, които може да използвате с цел преодоляване на речевия дефицит чрез обогатяване средата на общуване на децата, за които се грижите, включително и тези, които не говорят добре, деца с увреждания или забавяне в развитието, както и деца, отглеждани в двуезична среда.

ВКЛЮЧВАЙТЕ ДЕЦАТА В РАЗГОВОРИТЕ

Учителите и семействата играят ключова роля в изграждането на богата на общуване среда. Опитайте тези стратегии, за да ангажирате децата в разговори на техния роден език.

include kids smaller

НАСЪРЧАВАЙТЕ АКТИВНИТЕ РАЗГОВОРИ

За децата е изключително полезно воденето на активна комунккация. Тези разговори се характеризират с даване на повече възможности за отговор, задаване на различни въпроси, стимулиране на мисловния процес и въображението. Ето четири възможности да включите детето в активен разговор.

convo smaller

Ето как пасивният разговор може да се превърне в активен:

active passive smaller

ЗАДАВАЙТЕ ВЪПРОСИ
Задаването на стимулиращи и подходящи за възрастта на детето въпроси, може да допринесе за обогатяване на езиковото общуване. Представяме ви четири стратегии за поощряване на разговорите чрез въпроси.

questions smaller

Предоставянето на избор, помага на децата с ограничен речников запас, да отговорят по-лесно на въпросите. Например, „Моливи или флумастери използва за рисунката?“.Поддържайте високи очаквания за всички деца и постепенно увеличавайте сложността на вашите въпроси, докато децата напредват в своето развитие.

РАЗШИРЯВАЙТЕ РЕЧНИКОВИЯ ЗАПАС НА ДЕЦАТА

Да разшириш речниковия запас на децата невербално, е смислен начин да увеличиш разговорите си с тях. Ето няколко начина, с които можете да постигнете това:

  • обогатете фразите, така че да са по-пълни;
  • усложнете ги
  • добавете нови и интересни думи;
  • обобщете техните мисли;
  • направете връзка с техния живот или минали преживявания и знания;
  • обяснете вашето мислене;
  • добавете нови или познати понятия.

    repeat smaller