Терапия за деца в предучилищна възраст при забавено развитие на говора и речта

Терапия за деца в предучилищна възраст при забавено развитие на говора и речта

Фрустрацията и избухванията могат да бъдат признаци

Разликата в речта между децата и техните връстници може да се прояви по-ясно в момента, в който те започнат да общуват едни с други във формална учебна среда като детската градина. Някои деца ще използват прости изречения, други ще могат да свързват много думи заедно в по-сложни изречения. А някои могат да се затрудняват да изговарят определени думи или да заекват, щом започнат да говорят бързо.

Щом тези разлики станат очевидни, е нормално родителите да започнат да се притесняват дали децата им се развиват по правилния начин. Ако развитието на речта и говора на вашето дете изглежда изостанало или просто различно от това на неговите връстници, вие може да осъзнаете, че се чудите и притеснявате дали то няма нужда от говорна терапия, за да навакса. Много често обаче разликите, които вие забелязвате, са нормални.

Помнете, че закъснението при комуникативните умения не значи задължително, че говорният или речев проблем е неизбежен. Вместо да предполагате най-лошото, наблюдавайте признаците на закъснение в речта и говорете с вашия педиатър, ако се притеснявате. Ето един общ поглед на някои неща, за които трябва да внимавате:

Важни етапи в развитието на речта

Когато става дума за това да определите дали детето ви има забавяне в развитието на речта и говора или не, обърнете внимание дали то достига някои важни етапи, свързани с възрастта. Все пак, помнете, че специфичните говорни умения се развиват в определен период от време, а не в конкретна възраст.

Дори детето ви да не влиза напълно в дадената времева рамка, неговото развитие пак може да бъде в нормата. Тези важни етапи трябва да служат единствено като насоки за това кога болшинството от децата развиват определени речеви умения.

Всъщност, според Националния Институт по Глухота и Други Комуникационни Нарушения (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, Maryland, USA), тези важни етапи се отбелязват, за да помогнат на лекарите и други здравни специалисти да определят дали детето се развива стандартно, или има нужда от допълнителна помощ. Ето един преглед на тези етапи, които детето трябва да достигне във възрастта между 2 и 5 години:

Възраст между 2 и 3 години:

 • Използва звуковете к, г, ф, т, д, н.
 • Говори така, че да бъде разбрано от семейството и приятелите.
 • Нарича почти всичко с определена дума.
 • Пита за предметите по име, или за да привлече внимание върху тях.

Възраст между 3 и 4 години:

 • Отговаря на прости въпроси с „Кой?“, „Какво?“, „Къде?“ и „Защо?“.
 • Чува телевизора на същото ниво, като останалите членове на семейството.
 • Оформя изречения с четири или повече думи.
 • Говори лесно и не се налага да повтаря срички.
 • Чува ви, когато го викате от другата стая.

Възраст между 4 и 5 години:

 • Следи истории и отговаря на въпроси, свързани с тях.
 • Разпознава определени букви и числа.
 • Използва римуващи се думи и граматика за възрастни.
 • Комуникира лесно с другите деца и възрастни.
 • Произнася правилно повечето звукове.
 • Използва изречения, в които включва детайли.
 • Разказва истории и следи темата.
 • Слуша и разбира какво се казва в училище и от околните.

Признаци на забавяне в речта

Отделно от проследяването на важните етапи, има и някои други признаци на проблеми с речта или говора, за които трябва да внимавате. За да започнете с това, слушайте какво детето ви говори и как го казва.

Например, ако е по-голямо от 3 или 4 години и все още говори предимно с единични думи и кратки фрази, вместо с пълни изречения, това може да бъде причина за безпокойство. По същия начин едно дете в предучилищна възраст със забавено развитие в речта може да прави сграбчващи движения по посока на камионче играчка, казвайки „Камион“ вместо „Искам камиона“.

Децата със забавено развитие в говора и възможни проблеми със слуха също могат да пропускат първите звуци от думите или да замазват думи с повече от една сричка.

Също така могат да заменят близки звуци като „съб“ вместо „зъб“, или „перма“ вместо „ферма“. Този вид разлика в говора понякога е резултат от чести възпаления на средното ухо в ранните фази на развитие на говора.

В други случаи говорни грешки могат да се получат от липса на координация на езика и на мускулатурата в устата на детето. Логопедите наричат това “координация на оралната моторика”. И в двата случая обаче говорната терапия обикновено би подобрила речта в тези условия.

Поведения, за които да следим

Забавеното развитие на говора и речта могат да се изразят и в поведението на вашето дете. Понякога, когато детето лесно се изнервя от дейности, които са свързани с разговори с другите, с изслушване на инструкции или следване на насоки, това също е алармиращ знак за проблем с речта.

По същия начин, ако речта на детето ви изглежда доста различна от тази на другите деца в предучилищна възраст или ако учителите и съучениците срещат трудности да го разбират, това също могат да са знаци за забавено развитие. Ако вашето дете изглежда разсеяно в очите на другите, както и незаинтересовано от дейностите в клас или пък в общите игри, това също би бил предупредителен знак.

Обърнете внимание дали за детето ви приказването не е предизвикателство и дали то не започва да се изнервя, да хапе или удря другите деца, вместо да използва думи. Тези действия често са в резултат на раздразнение и невъзможност да се изразява с думи.

Междувременно децата, които сочат или сграбчват предмети или хора и издават звуци, за да пояснят отговорите си, вместо да ги наричат с думи, също могат да сигнализират за проблем с речта и говора. Същото важи за деца, които срещат трудности да следват инструкции или наставления, включващи една или две стъпки.

Как да намерим помощ

Около 20% от децата между 2 и 7 години имат някакъв вид забавяне в говора. Понякога простите забавяния на развитието на речта са временни и ще се решат от само себе си с малко допълнителна помощ от вас и от семейството. Друг път детето ви ще има нужда от специалист логопед.

Най-важното е да определите какво поражда трудностите на детето ви с речта и да тръгнете оттам.

В случаите на обикновено забавяне в развитието на говора е важно да отделите допълнително време да играете с детето си и да четете с него, както и да го окуражавате да говори с вас, когато има нужда да комуникира по някаква тема. Ако вие винаги откликвате, когато то пелтечи и сочи към нещата, вие несъзнателно му позволявате да забавя ползването на думи. Вместо това, спрете за минутка и го помолете да намери правилните думи. Няма нищо лошо в това да му помогнете, ако то продължава да се затруднява.

Също така, ако детето ви е диагностицирано със забавено развитие в речта или говора и е по-малко от 3 години, вашият педиатър може да ви насочи към логопед за по-нататъшен напредък.

Съвет от нас

Ако откриете, че детето ви има по-сериозен проблем, като например липса на слух или трудност във възприемането, заекване или друг речеви проблем, важно е да потърсите необходимата помощ възможно най-бързо. Отлагането на това или надеждата, че всичко ще бъде надраснато от само себе си или пък, че детето ще се справи само, рядко е мъдър избор. Ранното лечение и намеса може да помогне на децата да овладеят уменията, от които имат нужда и да бъдат успешни в училище.

Източник: www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Елена Иванова
Photo credit: Freepik