Равновесието и координацията на движенията са много важни за общото развитие на детето

Равновесието и координацията на движенията са много важни за общото развитие на детето

Как и с какво дейностите, развиващи детското равновесие и координация, помагат на децата ни?

Важно е да знаем, че физическите умения са тясно свързани и с умственото развитие – учебния процес, поведението и способността за концентрация. Все повече данни сочат, че успехът в училище зависи в голяма степен и от усвояването на моторно-двигателни умения, контрола върху стойката, зрителното развитие и координацията ръка-око.

Вестибуларната система (отговорна за равновесието), която се намира в малкия мозък, играе основополагаща роля в отключването у децата на развитите умения за учене и разрешаването на проблеми. Равновесието и координацията на двете половини на тялото вероятно подпомагат зрителната система на детето, когато то чете, позата на тялото, когато то застава да пише пред училищната дъска, или при фокусиране на вниманието при слушане и запомняне на информация от учителя. Децата, които изпитват затруднения при подобни дейности, може да се затрудняват с двигателни умения като подскачане, прескачане, хващане на подхвърлен предмет, каране на колело, плуване и завързване връзките на обувките.

Често малчуганите, които имат проблеми с равновесието и координацията, не отговарят напълно на изискванията за програмите, насочени към ученици със специални потребности, нито пък могат да бъдат точно диагностицирани. В повечето случаи те изглеждат като всички останали деца в класната стая и имат по-висок от средния интелект. Тези деца компенсират проблемите с двигателните си умения, като се справят с учебния процес на задоволително ниво, но не постигат резултат, който да отговаря напълно на техните заложби. Те обикновено са будни и имат желание да учат, но биват възпрепятствани от проблеми с двигателната система и стойката, които прекъсват мозъчните връзки, отговорни за развитието на умения за учене.

Тъжното е, че често тези деца се губят в системата и никога не получават подкрепата, от която имат нужда, за да развият напълно познавателните си умения.

Децата със забавяне в развитието, страдащи от хроничен отит, или преживели травматично раждане, понякога са по-склонни да изпитват трудности в равновесието и координацията, когато пораснат. Тъй като детското равновесие и слух споделят някои общи нервни мрежи, затрудненията в ученето често са причинени от житейско събитие, което разстройва мозъчните връзки, отговарящи за обработването и интерпретацията на информацията.

В допълнение, ако детето е запазило рефлекс от ранното развитие на мозъка, напр. симетричен тоничен шиен рефлекс (STNR), това може да му пречи да контролира стойката си и да се прояви като проблеми със стойката или седежа, изгърбване, трудности с концентрацията в училище. Съществуват тестове, с които да се установи, дали детето страда от такъв рефлекс, за които може да се обърнете към специалист.

В книгата си “Концентрация, равновесие и координация” Сали Годард Блайт, директор на Института за невро-физиологична психология в Честър, Великобритания, посочва: “Когато се усвои ефективно обхватът на движение, може да се различат различните степени на свобода на движението: двустранно, ритмично, гъвкаво, проекция и контрол на движението. Контролът върху стойката и равновесието играят основна роля в развитието на тези по-висши умения.“

Признаци на проблеми с равновесието и координацията на движенията

Ако детето ви изпитва трудности в запазването на равновесие и координацията на движенията, може би ще забележите следните признаци или симптоми:

  • Трудности при изпълнение на задачи, типични за съответната възраст.
  • Трудности при усвояване на нови двигателни умения като подскачане, прескачане, скачане.
  • Забавяне в развитието – например при прохождане, пълзене, вървене на пръсти, сядане.
  • Непохватност и лоша координация на движенията при практикуване на спорт, слизане по стълби или блъскане в хората.
  • Проблеми с движения, изискващи координация ръка-око, като завързване връзките на обувките, закопчаване на копчета, рязане с ножица.
  • Детето предпочита занимания, които не изискват физическа дейност като видео игри, гледане на телевизия, игра с таблет, четене.

Упражнения за равновесие и координация на движенията

За да помогнете на детето си да подобри чувството на равновесие и координацията на движенията, ето три лесни упражнения, които можете да изпълнявате у дома.

Терапевтична музика също може да окаже влияние върху вестибуларния апарат в мозъка и да помогне за по-добро развитие на познавателните умения в комбинация с упражненията.

1. Сензорни стъпала

Така наречените сензорни или речни стъпала могат да бъдат използвани по много начини за подобряване на съчетаването на сигналите от сетивните органи, равновесието и двигателната координация. За целите на това упражнение поставете стъпалата в права линия на пода, като не оставяте прекалено голямо разстояние между тях. Накарайте детето си да премине през редицата от сензорни стъпала като стъпва на всяко едно от тях с двата крака и всеки път сменя водещия крак. Ако детето ви се затруднява с равновесието, подайте му ръка в началото, преди да започне, за да се стабилизира. Щом започне за се справя донякъде с упражнението, може да опита да премине през стъпалата и без чужда помощ. Когато усвои вървенето направо и напред, накарайте го да премине през стъпките заднишком. Изпълнявайте това упражнение три до пет пъти седмично.

2. Скачане върху Босу топка

За това упражнение ще ви е нужна така наречената Босу топка или подобен уред, който изисква пазене на равновесие. Нека детето застане върху топката и скочи върху нея пет пъти или толкова пъти, колкото може. Когато усвои донякъде упражнението, накарайте детето да скочи по-високо или по-бързо – това изисква повече работа върху запазването на равновесие и контрол върху движенията. Може да се наложи да застанете близо до детето или зад него, за да стабилизирате тялото му, ако изгуби контрол или понечи да падне.

3. Разходка с EZ Stepper

Този тип стъпала, също са полезни за подобряване на равновесието и координацията на движенията. Нека детето стъпи върху EZ Stepper кофичките и хване въженцата с две ръце (уверете се, че детето дърпа здраво въженцата, за да не падне). Когато детето се почувства стабилно, накарайте го да ходи напред като използва едновременно въженцата и кофичките. Уверете се, че ходи по равна повърхност, която не е хлъзгава. Когато усвои това упражнение, накарайте детето да върви заднешком или да продължи да се движи напред, но с по-големи стъпки. Може да ви се наложи да го стабилизирате в началото, но целта е детето да се научи да изпълнява упражнението самостоятелно.

Ако упражненията не помогнат…

Ако сте опитали упражненията, но детето продължава да изпитва трудности с равновесието и координацията на движенията, или ако то все още върви на пръсти, не може да седне добре изправено, подмокря се докато спи, или има видими проблеми със вестибуларния апарат, или изпълняването на двигателни задачи, това може да е признак за недоразвита нервна система. В такъв случай най-добре е да потърсите съвет от специалист, който да препоръча подходяща терапия за “събуждане“ на мозъка и подготвянето му за развитие на умения за учене.

Източник: ilslearningcorner.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Зорница Цонева
Photo credit: Freepik