Най-важните етапи в развитието на детето от раждането до 5-годишна възраст

Най-важните етапи в развитието на детето от раждането до 5-годишна възраст

Първите пет години от живота са време на изумително израстване във всички области на детското развитие.

Най-важните етапи на двигателното развитие

Двигателното развитие, наричано още физическо, е свързано с това, как малките деца движат телата и ръцете си, на каква възраст се преобръщат, седят, пълзят, изправят се и вървят.

Новородено

 • Лесно обръща глава наляво-надясно. Когато лежи по гръб, може да мърда главичка в едната, а после в другата посока
 • Утешава се, като поднася ръчички към лицето, за да смуче палеца или юмручето
 • Държи ръцете предимно затворени и в юмруче
 • Мига при ярка светлина

1 месец

 • Когато лежи по корем, леко повдига глава
 • Задържа главата си изправена за момент, когато има опора
 • Държи ръцете в юмруче
 • Утешава се, като смуче палеца или юмручето

2 месеца

 • Когато е по корем, задържа главата изправена и започва леко да се избутва с ръце нагоре
 • Движенията на ръцете и краката стават по-плавни
 • Движи еднакво добре ръцете и краката
 • Поднася ръцете към устата

3 месеца

 • Когато лежи по корем, повдига главата и гърдите
 • Лесно и енергично движи ръце и крака
 • Показва по-добър контрол на движението на главата

4 месеца

 • Държи главата стабилно, без нужда от подкрепа
 • Хваща и разклаща играчки, поднася ги с ръцете към устата
 • Натиска краката надолу, когато стъпалата са на твърда повърхност
 • Избутва се до лакти, когато лежи по корем
 • Клатушка се наляво-надясно и може да се завърти от корем на гръб

6 месеца

 • Завърта се и в двете посоки
 • Започва да седи с малко помощ и опора
 • Поддържа тежестта си на двата крака в изправено положение и може да пружинира нагоре-надолу
 • Клатушка се напред-назад на ръце и колене. Може да започне да започне да пълзи първо назад, преди да се придвижва напред

9 месеца

 • Сяда само и излиза от позиция на седене. Може да стои без чужда помощ
 • Пълзи
 • Опитва да се изправя и стои изправено, ако се държи
 • Започва да прави крачки, като се държи за мебелите

12 месеца

 • Издърпва се, за да се изправи и върви, като се държи за мебелите
 • Сяда без чужда помощ
 • Започва да стои изправено без чужда помощ
 • Започва да прави първите си самостоятелни крачки

18 месеца

 • Ходи само и започва да изкачва стълби
 • Върви назад, дърпайки играчка
 • Храни се самостоятелно с лъжица и пие от чаша
 • Помага да го обличат и събличат, като изпъва ръчички и крачета

2 години

 • Рита и хвърля топка
 • Върви нагоре и надолу по стълби, като се държи
 • Стои на пръсти
 • Започва да тича
 • Качва се и слиза от мебелите без чужда помощ
 • Сглобява лесни пъзели

3 години

 • Катери се и бяга добре
 • Качва се и слиза по стълби с един крак на всяко стъпало
 • Кара колело с три гуми

4 години

 • В повечето случаи хваща тупкаща топка
 • Скача и стои на един крак за няколко секунди
 • Налива напитки, реже под наблюдение от възрастен, намачква храната си

5 години

 • Скача и е възможно да може да прескача
 • Прави кълбо
 • Използва вилица и лъжица, понякога и нож
 • Стои на един крак за поне 10 секунди
 • Самостоятелно използва тоалетната
 • Люлее се на люлка и се катери

Най-важните комуникационни и езикови етапи

Първите пет години са време на изумително бързо мозъчно развитие, което е особено важно за развитието на комуникацията. Бебетата започват да общуват чрез плач, а след няколко месеца започват да бърборят и имитират звуци. От способността на детето да общува с другите зависят толкова много неща: да започнат да разбират света около себе си, да изразяват желанията си и да задават важният въпрос “Защо“.

Новородено

 • Общува основно чрез плач
 • Дава знаци, че е гладно, като мляска с устни и „рови“ с главичка
 • Прозява се и извива гръб назад, когато се развълнува

1 месец

 • Започва да гука
 • Плаче, за да покаже, че се нуждае от нещо
 • Мляска с устни и рови с глава, за покаже, че е гладно
 • Прозява се и извива гръб назад, когато се развълнува

2 месеца

 • Гука
 • Плаче, за да покаже, че се нуждае от нещо
 • Обръща глава в посока на звука
 • Прозява се и извива гръб назад, когато се развълнува

3 месеца

 • Гука
 • Смее се в резултат на вашето присъствие
 • Плаче, когато е гладно или му е неудобно
 • Издава бълбукащи звуци

4 месеца

 • Бръмчи с устни и имитира звуци
 • Смее се на глас
 • Плаче по различни начини, когато е гладно, уморено или го боли някъде

6 месеца

 • Гука и бръмчи с устни, пищи и се смее
 • Имитира звуци, които другите издават
 • Реагира на името си
 • Започва да произнася съгласни звукове като „б“ и „м“

9 месеца

 • Издава звукове, като „ба-ба-ба“, „та-та-та“, „ма-ма-ма“
 • Разбира „не“
 • Имитира жестове, като клатене на главата за „да“ и „не“
 • Посочва неща

12 месеца

 • Използва прости жестове, като клатене на глава за „не“ и махане с ръка за „чао-чао“
 • Казва „мама“ и „тата“
 • Опитва да произнася думи
 • Отговаря на прости въпроси, като клати глава за “да” и “не”

18 месеца

 • Казва три или повече изолирани думи
 • Започва да имитира лесни двусрични фрази, казани от възрастен
 • Посочва, за да покаже какво иска
 • Казва ясно „не“ и клати глава

2 години

 • Използва изречения от две или три думи
 • Посочва неща или картинки в книжка, когато бъдат назовани
 • Разбира и изпълнява прости инструкции
 • Знае имената на познати хора, както и частите на тялото

3 години

 • Използва изречения от три и повече думи и води разговор
 • Говори достатъчно ясно, за да бъде разбрано от околните
 • Следва инструкции, съставени от две или три части
 • Използва думи като „аз“, „ти“, „ние“ и използва някои от множествените числа правилно
 • Разбира понятия като „на“, „под“, и „в“
 • Казва името си, пола и възрастта
 • Задава въпроси като „Защо?“, „Къде?“, „Какво?“, „Кога?“, „Как?“
 • Назовава приятел по име

4 години

 • Разказва истории и си припомня части от истории
 • Знае някои основни граматични правила и използва правилно думите
 • Пее песен и казва стихотворение наизуст
 • Казва името и фамилията си
 • Общува ясно и говори с пълни изречения

5 години

 • Говори ясно, използвайки изречения от пет или повече думи
 • Разказва история с цели завършени изречения
 • Използва бъдеще време, като „Ще отида там.“
 • Казва името и адреса си

Най-важните социални и емоционални етапи

Под социално и емоционално развитие се разбират опитът, изразяването и контролът над емоциите на детето, неговата способност да създава позитивни и носещи удовлетворение връзки с останалите.

Новородено

 • Показва чувствата си, като плаче
 • Използва лице и тяло, за да покаже как се чувства
 • Наблюдава лицето ви с интерес
 • Успокоява се в резултат на вашето докосване

1 месец

 • Показва чувствата си, като плаче
 • Наблюдава лицето ви с интерес
 • Успокоява се в резултат на вашето докосване

2 месеца

 • Показва какво чувства, като плаче или се усмихва
 • Започва да се усмихва на родител
 • Следи родителя с поглед

3 месеца

 • Успокоява се, когато чуе познат глас или усети познато докосване
 • Усмихва се на хората
 • Харесва му да бъде прегръщано и гушкано

4 месеца

 • Усмихва се спонтанно, най-вече на хора
 • Показва вълнението си, като маха с ръчички и крачета
 • Успокоява се и спира да плаче, когато някой го утеши (през повечето време)
 • Играе с удоволствие и имитира усмивки и гримаси

6 месеца

 • Разпознава лица на близките от семейството и започва да разбира кога някой е непознат
 • Обича да играе с други хора, особено членове на семейството (например на “ту-ту-бау”)
 • Харесва му да се гледа в огледалото
 • Отвръща на емоциите на други хора и често изглежда щастливо
 • Издава звуци, с които изразява щастие или недоволство

9 месеца

 • Изразява чувствата си, като се усмихва, плаче и посочва
 • Има предпочитания към определени играчки
 • Придържа се към познати възрастни
 • Плаче, когато родителят си тръгне и е срамежливо с непознати
 • Реагира, когато чуе името си

12 месеца

 • Има предпочитания към определени хора и играчки
 • Имитира звуци, жестове или действия, за да привлече вниманието на родителите
 • Плаче, когато родителят си тръгне и е срамежливо с непознати
 • Изпъва ръчичката или крачето си, за да помогне при обличане
 • С удоволствие играе игри като „Ту-ту-бау“ и „Пляс-пляс-ръчички“

18 месеца

 • Проявява интерес към другите деца
 • Играе прости ролеви игри, като хранене на бебе
 • Подражава на поведението ви
 • Опитва нови неща, когато някой от познатите възрастни е наоколо
 • Подава предмети на други хора, като част от игра
 • Показва чувства, като например изблици на гняв, страх от непознати, привързаност към познати, придържане към близки хора в непозната ситуация
 • Сочи, за да покаже нещо на някого

2 години

 • Играе за кратко редом до други деца и се вълнува, когато около него има други малчугани
 • Подражава на другите, най-вече на възрастни и по-големи деца
 • Проявява все повече самостоятелност
 • Показва неподчинение, като прави онова, което му е било забранено
 • Започва да играе с други деца, например на гоненица

3 години

 • Показва загриженост и привързаност към другите, без да бъде подканвано
 • Копира възрастните и приятелите си (например започва да тича, когато другите деца тичат)
 • Играе на игри, свързани със спазване на определен ред
 • Лесно се отделя от родителите
 • Показва широк спектър от емоции
 • Обича да има график и може да се разстрои, ако в него настъпят значителни промени
 • Облича се и се съблича самостоятелно
 • С удоволствие се включва в различни домакински задачи
 • Казва, когато му се ходи до тоалетна и не се изпуска през деня

4 години

 • Играе заедно с други деца
 • Може да преговаря в конфликтни ситуации
 • Предпочита да играе с другите, а не само
 • С удоволствие прави нови неща
 • Става все по-креативно в имитиращите игри
 • Понякога се обърква кое е наистина и кое наужким
 • Изразява предпочитанията си и казва какво не харесва
 • Търси нови преживявания

5 години

 • Иска да има приятели
 • Иска да бъде харесвано от приятелите си
 • По-лесно се съгласява с правилата
 • Пее, танцува и играе с удоволствие
 • Знае разликата между фантазия и реалност
 • Разпознава половете – кой е момче и кой – момиче
 • Изразява предпочитанията си и казва какво не харесва
 • Проявява все по-голяма самостоятелност
 • Търси нови преживявания
 • Показва взискателност, но и съдействие

Най-важните когнитивни етапи

Когнитивното развитие е особено важно за израстването на детето. То е индикация за това как се развива детският мозък и включва умения като мислене, учене, изучаване на околния свят и разрешаване на проблеми.

Когнитивното развитие също така влияе и на други области от детското развитие, включително езикови и социални умения.

Новородено

 • Вижда обекти, които са на 20 до 30 см от лицето му
 • Чувствително е към звуци около него
 • Стряска се от силни звуци, като извива гърба си, рита с крачета и маха с ръчички

1 месец

 • За кратко наблюдава лица и обекти и следи с поглед движещи се обекти
 • Стряска се от силни звуци, като извива гърба си, рита с крачета и маха с ръчички

2 месеца

 • Следи с поглед движещ се обект, например дрънкалка или играчка
 • Разпознава познати хора от разстояние
 • Плаче или се цупи, когато се отегчи
 • Стряска се от силни звуци

3 месеца

 • Разпознава гърда или бутилка
 • Следи движение, като извърта глава
 • Стряска се от силни звуци

4 месеца

 • Наблюдава движещи се обекти, следи ги с поглед
 • Изразява щастие и тъга
 • Наблюдава лица и ви гледа в лицето, докато го храните
 • Посяга за играчки
 • Поднася играчки към устата си

6 месеца

 • Използва ръцете и устата си, за да опознае света
 • Прехвърля предмети от едната в другата си ръка
 • Опитва да вземе неща, които са извън обсега му
 • Оглежда се наоколо

9 месеца

 • Наблюдава предмети, докато падат
 • Търси предмети, които е видяло, че криете
 • Безпроблемно премества предмети от едната ръка в другата
 • Играе на „ту-ту-бау“
 • Използва палец и показалец, за да хваща дребни предмети
 • Обръща страници в книга
 • Слага неща в устата си

12 месеца

 • Слага предмети в кутия или ги изважда оттам
 • Поглежда правилната картинка, когато назовете нещо
 • Блъска неща едно в друго
 • Започва да използва предмети по правилния начин – вдига чаша, за да пие, посяга да се сресва с гребен
 • Изпълнява прости инструкции, като „Вдигни книжката“
 • Изследва нещата, като ги удря, разтърсва и хвърля
 • Прави „боц“ с показалеца
 • Оставя предмети, без да му се помага

18 месеца

 • Драска с молив или пастел
 • Посочва поне една от частите на тялото
 • Изпълнява инструкции от една дума, без да му показвате жестове. Например сяда, ако му кажете “Седни”
 • Знае за какво служат предмети от ежедневието – телефон, лъжица, четка
 • Сочи, за да привлече внимание
 • Показва интерес към плюшени играчки или кукли и играе наужким
 • С удоволствие слуша книжки, истории и песнички
 • Обръща страници в книга

2 години

 • Прави кула от четири или повече кубчета
 • Намира предмети, когато са скрити под две или повече покривала
 • Изследва как функционират нещата, като ги докосва и изпробва
 • Започва да различава цветове и форми
 • Изпълнява указания от две части, например: “Вдигни камиончето и го сложи на рафта”
 • Играе прости ролеви или наужким игри
 • Казва имената на обекти в книга: куче, котка, бебе, кола
 • Довършва изречения или рими от любими книжки

3 години

 • Сглобява пъзели с три или четири части
 • Рисува или копира кръг с пастел или молив
 • Играе имитиращи игри с кукли, животни и хора
 • Използва въображението си и създава истории или игри
 • Сравнява и сортира обекти по форма и цвят
 • Работи с играчки с копчета, ръчки и движещи се части (например може да пуска в действие механични играчки)
 • Знае какво означава „две“
 • Отгръща страниците на книжка една по една
 • Разпознава основните цветове
 • Завива и отвива капачки на буркани и може да завърти дръжката на вратата

4 години

 • Копира прости форми
 • Разбира понятията „еднакво“ и „различно“
 • Следва инструкции от две или три стъпки
 • Разбира концепцията за броене и може да познава числата
 • Рисува човек с две до четири части на тялото
 • Започва да разбира понятието „време“
 • Знае основни цветове
 • Използва ножици
 • Копира букви
 • Играе настолни игри или игри с карти
 • Казва какво мисли, че ще се случи в дадена история

5 години

 • Преброява 10 или повече обекта
 • Назовава правилно поне 4 цвята
 • Разбира предмети, използвани в ежедневието, като храна и пари
 • Рисува човек с поне шест части на тялото
 • Копира триъгълник и други геометрични фигури
 • Разбира концепцията за време
 • Може да пише някои букви и цифри
 • Разпознава своето име, когато е написано и може да е способно да го напише

Източник: helpmegrowmn.org
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Радослава Михайлова
Photo credit: Freepik