Признаци за забавяне в говора при малките деца

Признаци за забавяне в говора при малките деца

Загрижени ли сте за развитието на речта и езика на вашето дете? Ако е така, не сте сами. Повечето родители са загрижени за етапите на развитие на децата си във всички сфери. Както и в други области на развитие, децата развиват своите речеви и езикови умения с различна скорост. Закъсненията в развитието на комуникационните умения не са абсолютни признаци на говорни или езикови увреждания.

Развитието на говора и езика трябва да се разглежда като случващо се в рамките на определен период от време, а не в точно определена възраст. Въпреки това, има общи признаци на потенциално забавяне на говора и езика, за които можете да следите.

Първите етапи на развитие на речта включват поведенчески сигнали като гледане или обръщане към звук, среща с погледа на този, който се грижи за детето и издаване на бърборещи звуци. Постепенно бебето ще започне да имитира движенията и звуците на хората около себе си. Около 12-месечна възраст то започва да забелязва, че възрастните, които се грижат за него, свързват специфични звуци с предмети и хора. И ще започне да произнася думи като да-да, ма-ма или ба за бутилка, например.

12-месечна възраст

През този период може да има забавяне, ако детето:

 • Има ограничен зрителен контакт или не реагира на звуци в околната среда
 • Не бърбори и не издава бръмчащи, гукащи звуци с устни
 • Не реагира нa отговор на пеене на песен
 • Не изглежда да слуша или да се интересува от думите на хората, които се грижат за него или на своите братя и сестри
 • Не прави често срещани жестове, като например сочене към желан обект, махане за “чао” или за поздрав
 • Показва признаци на дискомфорт, често плаче или хленчи непрестанно

Малки деца от 18 до 24 месеца

Малките деца на този етап трябва да започнат да наблюдават другите в тяхната среда. Те развиват способността да показват емоция с езика на тялото си и да бърборят. Ще започнат да показват също така разбиране или възприемчиви езикови умения, като посочват обекти, когато бъдат помолени да го направят или като следват прости указания.

През този период може да има забавяне, ако детето:

 • Продължава да показва малък зрителен контакт с хората, полагащи грижи за него и с другите деца
 • Изглежда, че изразява ограничен спектър от емоции
 • Не е започнало да казва отделни думи за обикновени хора и предмети
 • Не може да посочи две или три основни части на тялото, като главата, ръцете, стъпалата или краката
 • Не сочи към познати предмети или хора, когато бъде попитано, или не може да сочи към снимки на познати предмети, когато бъде помолено за това
 • Изглежда незаинтересовано от обкръжението си
 • Не се опитва да привлече вниманието или да взаимодейства с останалите

Деца от 24 до 36 месеца

В тази възраст децата обикновено започват да пеят прости песнички, да казват детски стихчета или да имитират мелодии чрез тананикане. Те започват да показват ранни експресивни езикови умения. Могат да назоват няколко познати предмета в домовете си или в детската градина и могат да правят прости изречения от две до три думи.

През този период може да има забавяне, ако детето:

 • Не може да посочи или да произнесе имената на често срещани предмети в неговата среда
 • Не казва прости изречения като „искам мляко“, „татко е вкъщи“ или „не искам да си лягам“
 • Не обича да слуша истории или да следи когато му се чете от книга
 • Не се интересува от детски телевизионни предавания
 • По-трудно е да бъде разбрано в сравнение с другите деца на неговата възраст

Ако имате съмнения, че вашето бебе или малко дете може да има забавяне в говора и езика, можете да потърсите специализирана професионална помощ. В Център за детско развитие „Малки чудеса“ към Фондация “Нашите недоносени деца” също може да запазите час при специалист, който да оцени състоянието на вашето дете.

Източник: www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Теодора Каменова
Photo credit: Freepik