11 ползи  училищата да имат програма за социално-емоционално обучение

11 ползи  училищата да имат програма за социално-емоционално обучение

Социално-емоционалното обучение (СЕО) е признато като основен компонент на добре разработената училищна програма. Това е много ефективен начин за справяне с проблемите на емоционалното и психичното здраве, както и с тормоза и антисоциалното поведение, тъй като изгражда емоционална интелигентност (ЕИ).

Емоционалната интелигентност е нещо, от което всеки се нуждае, за да просперира и да успее.

Ако се чувствате изтощени след прекъсванията, дължащи се на COVID-19 и вашите ученици показват признаци на стрес и тревожност, изграждането на емоционална интелигентност с помощта на СЕО може да бъде спасител за вашата общност в класната стая и вашия здрав разум.

Какво е социално-емоционално обучение?

Социално-емоционалното обучение (СЕО) е жизненоважно за успеха и щастието!

СЕО помага на хората да развият междуличностни умения, емоционално осъзнаване и чувство да бъдат себе си. То предоставя набор от умения, които им позволяват да се справят с ежедневните предизвикателства, да развиват здрави взаимоотношения както в личен, така и в професионален план, да постигат цели и да вземат разумни решения.

С други думи, СЕО развива емоционална интелигентност, която в училищна среда, подобрява поведението, свързаността и резултатите от обучението.

Социалното и емоционалното обучение е неразделна част от образованието и човешкото развитие. СЕО е процесът, чрез който всички младежи и възрастни придобиват и прилагат знанията, уменията и нагласите, за да развият здрава идентичност, да управляват емоциите и да постигат лични и колективни цели, да чувстват и показват съпричастност към другите, да установяват и поддържат подкрепящи взаимоотношения и да правят отговорни и грижовни решения.

СЕО подобрява образователното равенство и успеха чрез автентични партньорства училище-семейство-общност, за създаване на учебна среда и опит, които включват отношения на доверие и сътрудничество, строга и смислена учебна програма и инструкции и текущо оценяване. СЕО може да помогне за справяне с различни форми на неравенство и да даде възможност на младежите и възрастните да създават съвместно проспериращи училища и да допринесат за безопасни, здрави и справедливи общности.

Какво е емоционална интелигентност?

Емоционалната интелигентност позволява на хората да идентифицират чувствата и да управляват емоциите си. Проявява се сред учениците, когато СЕО е включено в училищната програма.

Наличието на добра eмоционална интелигентност означава, че хората са наясно, че емоциите могат да повлияят на поведението и също така, че думите и действията могат да се отразят на другите по положителен и отрицателен начин. Тя предоставя на хората умения да идентифицират и управляват емоциите си, да разбират и да бъдат съпричастни с това, през което може да преминават другите.

Емоционалната интелигентност е способността да разбирате и управлявате собствените си емоции и тези на хората около вас. Хората с висока степен на емоционална интелигентност знаят какво чувстват, какво означават емоциите им и как тези емоции могат да повлияят на други хора.

ЕИ е нещо, от което всеки се нуждае, за да може да установи и поддържа здрави взаимоотношения, които са жизненоважни за доброто психично здраве и благополучие.

Приятелствата осигуряват на децата чувство за принадлежност и подкрепа, които изграждат у тях увереност и самочувствие. Те ги учат как да се държат и как да разрешават проблеми или конфликти. Добрите приятели трябва да могат да оставят настрана собствените си нужди, за да обмислят тези на другия. Децата се научават, че за да запазят приятелите си, те трябва да докажат, че са инвестирали във взаимоотношенията си, като проявяват доброта, уважение и емпатия. Също така, приятелите помагат на децата да опознаят себе си, което е част от изграждането на тяхната идентичност, но могат да ги научат и да бъдат устойчиви, ако нещата не вървят по план.

Връзките позволяват на децата да изразят себе си (плач, смях, въпрос) и да получат нещо обратно (гушкане, усмивка, отговор). Това, което децата „връщат“, им дава много важна информация за това какъв е светът и как да действат в него – как да мислят, разбират, общуват, да се държат, да показват емоции и развиват социални умения.

Ползите от социално-емоционалното обучение

Изводът е, че СЕО не само ще подобри благосъстоянието на учениците, но ще намали стреса и ще увеличи щастието на учителите!

Може да почувствате, че това е смело твърдение, но има много доказателства в подкрепа на това. Нека да разгледаме основните предимства на социално-емоционалното обучение.

1. По-добри отношения

Децата, които участват в програмите на СЕО, имат по-добро разбиране за това какво означава да си мил и грижовен приятел, син или дъщеря, ученик или връстник. Включването на техните чувствата им дава по-добро разбиране за това как може да се чувства някой друг. Те са в състояние да вземат предвид нуждите на другите и да демонстрират съпричастност и състрадание, за да подкрепят хората, които се чувстват тъжни или уязвими. По-склонни са да инициират контакт, по-подготвени са да устоят на натиска от връстници и да приемат хора от други култури. Емоционално интелигентните деца също могат да споделят своите мисли и чувства, да участват положително като част от екип и да разрешават конфликти.

2. По-щастливи деца

Децата със силна емоционална интелигентност разбират, че проявяването на доброта ги прави по-харесвани. Те знаят, че нещата, които правят и казват, оказват влияние върху това какво хората чувстват към тях и как се отнасят към тях в замяна. На научно ниво е доказано, че добротата действа като естествен антидепресант, защото добрите емоции, които чувстваме, когато сме любезни, освобождават серотонин в мозъка. Серотонинът играе важна роля в ученето, паметта, настроението, съня, здравето и храносмилането. Той осигурява на хората повишено чувство за благополучие, увеличава енергията и дава прекрасни чувства на позитивност и самооценка, което води до това да се чувстват по-щастливи и по-удовлетворени.

3. Нагласа за израстване

Нагласата се развива в ранна възраст и оказва дълбоко влияние върху поведението, взаимоотношенията, устойчивостта и щастието.

Фиксираната нагласа е схващането, че характерът, интелектът и творческите способности не могат да бъдат променени. Доктор Карол Дуек, професор по психология в Станфорд, казва, че хората с фиксирана нагласа вярват, че „те имат известно количество интелигентност, а след това целта им е да изглеждат умни през цялото време и никога да не изглеждат глупави“.

Чрез нагласата за израстване хората вярват, че най-основните им способности могат да бъдат развити чрез отдаденост и упорита работа – мозъците и талантът са само отправната точка. Този възглед създава любов към ученето и устойчивост, които са от съществено значение за големи постижения.

Нагласата за израстване позволява на хората да виждат себе си като растящи, процъфтяващи личности, способни да постигнат повече, отколкото вече имат. Когато ученикът има нагласа за израстване, той израства от предизвикателствата, защото не се страхува да се провали. Когато нещо не върви по план, това не се разглежда като провал, а като възможност да се научи.

4. Повишени увереност и самочувствие

Доказано е, че хората с висока емоционална интелигентност разбират важността на добротата. Да бъдеш любезен е от полза за даващите, като подобрява не само благосъстоянието, но и популярността. Проучване с деца от 9 до 11 години, успява да увеличи както усещането за щастие, така и приемането от връстници чрез обикновена просоциална дейност. Приемането от връстниците е изключително важно сред младежите и това, че са много харесвани, повишава чувството на увереност, самочувствие и приобщаване. Проучването също така заключава, че учениците, които са щастливи и уважавани от съучениците си, проявяват по-приобщаващо поведение и по-малко екстернализирано поведение, като тормоз.

Благородното поведение намалява юношеската депресия и риска от самоубийство, а няколко проучвания показват, че тийнейджърите, които участват като доброволци, са по-малко склонни да провалят с предмет в училище, да забременеят или да злоупотребяват с вещества. Тийнейджърите, които са доброволци, също са склонни да бъдат по-социално компетентни и имат по-високо самочувствие.

5. По-малко нарцисизъм

Проучванията доказват, че днешното поколение тийнейджъри е по-нарцистично, отколкото в предишни времена. Липсата на емпатия до голяма степен е виновна, но експертите казват, че самовглъбеното поведение може да бъде изменено чрез дейности, свързани с доброта, които учат децата да се грижат и да виждат през очите на някой друг. С други думи, децата, които се научават да дават в свят, в който са в състояние да вземат, изглежда е по-малко вероятно да хванат вируса „всичко е за мен“.

Според проучване на Университета в Мичиган от 2010 г., тийнейджърите са с 40 процента по-малко съпричастни, отколкото преди три десетилетия, а през същия период нарцисизмът се е увеличил с 58 процента. И това е лоша новина за нашите деца. Може да създаваме умно, уверено в себе си поколение млади хора, но днешните деца са и най-егоцентричните и стресирани досега.

6. По-малко антисоциално поведение и тормоз

Черти на характера като като доброта, съпричастност и уважение се научават чрез СЕО програми и са основни съставки за превенция на тормоза. Когато се прилага СЕО към цялата училищна среда, положителните личностни черти стават естествена и инстинктивна част от културата както за децата, така и за персонала. Щастливите деца, които са уверени и се чувстват като част от подкрепяща общност, показват, че се грижат и уважават другите.

Доказано е, че СЕО е ефективен компонент в цялостни интервенции за превенция на тормоза и други, насочени към проблеми като злоупотребата с вещества. Доказано е също, че програмите СЕО подобряват уменията на учениците, намаляват проблемното поведение и повишават академичните постижения.

Проучване във Ванкувър, включващо 19 класни стаи, кара ученици на възраст от 9 до 11 години да извършват три жеста на доброта (в сравнение с посещение на три места) седмично за период от 4 седмици. Било е наблюдавано, че благосъстоянието на всички ученици се е подобрило, но тези, които са участвали в прояви на доброта, са имали значително подобрение в приемането от връстници, за разлика от ученици, които са посещавали място извън училище.

Училищата, използващи рамката за социално и емоционално обучение, могат да насърчат цялостната атмосфера за приобщаване, топлина и уважение и да подпомогнат развитието на основните социални и емоционални умения както сред учениците, така и сред преподавателите. Тъй като предотвратяването на тормоза е изцяло в съответствие със СЕО, то може да бъде добавено в програмата на училището.

7. По-малко стрес, тревожност и депресия

Принципите на СЕО подобряват културата в класната стая, като формират грижовни, съпричастни и ценени ученици, които се чувстват свързани с подкрепяща общност. То насърчава социални умения, които подобряват взаимоотношенията и са от решаващо значение за щастието и доброто психично здраве. Учениците с повишена ЕИ са по-склонни да изразяват себе си и да говорят за проблемите си, което също е важен фактор за намаляване на стреса и тревожността.

СЕО развива черти на характера като доброта, създавайки приятни емоции, които правят децата щастливи. Щастието може да бъде естествена противоотрова срещу стрес, тревожност и дори депресия. Науката обяснява това като парасимпатикова активност, която позволява на тялото да се отпусне и регенерира.

Тъй като депресията, тревожността и стресът включват висока степен на фокусиране върху себе си, фокусирането върху нуждите на другите буквално помага да променим нашето мислене. Положителното въздействие върху някой друг може да повиши нашето самочувствие и да даде на живота ни по-голямо чувство за целенасоченост.

8. Подобрено благосъстояние на учителите

Щастливи, сътрудничещи деца, означават спокойни и продуктивни класни стаи – от съществено значение за намаляване на стреса за подобряване на благосъстоянието на учителите. Учениците, които се чувстват добре в средата си, са по-склонни да проявяват уважение, да искат да угодят и да се свързват с учителя си.

Това е едната страна. Другата е, че преподаването на социално-емоционални умения и умения за взаимоотношения кара учителите да разсъждават върху собствената си емоционална компетентност както в класната стая, така и извън нея. Учителите, които развиват своята собствена ЕИ, се радват на подобрено психично здраве и работят по-ефективно.

Началната учителка Патриша Морис установява, че се е променила значително в резултат на използването на СЕО в класната си стая. „Аз съм по-спокойна, по-търпелива, по-мила и далеч по-малко контролираща“, описва Патриша. „Чувствам се по-съсредоточена и способна да оставя настрани малките неща, които преди биха ме накарали да се побъркам. Освен това съм по-склонна да търся причините зад нещата, които се случват. И станах по-голям оптимист, така че когато се случи нещо ужасно, се опитвам да видя какво добро може да излезе от това”.

9. По-добри резултати и по-голяма посещаемост

Когато децата са щастливи и се чувстват добре със себе си и учебната си среда, те имат по-малко притеснения, които да ги разсейват и по-малко причини да не посещават училище. Децата, които са в състояние да се концентрират върху обучението си, обикновено са в състояние да постигнат по-добри резултати. Усещането за постижение и стойност кара децата да очакват с нетърпение да отидат на училище.

Мета-анализ от 2011 г., публикуван в Journal of Child Development, показва единадесет процентно увеличение на академичните постижения за ученици, които са участвали в добре изпълнени програми за СЕО, спрямо ученици, които не са го направили. Подобрените техники за изследване на мозъка показват на невролозите важни изводи за отключване на връзките между академичните и емоционалните постижения. Все повече проучвания подкрепят добавянето на ефективни СЕО програми към учебната програма.“

10. Позитивна училищна култура

Чувството за принадлежност и допълване е основна потребност за всяко човешко същество. Доказано е, че СЕО създава възможност за ученици и учители (както и родители) да развият силни взаимоотношения, които водят до положителна и спокойна училищна среда, която е съществена съставка за ефективно учене. Щастливите ученици и служители създават положителна атмосфера, която променя отношенията в училището и го прави топло и приветливо място.

Проучване сред учители, поръчано от CASEL, установява, че 93% от учителите искат по-голям акцент върху СЕО в училищата. Те са съгласни, че социалните и емоционалните умения са възпитателни и призовават училищата да дадат приоритет на интегрирането на практиките и стратегиите за СЕО.

Проучване сред 762 педагози от 15 страни, проведено от The Economist Intelligence Unit, установава, че 80% от преподавателите вярват, че положителните емоции са от решаващо значение за академичния успех, a емоционалното благополучие – за развитието на основополагащата грамотност и комуникационни умения.

11. Продължаващи ползи за цял живот

Когато критичните социални и емоционални умения се научат в ранна възраст, те стават част от характера на детето, което му осигурява по-високо ниво на постижения и успех. Постиженията карат хората да се чувстват щастливи и доволни, като им дава тласък да се стремят към по-големи неща за себе си през целия си живот.

Съществуват статистически значими връзки между СЕО уменията в детската градина и ключовите резултати, постигнати след години като млади възрастни. СЕО намалява вероятността да живееш или да бъдеш в списъка на чакащите за обществено жилище, да получаваш социална помощ, да имаш каквото и да е отношение с полицията преди пълнолетие и да прекарваш време в ареста.

Интегрирането на социално-емоционалното обучение е начин да помогнете на вашите ученици да успеят в класната стая, да се наслаждават на взаимоотношенията си, да се чувстват уверени в това да опитват нови неща и да ги подготвите за предизвикателствата, с които ще се сблъскват през целия си живот. Но другото изключително важно нещо, което трябва да запомните е, че СЕО ще ви направи по-добър учител и човек извън училище.

Предоставянето на СЕО не е непосилно. Налични са все повече ресурси. Каквото и да изберете да направите, надяваме се, че сме ви вдъхновили да предприемете първата стъпка!

Източник: ripplekindness.org
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Цветелинка Пешева
Photo credit: Freepik