Какво можете да направите, когато детето заеква

Какво можете да направите, когато детето заеква

Има много неща, които може да помогнат на детето да говори по-гладко. Тези съвети за помощ няма да излекуват заекването (неравния говор), но са промени, които вие можете да направите в собствената си реч, поведение или среда, за да помогнете на детето си в трудните моменти.

Говорете по-бавно

 • По-бавната реч може да се отрази добре на децата с неравен говор.

Защо забавянето на скоростта на говорене може да помогне?

 • Децата често заекват повече, когато са развълнувани, уплашени, ядосани или разстроени или когато времето ги притиска.
 • Забавянето на речта може да намали усещането за състезание и напрежението по време на разговорите.
 • По-бавната скорост на речта показва на детето ви, че няма нужда да бърза с изказа си.
 • По-бавната реч може да бъде по-успокояваща, особено ако детето ви е много развълнувано, уплашено, ядосано или разстроено.
 • Вашето дете може или не може да забави темпото си на говорене, когато говорите по-бавно; въпреки това може да забележите, че детето ви заеква по-малко.

Как да забавите речта си?

 • Използвайте по-бавна, спокойна скорост на речта, като леко разтягате гласните в думите.

Пример: „Иискаамее биисквииткаа.“

 • Правете паузи между фрази, изречения и идеи.

Пример: „Отидох до магазина… и си купих малко мляко… и малко хляб.“

Изчаквайте повече

Как да го направим?

 • Изчакайте около 2 секунди, след като детето ви спре да говори, преди да започнете.
 • Кимнете с глава и се усмихнете или използвайте звуци като „мм-хмм“, за да покажете, че слушате и се интересувате.

Защо времето за изчакване може да помогне на заекването?

 • Помага ви да изчакате, докато детето ви се изкаже (по този начин няма да прекъсвате детето си).
 • Позволява на детето ви да разбере, че е добра идея да отделя време, за да облече мислите си с думи.
 • Забавя темпото на разговора и така намалява конкуренцията за “ефирно време”.
 • Помага за по-спокойна комуникация.

Гледайте и слушайте

Гледайте детето си, когато говори, и го слушайте с интерес. Опитайте се да сте лице в лице с детето си. Когато речта на детето ви е неравна, кажете му, че слушате или че имате време да слушате. Поддържайте позитивно изражение на лицето си.

Повторете или перифразирайте

Повторете или перифразирайте (използвайки различни думи), това, което детето ви е казало, като говорите бавно и спокойно.

Насърчавайте редуването в разговора

Намалете конкуренцията в говоренето. Нека всички в семейството се редуват в разговорите. Например на масата за вечеря дайте ред на всеки да говори, без да бъде прекъсван.

Коригирайте изискванията за говорене, когато речта на детето ви е неравна

Има дни, в които всички деца заекват повече или по-малко. Редуцирайте ситуациите, в които детето ви трябва да говори или чете на глас, ако има труден ден. Задавайте по-малко въпроси или задавайте въпроси, на които детето ви може да отговори с няколко думи. Тъй като децата може да се чувстват стресирани, когато са подложени на натиск да се представят пред другите, не карайте детето си да говори пред хора. Дайте повече шанс на детето си да говори в дните, в които заеква по-малко.

Приемете проблема на вашето дете

Ако детето ви знае, че заеква или е разочаровано от заекването си, уверете го, че го разбирате. Помогнете на детето си да каже какво чувства относно заекването. Бихте могли да кажете: „Беше ти трудно да го кажеш“ или „Наистина се постара с тази дума“ или „Понякога и аз се запъвам в думите си“. Бихте могли да използвате думи като „неравна реч“, „заекване“ или „запъване“, когато говорите за заекването.

Създайте и спазвайте ежедневни ритуали

Намалете ненужното бързане, като установите постоянен режим за вашето дете. Определете и спазвайте режим за лягане и хранене, за да сте сигурни, че детето ви получава достатъчно почивка и полезни вещества. Децата, които заекват, може да заекват повече, когато са уморени, болни или стресирани.

Поддържайте спокойна среда

Избягвайте забързана среда. Забавете темпото и не натоварвайте графиците твърде много. Натискът на времето затруднява гладкото говорене.

Приемете, че вашето дете заеква

Децата често усещат кога хората се чувстват неудобно около тях. Когато детето ви се чувства по-комфортно и прието, то вероятно ще говори повече.

Не реагирайте негативно на детето си, когато заеква

 • Не наказвайте детето си, когато заеква.
 • Не показвайте гняв, когато детето ви заеква.
 • Не обвинявайте детето си, като клатите глава или казвате неща като „ти знаеш по-добре“.
 • Не показвайте нетърпение, като довършвате изречения, прекъсвате, въздишате или излизате от стаята.

Не казвайте на детето си да намали темпото или да си поеме въздух и да започне отново

Моделирайте по-бавна реч и изчаквайте повече, вместо да казвате „забави“ или „поеми си дъх и започни отново“. Децата често се разочароват от прекъсването, когато се опитват да общуват.

Вместо това помислете за други стратегии, които ще ви помогнат да успокоите детето си, когато е развълнувано, ядосано, разочаровано или разстроено.​​

Рискови фактори

 • Фамилна обремененост.
 • При момчетата (момичетата са по-склонни да го преодолеят с израстването).
 • Заекване, в което не е настъпило особено подобрение 12 месеца след началото му.

Кога детето ми може да бъде лекувано?

 • Вашето дете може да бъде лекувано още на 3-годишна възраст. Въпреки това, деца на 4 или повече години, които са заеквали повече от 1 година с малко или никакво подобрение, ще бъдат лекувани с предимство.
 • Ако детето ви знае, че заеква и виждате, че това го разстройва, съществува по-голям риск това да му се отрази негативно.

Възстановяване

Заекването обикновено започва между 2 и 5 години. При много деца то изчезва с възрастта. Заекването може да премине през няколко цикъла, като започва, спира и започва отново. Колкото по-дълго детето ви заеква от момента, в който е започнало за първи път, толкова по-малка е вероятността да го преодолее от само себе си.

Ако смятате, че детето ви се нуждае от терапия, свържете се със специалист по езиково-речева патология. Можете да говорите и с логопед за различни възможности за лечение.

Източник: myhealth.alberta.ca
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Искра Петрова
Photo credit: Freepik