Цялостна оценка на детското развитие

Цялостна оценка на детското развитие

Много деца, родени преждевременно, не се различават от връстниците си в етапите на детското развитие. Други, прежедевременно родени деца, могат да срещнат някои предизвикателства в развитието си. Задръжките в развитието на някой етап може да бъде ранен знак за проблеми в училище в училищна възраст.

Ранни признаци за задръжки в детското развитие са способността за самостоятелно ходене или развитието на говор. Когато определяме възрастовите етапи, в които преждевремнно роденото дете трябва да е развило някое умение е важно да не забравим да коригираме възрастта му, спрямо гестационната седмица, в която е родено. Ако едно дете е родено месец преди термина си е възможно да започне да ходи или говори месец по-късно, отколкото неговите връстници. Това забавяне не се отчита като задръжка на развитието.

Понякога задръжките в развието не се проявяват до ранна училищна възраст. Преждевременното раждане увеличава риска от проблеми с четенето, моторните умения, математическите умения, разстройство на вниманието и други проблеми с ученето. Ако имате някакви притеснения относно детето и дали то ще срещне трудности в процеса на обучение, можете да му направите цялостна оценка на детското развитие.

Оценката може да отговори дали детето е готово за училище. Цялостната оценка ще покаже какво се случва с детето ви и дали то среща трудности в процеса на учене, а също и как да бъде подкрепено в адаптацията към училищните изисквания.

Оценката на училищната готовност проследява детското развитие в следните области:

• Груба моторика
• Фина моторика
• Развитие на речта
• Развитие на писмената реч
• Базистни умения по математика
• Социални компетенции
• Памет и внимание

През месеците май и юни 2019 година можете да се обърнете нас и да заявите оценка на детското развитие и готовност за училище на Вашето дете.

Повече информация можете да получите на телефон: 0887 54 54 46 или да ни пишете на e-mail: office@premature-bg.com