Как да помогнем на детето си в ученето?

Образованието е един от най-важните аспекти в развитието на всяко дете и ако родителят го насърчава, то тогава целите се постигат по-лесно. Ако искате детето ви да получи най-добрия възможен старт, то тогава можете да му помогнете като окуражавате неговите способности у дома.

Ето няколко идеи как можете да постигнете това:

Приоритизирайте учебните предмети

Преди да започнете, първо решете дали има конкретни предмети, които са по-важни за вашето дете, от други. Това, разбира се, зависи изцяло от вашата преценка, но има някои учебни предмети, които повечето родители и експерти в областта на образованието определят като особено важни за развитието на едно малко дете. Сред тях са например българският език и математика, тъй като те стоят в основата на едно силно академично разбиране, така че би било добре да се съсредоточите върху тях.

Намерете баланс

Въпреки че образованието е изключително важно и насърчаването му у дома може да бъде чудесен начин да го направите приятно и желано занимание, скоро ще откриете, че е също толкова важно да се намери баланс между учебни задачи и игра. Не можете да очаквате детето ви да учи през цялото време. Ако искате образованието да бъде ефективно, трябва да намерите баланс, да съумеете да определяте балансирано време както за учене, така и за игра и почивка. Способността да почиваш правилно гарантира, че детето ви може да се възползва максимално от наученото, тъй като в тези периоди информацията се обработва и интегрира в знанието на детето за света. В този смисъл, даването на възможност на детето за пълноценна почивка и игра, осигурява по-добри образователни постижения.

Награждавайте детето, когато видите резултати

Добра идея е да има изградена система за награждаване и отбелязване на постиженията. Разбира се, не бива да прекалявате с наградите. Вашето дете не трябва да ги очаква във всяка ситуация, тъй като това ще доведе до извършване на определени дейности не заради процеса и усвоеното знание от тях, а единствено с цел получаване на определена награда. С правилната честота на награждаване, базирана на конкретни резултати и успехи, ще забележите, че много по-активно помагате на детето си да развие уменията си, особено тези, които то само най-силно желае да развие.

Докато много от препоръките, изброени по-горе, са приложими за повечето деца и родители, някои от тях могат да се окажат неефективни при деца с обучителни затруднения. Повече по тази тема ще се постараем да подготвим за вас в следващите ни материали.