Как да ангажираме вниманието на детето към книгата

Как да ангажираме вниманието на детето към книгата

Игра на бинго със 7 годишно дете.Как ви се струва това? Всъщност тази игра можете да приложите по много интересен начин така, че да накарате своето дете да внимава в текста, когато му четете книжки. И да тренирате уменията му да чете.

Не е магия, игра е.

Ето и правилата:

1. Вземете любимата му книжка (препоръчваме ви да са кратки приказки или книжка с кратки глави)

2.На един лист хартия напишете разбъркано върху листа около 10 думи, които се намират на първите 2 или 3 страници от книжката (ако книгата е на глави или отделни приказки, можете да го направите за всяка глава или приказка)

2

3.Дайте на детето листа с нахвърляните думи
4. Не забравяйте да дадете на детето любимия му печат
5. Сега е ваш ред – започнете да четете книжката
6. Детето трябва да слуша внимателно докато му четете и щом чуе някоя от думите написани на листа трябва да каже “бинго” и да сложи печат върху думата.

3

А какво ще стане, ако детето пропусне дума ли? Няма проблем – нека само я намери в текста.

Това е чудесен начин, под формата на игра, която е забавна за всички, да научите детето да слуша внимателно приказките. И скоро, когато то придобие самоувереност в това свое ново умение, ще бъде много по-лесно за него да направи следващата крачка и да чете само книжки.