доц. Мумджиев и Проф. Слънчева за недоносените деца и COVID-19

доц. Мумджиев и Проф. Слънчева за недоносените деца и COVID-19

Допитахме се до едни от водещите експерти в грижата за недоносените бебета, относно най-важните въпроси, вълнуващи родителите на недоносени и рискови деца във връзка с разпространението на COVID-19 в България. На вашите въпроси отговарят доц. Христо Мумджиев (неонатолог, началник неонатологична клиника към УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД; секретар на Българската асоциация по неонатология) и проф. Боряна Слънчева (неонатолог, началник неонатологична клиника към Майчин Дом, София и национален консултант по неонатология).

Ситуацията с коронавирус както в България, така и по света, е наистина нова, поради тази причина молим да имате предвид, че все още има твърде много неясноти относно това как вирусът влияе на преждевременно родените. Тук можете да намерите информацията, която е актуална към момента.

Съществуват ли специални указания и протокол за оказване на медицинска помощ към медицинските специалисти, работещи с бебета и деца в България?
Отговор: За момента не са ни известни такива.

Имате ли информация дали се предвижда спешна телефонна линия, касаеща рискови бебета и деца или друга форма за дистанционна подкрепа на тези семейства?
Отговор:Не ни е известно.

1. За деца на лечение в неонатологично отделение:

Как ще се промени реда в неонатологичните отделения с оглед на пандемичната ситуация – свиждания, кърмене, носене на кърма?
Отговор:Свижданията са преустановени.

Достъп до децата има само медицинският персонал и майките им, които са все още пациентки на болницата и не са болни или карантинирани за COVID.Носенето на кърма от къщи се преустановява. Данни относно наличието на COVID-19 в кърмата на майки, боледуващи от заболяването липсват. Не е известно дали този вирус може да се пренася чрез кърмата. При изследване на кърмачки, боледуващи от други коронавирусни инфекции, (напр. SARS-CoV) вирусът не е изолиран от кърмата им. По-голям е рискът от заразяване на кърмачето от секретите на заразената му майка по време на кърменето, поради което стриктната хигиена на ръцете и носенето на маска по време на кърмене е задължително. При изцеждане на кърма с помпа, тя следва щателно да се дезинфекцира.

Ако майката кърмачка е клинично болна се налага лечение и временна изолация от детето й.

2. Какво трябва да знаем, ако предстои бебето да бъде изписано от неонатологичното отделение през следващите седмици?
Отговор:Детето следва да се отглежда вкъщи в условията на минимален контакт с външни хора и при засилени мерки за дезинфекция. Освен обичайната стерилизация на шишета и биберони, почистването на плота за повиване и др., се препоръчва ежедневна дезинфекция със спиртен дезинфектант на най-често докосваните предмети: дръжки на врати, дистанционни устройства, кухненски повърхности и др.

Има ли препоръки как да бъде организирано първото посещение на личен лекар/педиатър/неонатолог у дома при изписване на бебето?
Отговор:Официални препоръки няма. Удачен е предварителен телефонен разговор с личния лекар на детето.

3. Отглеждане на преждевременно родени бебета и бебета с влошено здравословно състояния в условия на висок риск от COVID-19:

Има ли разлика между начина, по който едно бебе, родено на термин и едно преждевременно родено бебе, биха се справили с вируса? Каква е причината за това?
Отговор:В Китай само 2% от заболелите са деца, като от тях само 3% развиват тежка форма на заболяване. Липсват доказани случаи на заразяване на плода по време на бременността. Известни са два случая на заразяване на новородени. Опитът от Китай: при 40 майки с COVID-19 не е установено вертикално предаване. Липсват данни относно различия в протичането на заболяването при недоносени и доносени деца. И за двете групи рискът е минимален.

Ако майката е заразена с коронавирус трябва ли да продължи да кърми бебето си и ако да – при какви мерки за безопасност става това? Предават ли се антитела към вируса през кърмата?
Отговор:В единичните проучвания до момента вирусът COVID-19 не е изолиран от кърма на COVID-19-положителни кърмачки. Повечето автори препоръчват продължаване на кърменето, при съблюдаване на стриктна хигиена на ръцете, носене на маска и дезинфекция на ползвания инвентар: шишета, биберони, помпи за кърма и др. При майки с клиника на COVID-19 кърменето се преустановява, поради влошаване на състоянието на майката.

Какви са рисковете за бебетата и малките деца, страдащи от бронхопулмонална дисплазия? Какво е добре да правят и да не правят родителите в този високо-рисков период, за да ги предпазят от заразяване?
Отговор:Липсват специфични профилактични мерки относно децата с хронични белодробни заболявания. Провежда се стандартна профилактика включваща хигиена на ръцете, дезинфекция и избягване на контакти с хора със симптоми на риспираторно заболяване.

Какво е важно да съблюдават родителите в ежедневието си, за да излагат на възможно по-малък риск недоносеното си бебе?
Отговор:Да ограничат до минимум своите и на детето контакти с външни хора. Да мият редовно ръцете си със сапун в продължение на 30 сек. Да дезинфекцират най-често пипаните предмети с дезинфектант на спиртна основа, защото COVID е чувствителен на спирт и сапун. Да проветряват редовно.

При какви сигнали от страна на бебето, родителите е добре да потърсят лекарска помощ и какъв следва да бъде редът за обръщане към лекар, с оглед на високия риск от разпространение на вируса?
Отговор:Заболяване започващо с повишена температура, хрема, конюнктивит е по-вероятно да е предизвикано от обичайните респираторни вируси. За Covid-19 е характерно острото начало с: висока температура, честа дразнеща суха кашлица, изразен задух и влошено общо сстояние. Необходим е телефонен контакт с лекар и действия, съобразно съветите му.

Ако на бебето предстои поставяне на Синагис, това следва ли да се случи по предварително уговорения план или е необходимо да се отложи за следващ момент, когато пандемичният риск от заразяване с Covid-19 намалее? Има ли рискове ако се пропуснат последните дози?
Отговор:Съобразно заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020г. се преустановяват женските и детските консултации, профилактичните прегледи и имунизации, което предполага временно преустановяване и на приложението на Синагис.

Необходимо ли е децата да приемат специални хранителни добавки или медикаменти с цел подсилване на имунната им система в момента? Какво бихте препоръчали по отношение на храненето?
Отговор:Приемът на медикаменти и хранителни добавки не повлиява риска от заразяване, поради което те не се препоръчват. Храненето следва да се провежда по обичайната схема.

Необходими ли са превантивни мерки като инхалиране с кортикостероиди и други препарати при деца с хронични и остри белодробни заболявания? Какви биха могли да бъдат противопоказанията?
Отговор:При липса на клиника при деца с хронични заболявания не се препоръчва профилактично инхалиране на кортикостероиди или други медикаменти. При деца с остри белодробни заболявания се провежда терапия, съгласувана с личния лекар на детето. Самоинициативи за лечение по съвети на немедицински лица не се препоръчват.

Какъв е рискът от усложнения, при потенциално боледуване, при бебета с вродени сърдечни малформации?
Отговор:Съществува риск заболяването да протече по-тежко, както и при възрастните с хронични бронхо-белодробни и сърдечни заболявания.

Какво бихте посъветвали родителите относно планираните контролни прегледи – да продължат ли по график или да ги отложат за по-безопасен момент?
Отговор:Съобразно заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г. се преустановяват женските и детските консултации, профилактичните прегледи и имунизации.

Какво бихте посъветвали родителите относно вземане на храна от детска кухня? Безопасно ли е?
Отговор:Храната от детската кухня би следвало да е безопасна, но има риск от контаминиране на бурканчетата при допир със заразен човек. Контакт с хора от персонала на детската кухня и чакащи родители също носи известен риск. Препоръчва се ползване на фабрично затворени бурканчета с храна или приготвяне в домашна обстановка при стриктно спазване на хигиена и технология на приготвяне на храната-достатъчна термична обработка.

Какъв е съветът ви по отношение на извеждане на дете на разходка в настоящия период?
Отговор: Извеждането на децата следва да е в обичайния режим, но да се избягват места със струпване на хора, обществен транспорт и контакти с други майки и деца, което е обичайната практика при такива разходки.

4. Отглеждане на деца, родени преждевременно и деца с хронични заболявания в условия на висок риск от COVID-19:

Вече имаме първи случаи на деца с положителна проба за COVID-19 в България. Какво следва да се очаква и какво трябва да бъде поведението на семейството в тази ситуация?
Отговор:Децата с клиника на инфекция (температура, кашлица), подлежат на болнично лечение, както и болните членове на семейството. Здравите носители – членове на семейството, се подлагат на 14-дневна карантина.

Можем ли да говорим за по-висок риск от заболеваемост от коронавирус при деца, родени по-рано, които вече са извън бебешка възраст? Каква би била добрата превенция?
Отговор:Липсват данни децата, родени недоносени, да са по-рискови от тези родени доносени. И за двете групи рискът е минимален.

Какви са рисковете за децата, страдащи от астма и други хронични белодробни заболявания? Бихме ли могли да говорим за превенция и как би следвало да изглежда тя? Ако имаме опасения, че детето е болно, какво да предприемем веднага, за да минимизираме рисковете?
Отговор: При пациентите с хронични белодробни заболявания рискът от тежко протичане на заболяването е по-висок. При съмнение за заболяване следва да се осъществи връзка с личния лекар по телефона и да се действа съобразно неговите препоръки. В условията на спешност се ползва тел. 112. Не съществуват специфични методи за минимизиране на риска от заразяване.

Какви са рисковете за вече пораснали деца (над 3 години), които са били дълго време на апаратна вентилация или са имали специфични белодробни проблеми?
Отговор: Липсват данни за повишен риск от заразяване сред децата, които са имали специфични белодробни проблеми. При настъпило заболяване, то би могло да протече по-тежко, при наличие на остатъчно белодробно увреждане.

Следва ли да спазваме имунизационния календар при настоящата ситуация и това би ли довело до по-голям риск за здравословното състояние на детето?
Отговор: Към момента профилактичните имунизации са временно преустановени, с оглед да се избягват контакти с медицинския персонал и други пациенти. Мярката е аналогична, както при грипна епидамия. При възобновянване на профилактичната дейност, имунизациите ще бъдат наваксани. В момента най-важното е да се минимизира риска от заразяване с COVID-19.

Ако имаме опасения, че детето е болно от коронавирус или има друг здравословен проблем, към кого да се обърнем първо?
Отговор:При съмнение за заболяване следва да се осъществи връзка с личния лекар по телефона и да се действа съобразно неговите препоръки. В условията на спешност се ползва тел. 112.

Как да процедираме по отношение на грижите за детето, ако имаме вече един заразен в семейството?
Отговор: Ако заразеният е с доказано и клинично изявено заболяване, той подлежи на болнично лечение. Ако става въпрос за член от семейството, който е положителен за COVID-19, то останалите членове също ще се изследват и карантинират. Спазва се стриктна хигиена – миене на ръце, дезинфектанти, дезинфекция на подове, използване на лични съдове за хранене, положителните за COVID-19 членове на семейството се самоизолират в друго помещение, ако има възможност.

Как да се погрижим за безопасността на детето си и за себе си ако се налага да ходим в спешен кабинет или което и да е болнично заведение?
Отговор: На болните деца е осигурен достъп до личния лекар или специалист педиатър по обичайния ред. Добре е прегледът да бъде предварително уговорен по телефона, за да се избягва струпване на пациенти.

Необходими ли са превантивни мерки като инхалиране с кортикостероиди и други препарати при деца с хронични и остри белодробни заболявания? Какви биха могли да бъдат противопоказанията?
Отговор: При такива деца следва да се следва обичайната терапевтична схема, предписана от лекуващия лекар. Самоцелното инхалиране на лекарства няма профилактичен ефект.

Използвана литература:
1. Заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020г. https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno
2. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Advisory: Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Practice-Advisories/Practice-Advisory-Novel-Coronavirus2019
3. Center for Disease Control and Prevention. Frequently asked questions and answers: Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) and children. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/children-faq.html
4. European Centre for Disease Prevention and Control. Questions and Answers on COVID-19 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
5. Farkas J. CFVID-19. The Internet Book of Critical Care March 12, 2020. https://emcrit.org/ibcc/covid19

Автори: Доц. Христо Мумджиев, Проф. Боряна Слънчева