12 предимства от играта със сапунени балони

12 предимства от играта със сапунени балони

Играта със сапунени балончета е не само лесен начин за забавление с приятели, но и забавен начин за развиване на:

 • Фини двигателни умения.

  Децата упражняват фината си моторика, чрез държане на тънката пръчица, развиват координация на ръцете, като придържат шишенцето с течност, потапят пръчицата за балони и затварят и отварят шишенцето, използват ръцете си по различен начин и за пукане на балончетата(пукнете с показалец, „стиснете“, за да вземете балончетата с цялата ръка, използвайте две ръце, за да плеснете и спукате балончетата).

 • Умения за визуално проследяване.

  little boy playing with soap bubbles 158595 28Следвайте къде отиват мехурчетата. Някои са бързи, а други – бавни.

 • Координация око-ръка.

  Необходима е сериозна практика, свързваща действията на очите и ръцете, за да потопи и издуха с пръчицата детето.

 • Умения за сензорна преработка.

  Мехурите са мокри, тънки и лепкави. Децата се забавляват с това усещане. А физическото действие с духането може да бъде много ефективен сензорно-базиран начин децата да „организират“, успокоят и фокусират телата си.

 • Орални двигателни умения.

  Очевидно е. Издухването на балончетата е добро упражнение за за устните на детето, но може да бъде трудно!

 • Социални- комуникативни умения.

  Съвсем малките деца, за да поискат„още“, ще трябва да установят контакт с очите. А, ако играят в група, по-големите могат да упражняват да се редуват и запазват личното си пространство, така че да не се блъскат едно в друго.

 • Груби двигателни умения.

  little girl playing with soap bubbles 1157 1420По време на правенето на сапунени балончета може да насърчите децата да достигнат тези нависоко и нагоре, да застанат на пръстите си, да клякат и да скачат.

 • Следване на инструкции.

  Може да им дадете инструкции как да пукат балончетата по различен начин всеки път (с пляскане, с пръст, да ги смачакат с ръка, да скочат върху тях и т.н. ) едно по едно или като им зададете последователност на действията (първо пляскане, после стискане, след това с подскок). Или могат да следват указанията към последователност на редуване един след друг (първо Иван, после Катя, накрая Дани). Различните възможности за безкрайни.

  Идентифициране на части на тялото – пукане с пръст, лакът, коляно или нос!

 • Речеви умения

  Звуците “б” и “п” (оформени в предната част на устата с устните) са ранни речеви звуци, които се използват по естествен начин по време на игра с балончета. Думи като балончета, пук, пляс, бам и др.

 • Езикови и когнитивни умения.

  Можете да учите по-малките деца и тези в предучилищна възраст да описват къде са балончетата и какво правят, назовавайки какво се случва. „Балончетата се качват нагоре (или надолу)“; „Те летят бързо (или бавно).“ „Пред теб (или зад) има балон“ „Виждам един до теб“; „Има една над (или по-долу) от главата ти.“ „Вдясно (или вляво).“ „Това е наистина голям (или малък) балон.“ „Спукай най-големия (или най-малкия) балон!“

 • Дихателно упражнение

  Детето трябва да вдишва през носа и издишва през устата като контролира силата и продължителността на издишната струя, за да се получат балончета. Това е добър начин за изграждане на правилно речево дишане.

Бебетата често обичат да гледат как другите духат и правят сапунени балони и намират това за много интересно. А по-големите деца обичат да си играят с тях по различни креативни начини. Затова взимайте сапунените балони и се пригответе за едно полезно забавление!