Пак с ожулени колена? Кога зрението е причина за честото падане при децата?

Пак с ожулени колена? Кога зрението е причина за честото падане при децата?

Дете в предучилищна възраст, което често губи равновесие и пада. 7-годишно дете, което се чувства нестабилно, изкачвайки се по стълби. Дете, което не може да хване топката или да я ритне с крак. Въпреки, че всичко това може би изглежда като ясно изразени проблеми с грубата моторика, понякога подобни проблеми, наблюдавани при децата, са по-скоро свързани със зрението, отколкото с двигателните умения.

Често, проблемите със зрението остават скрити, докато не повлияят върху цялостното развитие. Освен това, e много трудно да се разграничат истинските двигателни проблеми от тези, породени вследствие на зрителен дефицит преди преглед от очен специалист.

Как да разберем кога зрението влияе на двигателните умения?
Как ние, като терапевти, бихме могли да спомогнем идентифицирането на дете със зрителни проблеми, наблюдавайки неговите двигателни умения? Можем да търсим следните признаци:

  • Усещане за нестабилност при изкачване на стълби – леко залитане назад, внимателно повдигане на крака към най-горното стъпало, трудна преценка на разстоянието между двете стъпала (възприемане за дълбочина);
  • Небалансирано движение в пространството;
  • Трудности при координационните движения ръка-очи – хващане/ритане на топка, докосване на балон.

Връзката между зрението и баланса
Много изследвания са установили връзката между проблемите със зрението и намаления баланс. Нека проследим тази връзка.

Балансът, като ключов елемент на моторното развитие, зависи от три сензорни двигателни системи, работещи заедно – вестибуларен апарат, проприоцептивна система (кинестезия) и зрителна система.

Проприоцепция (кинестезия) – тялото притежава малки неврони, които изпращат сигнали към мозъка къде се намира то в пространството. Чрез нея разбираме неща, като кога кракът ни докосва земята или кога главата ни се мести нагоре и надолу.

Вестибуларен апарат – той казва на мозъка, че се движим, чрез движението на течност в лабиринта на вътрешното ухо. Ако тялото ви бързо се извие настрана, за да избегне удар от летяща топка, вашият вестибуларен апарат изпраща съобщение към мозъка ви, а той казва на мускулите да реагират, за да запазите баланс.

Зрение – очите ви имат малки нервни окончания със светлинно-чувствителни клетки, наречени пръчици и колбички. Те изпращат сигнали към мозъка чрез оптичния нерв, а мозъкът използва тези сигнали, за да ни каже какво виждаме като създава визуални образи, които могат да са различни за всяко око. Вариациите в образите, които нашите очи виждат, ни казват на какво разстояние е даден предмет от нас. Това е от изключително значение за поддържане на равновесие. Ако зрителната ви система не работи добре, никога няма да знаете, че тялото ви трябва да се сниши с около 15 см., за да достигне следващото стъпало.

Лесно е да се разбере как дори едно нарушение в някои от тези системи може да предизвика сериозен проблем, свързан с баланса и равновесието.
Ако вашето дете или дете, с което работите, показва затруднения с двигателните умения и няма резултат от обичайните терапевтични методи, помислете за скрининг на зрението. Това може да доведе до огромна промяна в тяхната цялостна стабилност и увереност в движението!

Източник: https://theinspiredtreehouse.com/
Превод: Татяна Христова