Стресът се страхува от усмивки

Стресът се страхува от усмивки

Резюме: Смехът и усмивките могат да помогнат за предотвратяване на ефектите от стреса, твърдят изследователи от Университета в Базел.

Хората, които се смеят често в ежедневието си, изглежда са по-добре подготвени да се справят със стресиращи събития – без значение от интензивността на смеха. За тези открития докладва екип от изследователи от Базелския университет в списание PLOS ONE.

Смята се, че хората се смеят средно по 18 пъти на ден – обикновено по време на взаимодействия с други хора и с различна степен на удоволствие, което изпитват. Изследователите също отчитат различия, свързани с времето на деня, възрастта и пола – известно е, че средностатистически жените се усмихват повече от мъжете. Изследователи от департамента по клинична психология и епидемиология на катедрата по психология на Базелския университет наскоро са провели проучване за връзката между стресовите събития и смеха по отношение на възприемания стрес в ежедневието.

Въпроси, зададени на участниците:
В интензивно лонгитюдно проучване, звуков сигнал от мобилно приложение подтиква участниците да отговарят на въпроси по осем пъти на ден през различни интервали за период от 14 дни. Въпросите са свързани с честотата и интензивността на смеха и причината за него – както и относно наличието на стресови събития или преживени симптоми на стрес – във времето от последния сигнал (последния път, когато са отговорили на въпросите).

Като използват този метод, изследователите, работещи с водещите автори д-р Теа Зандър-Шеленберг и д-р Изабела Колинс, успяват да проучат връзките между смеха, стресовите събития и физическите и психологическите симптоми на стрес („Имах главоболие“ или „Чувствах се неспокоен“) като част от ежедневието. Наскоро публикуваният анализ се основава на данни от 41 студенти по психология, 33 от които жени, със средна възраст малко под 22 години.

Интензивността на смеха има по-слабо влияние
Първият резултат от проучването е очакван и в унисон със специализираната литература: във фази, в които субектите са се смяли често, стресовите събития се свързват с по-слаби симптоми на субективно преживян стрес. Втората констатация от изследването обаче е неочаквана. Когато става дума за взаимодействието между стресовите събития и интензивността на смеха (силен, среден или слаб), не се открива статистическа взаимовръзка със симптомите на стреса. „Това може да е така, защото хората са по-добри в оценката на честотата на смеха си, отколкото на неговата интензивност, през последните няколко часа“, казва изследователският екип.

Източник: https://neurosciencenews.com/
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Екатерина Стоянова