Социални занимания за деца и тийнейджъри /юноши/ практически игри и упражнения

Социални занимания за деца и тийнейджъри /юноши/ практически игри и упражнения

Дейности за придобиване на социални умения, които помагат на децата да изградят положителни отношения.


Как можем да помогнем на децата да развият социални умения – способността да четат емоции, да си помагат, да създават приятелства и да разрешават конфликти?
Децата се учат, когато ние сме добри модели за подражание. За тях е полезно да растат в среда, в която самоконтролът се насърчава.
Най-важна обаче е практиката. За да пораснат и да се развият социално, децата се нуждаят от личен опит, в който общуват чрез диалог, в който всеки изказва мнението си, прилагат самоконтрол на мислите и емоциите си, участват в отборни задачи, усвояват умения да виждат гледната точка на другите.

Ето 17, вдъхновени от научни изследвания социални занимания за деца, създадени и организирани според възрастовата група. Започваме с игри, подходящи за най-малките деца, и завършваме със занимания за придобиване на социални умения, ориентирани към по-големи деца и тийнейджъри.

От бебета до тийнейджъри 17 занимания за придобиване на социални умения

1. Игри за бебета.
Бебетата са способни на спонтанни прояви на доброта, но е възможно да се срамуват пред нови хора. Как можем да ги научим, че новият човек е приятел?
Един ефикасен метод е децата да играят с непознатия игри, в които взаимно се редуват, те могат да включват: редуване на натискане на бутоните на играчка, подаване на топка един на друг или разменяне на играчки, които си подават един на друг.
Когато Родолфо Бараган и Карол Дуек (2015) тестваха тази проста тактика при деца на 1 и 2 години, децата сякаш преминаваха на друга вълна. Бебетата започваха да реагират на новите си партньори в играта като на хора, с които си помагат и споделят.
Ефектът не беше такъв, ако децата просто играеха заедно с непознатия, без да се прилагат тези методи.

2. Игра с имена за малки деца
Сандра Санди и Катлийн Кокран твърдят, че малките деца трябва да научат колко е важно да привлекат вниманието на някого, преди да говорят.
За да насърчат децата в този аспект, те препоръчват следната игра за предучилищни групи:
Накарайте децата да седят в кръг и дайте топка на някое от тях. След това помолете това дете да назове някого в кръга и да завърти топката към него.
Избраното дете следва да направи същото – да назове следващото и да обърне топката към него – и така процесът се повтаря през цялата игра (Teachers ‘College, Columbia University 1999).

3. Предучилищни игри, които изграждат умения за фокусиране на вниманието и самоконтрол.
За да се разбират добре с другите, децата трябва да развият умения за фокусиране на вниманието и способност да овладяват импулсите си. Предучилищните години са подходящ момент за научаване на подобен самоконтрол и можем да им помогнем да го овладеят.
Традиционните игри като „Саймън казва“ и „Червена светлина, зелена светлина“ дават възможност на децата да придобият умения да следват посоки и да регулират собственото си поведение.

4. Игри за създаване на музика и ритъм за малки деца.
Малките деца често са склонни да помагат на другите хора. Как можем да насърчим този импулс? Изследванията показват, че груповото пеене и създаване на музика са ефективни социални занимания за насърчаване на отзивчивостта и оказването на подкрепа при децата.
Например, вземете предвид следната игра на „събуждане на жабите“.
Съберете деца от предучилищна възраст, които не се познават, и разстелете едно синьо одеяло на пода, което да играе ролята на „езерце“, поставете върху него няколко подложки, които да са „лилии“, а върху тях играчки жаби.

Кажете на децата, че жабите спят. Сутрин е, а жабите се нуждаят от вашата помощ, за да се събудят! Дайте на децата прости музикални инструменти (като маракаси) и ги помолете да изпеят кратка песен за събуждане, докато в същото време обикалят езерото в ритъма на музиката.
Когато учените, провеждащи изследвания играят тази игра с 4-годишни деца, впоследствие тестват спонтанното желание на децата да помагат на други деца. В сравнение с децата, които са „събудили жабите“ с немузикална версия на играта, „музикантите“ са по-склонни да помогнат на нуждаещ се връстник (Kirschner и Tomasello 2010).

5. Групови драма игри.
За да се разбират с другите, децата трябва да могат да се успокоят, когато се случи нещо разстройващо ги. Те трябва да се научат да запазват самообладание.
Изненадващо е, че един обещаващ начин, децата да усъвършенстват тези умения е да участват в игри, пресъздаващи драматични ситуации.
За да изпробвате този подход, пресъздавайте драматични игри, в които с малките деца се преструвате, например на семейство от животни, обличате се като готвачи и се преструвате, че заедно печете торта или децата се редуват да се преструват на статуи, като връстниците им подреждат статуите по различни начини.
В рандомизиран експеримент на деца от предучилищна възраст в икономически неравностойно положение, Талия Голдщайн и Матю Лернер откриха доказателства, че тези социални умения са помогнали на децата да развият по-добра емоционална саморегулация (Goldstein и Lerner 2018).

След 8 седмици игра, ръководена от учители, децата, играещи групови драматични игри, в които играят роли, са подобрили социалните си умения повече в сравнение с децата, практикуващи други социални занимания, като например игри със строителни блокчета.

6. „Емоционални шаради“ за малки деца
В тази игра единият играч проявява определена емоция, а останалите играчи трябва да познаят кое чувство е изобразено. Всъщност това е проста версия на шаради за много малките.
Полезно ли е? Най-малкото, това е начин да мотивирате малките деца да мислят и обсъждат емоции. Играта е включена (заедно с няколко други занимания за социални умения) в предучилищна програма, разработена от изследователи от Университета на Уисконсин-Медисън.
В малко експериментално проучване програмата, наречена „Учебен план за доброта“, постига успешни резултати: Според оценка на учителите в сравнение с децата от контролна група, завършилите „Учебен план за доброта“ постигнаха по-големи подобрения в социалните умения (Flook et al 2015).

7. Тренировки, които помагат на децата да четат изражения на лицето
Хората, които умеят да тълкуват изражението на лицето, могат по-добре да предвидят какво ще правят другите. Освен това, те са по-„просоциални“ и по-отзивчиви към другите.
Експериментите показват, че с практика децата могат да подобрят уменията си за тълкуване на израженията на лицата.

8. Купчина пулове: Игра за поддържане на двупосочен разговор
Някои деца, включително тези с нарушения в аутистичния спектър, срещат трудности при поддържането на разговор с връстниците.
Д-р Сюзън Уилямс Уайт е разработила редица занимания за придобиване на социални умения, за да им помогне, включително „Купчина пулове“, игра, която изисква децата да се редуват и да остават на една и съща тема.За да играете тази игра за двама играчи, се нуждаете само от набор от подредени жетони – като пулове за табла или покер чипове – и възрастен или група от връстници, които да оценят значението на приноса на всеки играч.

  • Играта започва, когато първият играч постави жетон и каже нещо, за да започне разговор. На следващо място, вторият играч отговаря с подходящо изказване и поставя друг жетон върху първия.
  • Играчите продължават да се редуват, за да продължат разговора. Колко дълго могат да го поддържат? Колко висока може да стане купчината им от жетони?
  • Когато играч каже нещо без значение или извън темата, разговорът се прекъсва и играта свършва (White 2011).


9. Предаване на топката: Игра за усъвършенстване на груповите комуникационни умения

Ето още едно занимание, препоръчано от Сюзън Уилямс Уайт – игра, в която играчите образуват кръг и се редуват в своя принос за разговора.
Играта започва с играч, който започва разговора и след това хвърля топка на някой друг от кръга.
Получателят отговаря с подходящ, отговор и хвърля топката на друго дете. И така нататък.

За да играят успешно, децата трябва да слушат този, който говори и да се гледат в очите по време на размяната на топката.
Уайт съветва, вие самите да участвате в играта и ако забележите, че някое от децата не получава възможност да даде своя принос, можете да поискате да получите топката и да завършите своя ред, като хвърляте топката на детето, което е останало изолирано (White 2011).

10. Отборни игри и задачи, в които трябва да се взема решение
Проучванията показват, че както при възрастни, така и при деца, успешният опит от сътрудничество с определени хора води до желание за сътрудничество отново със същите хора (Blake et al 2015; Keil et al 2017).
Така че изглежда вероятно, отборните настолни игри, при които играчите работят заедно в един и същи екип, да помагат на децата да изградят приятелски отношения. А научните изследванията в тази посока предвиждат и други ползи.Например, съвместните игри често изискват от играчите да обсъждат и дискутират тактики и този вид дискусия може да насърчи децата да представят по-добре обосновани аргументи.Обединяване в групи за обозначаване на животни: Съпоставяне на видове с подходящите местообитания
В едно проучване децата работили по двойки по задача, която изисква от тях да съпоставят различни животински видове с подходящо за тях местообитание. В сравнение с тях, децата, които играели състезателна версия на играта, отборно играещите деца предлагат по-добра обосновка за своите решения. Освен това те представят повече аргументи, разглеждащи задачата и от двете гледни точки (Domberg et al 2018).

11. Съвместно строителство
Друга форма на игра, която насърчава сътрудничеството, е съвместното строене. Когато децата създават нещо заедно със строителни блокчета, те трябва да общуват, да преговарят и да се координират.
От значение ли са такива дейности за придобиване на социални умения?
Както бе отбелязано по-горе в параграф 6, децата в предучилищна възраст могат да развият по-добър емоционален контрол, когато участват в отборни игри, които пресъздават определени въображаеми ситуации.

Клиничните психолози твърдят, че отборното строителство също е полезно, особено за деца от аутистичния спектър.
В едно проучване на пациенти с високофункционален аутизъм и синдром на Аспергер, деца в училищна възраст посещават едночасова сесия на групова игра, в която строят заедно (или „Лего терапия“) веднъж седмично в продължение на 18 седмици.
В сравнение с децата, получили специално обучение по социалната употреба на езика, децата от строителната група показват по-голямо подобрение в социалните си взаимодействия (Owens et al 2008). Други изследвания показват, че ползите от тази терапия продължават с години (Legoff и Sherman 2006).

12. Отборно градинарство
Не са открити никакви рандомизирани, контролирани експерименти по темата. Все пак, има логика съвместното градинарство да помогне на децата да усъвършенстват социалните умения и има някои изследвания в подкрепа на тази теза.
Наблюдаващи проучвания сочат, че децата подобряват социалната си компетентност, когато се занимават с кооперативно градинарство (Ozer et al 2007; Block et al 2012; Gibbs et al 2013).
За да превърнете градинарските задачи в ефективни социални умения, насърчавайте децата да се обединят по конкретни задачи.

13. Обсъждане на емоциите през призмата на определена ситуация.
Звучи просто и наистина е така:
Прочетете на децата история с емоционално съдържание и ги накарайте да говорят за нея след това.
Защо главният герой се ядосва? Какви неща ви карат да се ядосвате? Какво правите, за да се успокоите?
Когато децата участват в групови разговори за емоцията, те вземат предвид собствения си опит и научават за индивидуалните различия в начина, по който хората реагират на света. И това разбиране помага на децата да развият своите способности за „разчитане на ума“.

В едно проучване 7-годишните ученици се срещали два пъти седмично, за да обсъдят емоция, включена в кратка история. Понякога техните учители ги насърчавали да говорят за разпознаване на признаците на дадена емоция. В други сесии децата обсъждали какво предизвиква емоциите или споделят опит как се справят с негативните емоции („Когато ми е тъжно, играя видео игра“ или „Чувствам се по-добре, когато майка ми ме прегърне“).
След два месеца участниците превъзхождат връстниците си в контролната група, показвайки значителни подобрения в разбирането си за емоцията. Те също така отбелязват по-високи резултати при тестове за съпричастност и „теория на ума“ – способността да се разсъждава върху мислите и вярванията на другите (Ornaghi et al 2014).

14. Класически шаради за по-големи деца и тийнейджъри
В традиционната игра на шаради играчът изтегля листче хартия от контейнер и мълчаливо чете написаното там – фраза, описваща ситуация (като „разходка на кучето“) или наименование на известна книга, филм, песен или телевизионно шоу.
След това, чрез пантомима, играчът се опитва да предаде тази фраза на своите непознати съотборници.
Какви жестове е най-вероятно да предадат съществената информация? Най-добрите играчи са добри в перспективата – да си представят какво трябва да видят участниците, за да отгатнат отговора. Те също са добри в тълкуването на езика на тялото на другите.

Играчите трябва да останат съсредоточени върху спазването на правилата – да се въздържат от разговори, докато тече пантомимата.
Последните проучвания сочат, че гледането на шаради превключва мозъците ни в режим на „четене на ума“:
При изследване чрез функционален магнитен резонанс, се установява, че играчите, наблюдаващи жестове, регистрират засилена активност в темпо-париеталния възел, част от мозъка, свързана с отразяването на психичните състояния на други хора (Schippers et al 2009).
Може да се заключи, че шарадите насърчават децата да мислят за други гледни точки и да усъвършенстват своите невербални комуникационни умения.

15. Отборна атлетика, която включва тренировки по спортсменство
Изследванията показват, че отборната атлетика може да функционира като дейност за придобиване на ефективни социални умения – ако използваме възможността да научим децата как да бъдат добри спортсмени.
В едно проучване учениците в началните училища, които са получили изрични инструкции за спортсменство, показват по-големи умения за лидерство и разрешаване на конфликти, отколкото техните връстници от контролната група (Sharpe et al 1995).

Как да дадем правилни инструкции? Преди мач, напомнете на децата за целите на спортсменството:

  • Да бъдеш добър победител (да не се хвалиш; да проявяваш уважение към губещия отбор).
  • Да си добър губещ (поздравявайки победителя; не обвинявайки другите за загуба).
  • Показване на уважение към другите играчи и към рефера.
  • Насърчение и предлагане на помощ на по-малко умелите играчи.

Разрешаване на конфликти, без да се прибягва до учителя.
По време на игра дайте шанс на децата да приложат тези принципи, преди да се намесите в конфликтите.Ако не решат ситуацията до две минути, можете да се намесите. И когато играта приключи, дайте на децата отзиви за спортсменството им.

16. Дейности за придобиване на социални умения за по-големи деца и тийнейджъри: игра на защитник на дявола и придобиване на умения за участие в продуктивен и дисциплиниран дебат.
Важни са дейностите за придобиване на социални умения за стимулиране на екипната работа, самоконтрола и емоционалната схватливост. Но какво да кажем за необходимостта да бъдем разумни и добросъвестни? Способността да се разбират възприятията и гледната точка на друг човек? Способността да се работи заедно с другите, за да се установят истинските факти?
Те стават все по-важни с напредването на възрастта на децата и изискват повече от съпричастност и добри маниери. Те изискват и повече от наличието на природен интелект.
Проучванията показват, че повечето хора – независимо от коефициента на интелигентност – стават плячка на „лични пристрастия“ – тенденцията да се оценяват неутрални доказателства в полза на личните интереси (Stanovich et al 2013).

Но това не означава, че не можем да се преборим с тази тенденция. Хората стават по-малко податливи на личните си пристрастия с годините, които прекарват във по-високите образователни степени, това показват и проучвания, отчитащи възрастта и когнитивните способности (Toplak и Stanovich 2003).
Затова изглежда вероятно децата да се възползват, ако им предоставим възможност да видят различни гледни точки, да дебатират и да придобият умения за критическо мислене.
Един класически подход е учениците да се редуват, застъпвайки и двете страни на даден дебат. Децата не само ще практикуват виждането на различни перспективи, а и ще усъвършенстват уменията за критично мислене.

17. Парти игри, които насърчават възприемането на различни перспективи и намаляват социалните пристрастия.
Изследователите Джеф Кауфман и Анна Фланаган установяват проблем с много програми за повишаване на съзнанието и дейности за придобиване на социални умения: те са твърде нравоучителни и е вероятно това да отблъсква хората.

Така Кауфман и Фланаган препоръчват по-фин подход, който вгражда социалното послание в забавна и безгрижна игра. Фланаган е създал две такива игри.
Първата е игра с карти, наречена Resonym Awkward Moment Card Game, която изисква от играчите да избират решения на сложни социални проблеми.
Тествана при деца на едва 11-годишна възраст, е установено, че подобрява уменията за възприемане на различни перспективи при играчите. В сравнение с учениците в контролна група, децата, играли тази игра, показват последващи подобрения в способността си да си представят перспективата на друг човек (Kaufman и Flanagan 2015).

Те също така са по-склонни да отхвърлят социалните пристрастия. Освен това, проявяват повече интерес към противопоставянето на вредни социални стереотипи (Kaufman и Flanagan 2015).
Втората игра, наречена Buffalo The Name Dropping Game, е предназначена за възраст от 14 и повече години.
Бъфало моли играчите да помислят за реални или измислени примери за хора, които пасват на произволна описателна комбинация (като татуирани баба и дядо, неразбран вампир или комик от азиатски произход).

След като изиграят тази игра, учениците в гимназията проявяват повишена мотивация за разпознаване и проверка на техните социални пристрастия, като се съгласяват по-убедено с послания от рода на „Опитвам се да постъпвам по безпристрастни начини към хората от други социални групи, защото това е лично важно за мен“ (Кауфман и Фланаган 2015).

Източник: https://www.parentingscience.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Дияна Христова