Ползите от почивката и изпълнителната функция

Ползите от почивката и изпълнителната функция

Вашите ученици имат ли ежедневна почивка? Училището ви насърчава ли по-дълги периоди на почивка? Изследванията показват, че има много ползи от почивката. Може дори да подпомогне изпълнителната функция.

Изпълнителната функция включва уменията за планиране, организиране, работната памет, умението за започване, мониторинг на задачи, самоконтрол, сдържане, емоционален контрол и промяна/гъвкавост. Еха!

Това са много от уменията, които са необходими на учениците за успех, и те са от изключителна важност. И просто си помислете, че почивката може да помогне!

 

Какво казват изследванията за ползите от почивката и изпълнителната функция

 

Почивката е подобрила уменията за сдържане и словесната работна памет

„Pediatric Exercise Science“ публикува изследване относно ефектите върху физическото състояние и изпълнителната функция на децата на програма за физическа активност, включваща както аеробни упражнения, така и когнитивно ангажиращи физически дейности. Децата от началното училище са били разделени на две групи – интервенционна (53 деца) и контролна (52 деца). Интервенционната група e участвала в 22-седмична програма за физическа активност в продължение на 30 минути по време на обедната почивка, два пъти седмично. Децата от контролната група са спазвали обичайния си обеден режим. Аеробната годност, скоростта и пъргавината, както и мускулната сила са били оценени с помощта на тестова батерия Eurofit. Изпълнителните функции са били оценени с помощта на задачи за измерване на сдържаност (Stroop test), работна памет (Visual Memory Span тест, Digit Span test), когнитивна гъвкавост (Trail Making test) и планиране (London Tower).

Резултатите показват следното:

  • Децата, участвали в когнитивно ангажиращата програма за аеробни упражнения, показват значително по-голямо подобрение от децата в контролната група при теста Stroop и теста Digit Span, което показва подобрени умения за сдържане и вербална работна памет.
  • Не са открити разлики по нито една от променливите за физическа годност.

Изследователите стигат до извода, че програмата за физическа активност, включваща аеробни упражнения и когнитивно ангажиращи физически дейности, може да подобри различни аспекти на изпълнителната функция при децата в начално училище.

 

Почивката помага на вниманието, решаването на проблеми, паметта и планирането

Друго проучване в 26 училища в САЩ изследва връзката между качеството на почивката, времето за почивка и различните метрики на здравето и развитието на децата. Изследователите събират данни, използвайки наблюдение, поведенчески оценки и ученически доклади.

След анализ на данните резултатите показват, че от висококачествената почивка може да се очаква като резултат следното поведение на учениците:

Изпълнителна функция: Когнитивни умения, които помагат на вниманието, решаването на проблеми, паметта и планирането.

Устойчивост: способност за преодоляване на трудности и грешки.

 

Емоционален самоконтрол

Положително поведение в класната стая като адаптивност, лидерство, социални умения, умения за учене и комуникация.

Изследователите стигат до извода, че качеството на почивката (например физическа и емоционална безопасност, ангажираност на учениците, ангажираност на възрастните) вероятно е сериозен фактор за засилване на социалните и емоционални ползи от почивката.

Източник: https://www.yourtherapysource.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Мария Христова
Редакция: Недялка Вълчева