Мозъчната стимулация намалява дефицита на дислексията

Мозъчната стимулация намалява дефицита на дислексията

Резюме: Неинвазивната транскраниална стимулация с променлив ток (tACS), приложена върху слуховата кора, има подчертан благоприятен ефект върху хората с дислексия.
Източник: Женевски университет

Дислексията е често срещано нарушение на усвояването на четене, което засяга до 10% от населението и се характеризира с трудности през целия живот с писмени материали. Въпреки че са предложени няколко възможни причини за дислексията, преобладаващата е фонологичен дефицит – трудност при обработката на езиковите звуци. Фонологичният дефицит при дислексията е свързан с промени в ритмичните или повтарящи се модели на нервна активност в звукообработващата област на мозъка, лявата слухова кора.

Невролозите от Университета в Женева (UNIGE) демонстрират в проучване, публикувано в Plos Biology, причинно-следствена връзка между мозъчните трептения с определена честота (30 Hz) и способността да се обработват фонеми, която е от съществено значение за четенето. Използването на неинвазивна техника на електрическа стимулация, способна да синхронизира нервната активност на честотата на стимулацията, може да подобри фонологичните дефицити и точността на четене при възрастни с дислексия.

Силвия Маркесоти и Aн-Лиз Жиро, съответно изследовател и професор в Катедрата по основни неврологии на Медицинския факултет на UNIGE, заедно със своите колеги, разследват основната възможна причина за дислексията: фонологичния дефицит.

„Знаем, че по време на развитието на мозъка, когато децата започват да четат, някои изпитват огромни затруднения при съпоставянето на речевите звуци с букви“,

обяснява Силвия Маркесоти.Тези специфични трудности са свързани с аномалии на синхронизацията на нервната активност в лявата слухова кора при честота 30 Hz. Проучването в Женева демонстрира за първи път, че съществува причинно-следствена връзка между тези мозъчни трептения и способността да се обработват речевите фонеми.


Стимулиране на четенето
Невролозите прилагат техниката на транскраниална стимулация с променлив ток (tACS), която се изследва в медицината за лечение на заболявания като депресия.Двадесет минутна стимулация над лявата слухова кора при 15 възрастни с дислексия и 15 гладко четящи, като контролна група, незабавно подобри фонологичната обработка и точността на четене в групата с дислексия.

dyslexia brain stimulation neurosciencenewsУстройството за стимулиране с транскраниален променлив ток се състои от 5 електрода (черни), поставени над лявата слухова кора, всеки от които доставя ток с ниска интензивност. Изследователите измерват както способностите за четене, така и мозъчната активност чрез електроенцефалография (зелени и бели електроди).
Изображението е предоставено от UNIGE/Силвия Маркесоти.

Благоприятният ефект от стимулацията е най-силно изразен при хора с лоши умения за четене, но невролозите отбелязват леко разрушителен ефект при много добри читатели.


Към неинвазивни лечения
Проучването в Женева проправя пътя за целенасочени неинвазивни терапевтични интервенции, съсредоточени върху подобряване на фонологичната обработка при хора с дислексия. „Следващите стъпки за нас са да проучим дали нормализирането на осцилаторната функция при много малки деца може да има дълготраен ефект върху организацията на системата за четене“, казва Силвия Маркесоти.

Това проучване ще продължи в рамките на новия Национален център за компетентност в научните изследвания (NCCR) „Еволюиращ език“. Методът обаче ще бъде различен: вместо да използват електрическа стимулация, невролозите ще се опитат да получат еквивалентни резултати с неврофидбек, неинвазивна техника, която включва обучение на саморегулация на мозъчните сигнали на пациентите.

„Целта остава същата, но използването на още по-малко инвазивен метод ще позволи провеждането на опити с деца“,

казва Ан-Лиз Жиро, ръководителят на проекта.

Източник и снимка: https://neurosciencenews.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Гергана Гугуманова